הרב צבי נוימרק סיפר כי קרא  מאמר ישן של יעקב נעמן (ניימרק) אחיו של משה (איש ועד הארגון וממהוללי הוצאת הספר "זמושץ' - בגאונה ובשיברה" שראה אור ב- 1957).

במאמר, משנות ה-50  כותב יעקב על הסבא שלהם, שהיה חרדי, עזב את חסידות הוסיאטין, התחבר לאדמו"ר מסלונים,  והיה גבאי ואוסף הכספים לחסידות. בזכות קשרים אלה הצליח האדמו"ר מסלונים לשחרר את סבי אהרון ניימרק מהשרות בצבא הפולני - לאחר שגוייס בפועל.

הבן רוני נעמן מתאר את המפגש כמרגש ומדווח על שיחה (ביידיש) ערה של שני בני הדודים.

יושבים מימין לשמאל:  משה ניימרק, הבן-דוד הרב צבי ניומרק, רעיית משה -חסיה ניימרק, אשת הרב צבי ניומרק - רות ניומרק.

עומדים: הבן הבכור - צור נעמן, בן נוסף - רוני נעמן, האחות הצעירה - יעל זיו. אחות נוספת, ורד רייכמן (הנשואה לאריק רייכמן, אף הוא דור שני למשפחות מזמושץ') נעדרת מהתמונה