"היהודים באים – תכינו את התנורים"

 

 

"היהודים באים" – בכותרת מזרת אימה זו הכתיר את מאמרו עיתונאי פולני מזמושץ', אדם יבורסקי, עוד במרץ 2005.

"רוצים את הרכוש, אך אפשר גם להרוויח עליהם. מדברים על יהודים. כל שנה מגיעים למחוז זמושץ' יותר ויותר... ", כך מתחיל המאמר.

ובהמשך אומר, שאם יתירו לשים מצבה ליעקב קרנץ הידוע כ"המגיד מדובנו",הרי שאמנם לא תהיה תשואה כמו לקברו של הרב אלימלך, אבל ממשיך יבורסקי:  "אין מה להתאונן. כמו שאומר הספר יש סחורה – יש קונה. מה שאומר שחלק מהמוסדות בזמושץ' יעשו הודות לרגל, יכולים לעשות עסקה טובה. בעצם כבר עכשיו מנצלים את זה. כל שנה מגיעים לזמושץ', לכל הפחות, 2000 יהודים".

קברו של "המגיד מדובנו חולל ונותץ ועצמותיו נשרפו יחד עם שאר עצמות הקבורים בבית הקברות העתיק ( מ 1580) אחרי המלחמה, בצו ראש העיר דאז של זמושץ', לפי העדויות שבידנו.  כן פרטים אלו לא מובאים על ידי יבורסקי כמובן.

ושוב כותרת משנה: "תושבי העיר (לשעבר) עושים קומבינציות" .מה היא אותה "קומבינציה"? אליבא יבורסקי "כדי שבערים מסויימות לא יחסרו אובייקטים הדואגים להזכיר שחיו בהם יהודים", ממשיך "ארגון יוצאי זמושץ' רוצה לשים לוחות זכרון על בתים שבהם חיו י.ל. פרץ ורוזה לוכסמבורג".

בקיצור, מעודד הכותב את הקוראים "הודות לעולי רגל ירויחוו כסף במסעדות, מלונות וחנויות (כמו עד כה)" יש לו גם המלצה נוספת "לרווחים יכולים גם לצפות אלה שישקיעו בהוצאה לאור של גלויות ישנות, בפרט אם יש בהם יהודים" כהוכחה מביא את דברי ד"ר רוברט קובלק, המספר שאשתקד פתחו מוזיאון לזכרון ועד סוף אותה שנה ביקרו בו 39,000 יהודים. "זה טוב, אך יהיה יותר טוב, כי במרץ מתחילה עונת ביקורי בתי ספר ובסביבות זמושץ' לא חסר מקומות" (לביקור) " ואז באה רשימה של נכסים קהילתיים שיהודים רוצים לקבל חזרה או קבלו במקומות שונים :בתי קברות, בתי כנסת וכו' וכו'.

 

 

שלא יהיה לכם טעות. זה עוד  נחשב למאמר חיובי.

בוודאי לעומת תגובות הקוראים.

כותב אחד: "אם יהודים באים, אז בבקשה ברביעיות למיידנאק"(למי שלא יודע – מדובר במחנה ריכוז אימתני שבו נרצחו, בין השאר, יהודי זמושץ' וסביבתה).

כותב שני: "אבל הבעירו כבר את התנורים?"

כותב שלישי בפולנית גבוהה, כפי הנראה מדובר באדם משכיל: "יודו- פולניה כבר פה. ואת התוצאות מרגיש כל אזרח הגון במדינה זו. אך כאלה מאמרים משרתים (מישהו מימן אותו? – שאלה רטורית) לא נחוצים. צריך רק אנלוגיה פשוטה מהטבע. סימביוזה עם טפיל מסוכן היא בלתי אפשרות, לא טבעית ותמיד מאיימת על גוף המותקף על-ידי הטפיל".

לאחרונה התפרסמה כתבה או שתיים על "פולניה אחרת" ואילו האנטישמיות הארסית, בכתובים ובפועל, בין שתי מלחמות עולם בפולין; השתתפות הפולנית ברצח היהודים או בהסגרתם לגרמנים ואת הפוגרומים שהפולנים ערכו בניצולים אחר המלחמה, כל אלו הפכו בהבל-פה הכותבים ל"קלישאות".

לצערנו, כל הכותבים אינם יודעים, קרוב לודאי, פולנית. כך שהם ניזונים מידיעות מ"יד-שניה". אינם קוראים את המאמרים שנכתבים ולא מבינים מה שפולנים  מדברים בינם לבין עצמם. אחרת איזה אינטרס דוחף אותם ?

מאמר "חיובי" זה הוא רק פסיק לעומת מה שנכתב ומדובר בפומבי בכל אמצעי התקשורת. ראה "רדיו מריה".

נכון שבשכבה מאוד מצומצמת של משכילים יש עניין מוגבר ביהדות וזו אפילו מעין אופנה. הם נחשבים לידידים. ל- 8 "ידידים" כאלה, חלקם עשו דוקטוראט על יהדות, אחדים אירחנו בישראל, שלחתי את המאמר וביקשתי את תגובתם והתערבותם. איש לא הגיב!

לכל אלה שאינם יודעים, או שוכחים, או משכיחים (???)את העובדה הידועה לכל מי שנולד בבית ממוצא של יהודי פולין – עד כמה שההורים שלנו או הסבים שלנו שנאו את הפולנים, חבריהם לכתה ושכניהם, לשעבר שהפנו להם עורף. מדוע הצביעו ברגליים ועזבו את פולין לכשהתאפשר. מדוע במשך שנים לא רצו שכף רגלם תדרוך על אדמה עקובה מדם זו.

אולי ההסבר טמון בעדויות הניצולים. אין עדות של שורד שחזר למקום הולדתו שאינה מספרת על הפגישה ה"מלבבת" עם שכניו וידידיו לשעבר. "את/ה חי/ה?" במקרה "הטוב". איומים ברצח ואף רצח, במקרה רע. 350 עד 750 יהודים  ויותר נרצחו על ידי הפולנים בפוגרומים של אחר המלחמה,  על-פי המחקר הידוע של גרוס שהתפרסם לאחרונה.

 בין הנרצחים היו גם שניים מיהודי זמושץ' הספורים שהגיעו לעיר אחרי המלחמה כדי לחפש בני משפחה...

אז מה? היהודים חוזרים???????????

 

אחת המצבות שחוללה בבית הקברות  היהודי בצ'נסטחובה השבוע ב- 6.8.2007

יד לנרצחים בבית קברות היהודי צ'נסטוחובה לפני  האירוע האנטישמי

 

http://www.roztocze.net/newsroom.php/18493_%C5%BBydzi_nadchodz%C4%85_.html