אזכרה 2007

דברי יו"ר הארגון – גב' אוה בר זאב

 

הסיבה בשלה נעתרתי בשנת 1988 להירתם לעשיה היה מפגש מיוחד מאד מבחינתי.

אמי היתה ניצולה יחידה למשפחתה משפחת שפר מזמושץ' ושצ'בששין ואפרוס אדלשטיין מחרוביישוב. חדשיים לפני עלייתנו לישראל התדפק על דלתנו אדם. היה זה אפרוים אפרוס, בן דוד של אמי, שלא ידעה על קיומו. אני זוכרת איך הם שוחחו כל הלילה. עם העליה נותק הקשר שנשמר רק במכתבים.

משנפתחו שערי פולין, ואני כבר רעיה ואם, אירחתי את אפרים בישראל והתוודעתי לאנשי זמושץ'. מסיבת חנוכה אליה הוזמנתי והגעתי עם בתי בת ה- 8 היה לחוויה שאין דומה לה. כל אחד שאל מי אני ובת של מי. חזרתי מאותו מפגש נפעמת: אני בת יחידה לניצולה יחידה. ללא קרוב ומודע בעולם. ללא תמונה. לפתע התמלא אותו ריק בדמויות. כולם סיפרו לי על סבתי. אחיות אמי. בית הדפוס של משפחתי.

הייתה זו חוויה שבעקבותיה הסכמתי להרתם לעשייה.

והנה אני פה עוסקת זו השנה ה 19 בשיקום הזכרון האישי, משפחתי, קהילתי. באופנים שונים, על ידי מפגשים, עזרה בעשיית עצים משפחתיים, סרטים, תערוכות, "מדור לדור " וכעת האתר, שנחשף היום בפעם הראשונה. קדמו לו 14 שנה של איסוף שקדני ובלתי פוסק של חומרים בארץ ובחו"ל. לצערנו, מה שהצלחנו לתרגם והכניס לאתר הנו לכל היותר, רק עשירית מהחומר .

חשיבות האתר בתרומתו לאנשי האירגון בנושא כה מהותי לכולנו, של שיקום הזכרון האישי, משפחתי וקהילתי. בד בבד יש פה תרומה לחברה: הקהילה הוירטואלית שנקים באתר תביא לגולשים חוויה אוטנטית של קהילה על כל ההיבטים שהיו בה: חברתיים, כלכליים, חינוכיים וכד'.

האתר הינו אתר של הנצחה וזיכרון הנם משימה לאומית חשובה למדינת ישראל ולכל יהדות העולם.

הנצחה וזכרון הם גם כלי מרכזי במלחמתנו בהכחשת השואה והאנטישמיות הגואה.

חשיבות האתר לכלל האנשים הינו בתרומתו למחקר בשל ריכוז עושר ונגישות לתיעוד הנוגע לכל תחומי החיים של קהילה אחת לאורך מאות בשנים. הקהילה היא אב-טיפוס ללמעלה מ- 1,500 קהילות יהודיות שחיו בפולין ובאירופה המזרחית.  הדבר יאפשר מחקר רב גווני לחוקרים בארץ ובעולם.

אני רוצה להביא מספר דוגמאות למסמכים יוצאי הדופן הנוגעים לקהילה היהודית בזמושץ' שיש ברשותנו:

-         פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר זמושץ' בין השנים 1918-1939 - עדיין לא תורגם.

-         תוכניות לימודים, מקצועות, שעות לימוד, בכל הרמות בבתי הספר השונים - שמות המורים, מקום הולדתם, השכלתם, בתי הספר בהם לימדו והמקצועות שלימדו – תורגם חלקית.

-         רשימת כל מה שהודפס בבתי דפוס יהודיים בזמושץ' מדי יום אמצעי דרכו ניתן להשקיף על כל ההתרחשות התרבותית, האמנותית, הספורטיבית בעיר - עדיין לא תורגם.

 

מעבר למטרות חשובות אלו יש לאתר מטרה נוספת :

מי לי מכיר את סיפור החיפוש הנואש של הניצולים אחרי בני משפחה שהסתיים, לרוב, במפח נפש עצום.

כיום קיימים כלים טובים ומתקדמים יותר אך קיימת בעיה אחרת . הדור שידע הולך ונעלם. אנשים אינם יודעים את סיפורם המשפחתי. בשל החקירה שעשיתי ב 19 שנות התנדבותי הגעתי למידע על כל משפחה ומשפחה מחברי האירגון. הדבר איפשר לי להצליב אינפורמציות ולהפגיש בין אנשים.

 

עד כה הפגשתי מספר רב של משפחות  שלא ידעו זה על זה. ראיתי בכך שליחות. הגמול שלי היה להיות שותפה לשמחתם.

 אני מבקשת ליצור כלי שיאפשר את איחוד המשפחות בלעדי. באיזה אופן נעשה זאת? יש פה חלק שלכם ויש פה חלק שלי.

באתר יהיה פרק  של עצי משפחה. לכל אחד יתאפשר להכניס עץ משפחה. כמובן שזה יהיה באופן וצורה אחידים. כל העצים יקושרו זה עם זה וכך אדם ימצא את בני משפחתו בעץ משפחה של אדם אחר וכיון שבאתר יש ויהיה מידע על אותה משפחה, הרי שאנשים לא רק יגלו משפחה אלא גם ידעו כיצד הם מקורבים. שכן זו הבעיה המרכזית כאשר אנשים שאינם מקורבים בדרגה ראשונה מוצאים זה את זה ואין כבר את מי לשאול – הרי הם אינם יודעים כיצד הם מקורבים.

הכלי השני יועמד על ידי האירגון. בפרק עצי משפחה יהיה מידע על כל המשפחות שאנו, שלושת אלפי חברי האירגון, הננו צאצאים להם. כך למשל יכתב לדוגמא: משפחת בוקסר 20 חברי אירגון, משפחת זילבר 10 נציגים. אדם שיבקש לפנות לאותם חברים יעשה זאת דרך האתר. האתר יעביר את המידע לצאצי אותה משפחה והם ייצרו קשר עם המחפש.

את המפגשים אשמח אם תתעדו, בתמונה, בסיפור ותתחלקו עמנו. באתר כמובן.

אני פונה אליכם מבמה זו. גילשו לאתר מדי פעם ותלמדו מה התחדש. כתבו לנו. תירמו כדי שנוכל לתרגם יותר ויותר מסמכים. שלחו תמונות. באתר יש הסבר כיצד. מסמכים. מכתב . גלויה שמצאתם. תעודות. כל דבר חשוב וראוי .

באו נחלץ את פניהם של הנספים וקורותיהם מן השכחה.

הבה נסכל את מטרתם של הגרמנים למחוק אותם ואת זכרם.

הבה נסכל את מטרת מכחישי השואה ומשכיחיה.