Donations for 2006 in memory of the families (in NIS)


Z. R.

Israel

47,000

Krasnystaw - Perelmuter

Fridman Brenda

U.S.A

4,600

Zamość- Akerman/Bloch

Bajczman Baruch

Israel

1,100

Zamość- Bajczman

Wajl Mati

Israel

500

Zamość- Bry

Fridman Arie

Israel

800

Zamość- In memory of his wife Lea born Fuks

Akerman Cwi

Israel

600

Zamość- Akerman/Bloch 

Cycman Nachman Oliniski Fay

Israel

500

Zamość- Gelibter/Cycman

Kiduszyn Nehama

Israel

500

Siedlce- Szaplan

Aharon Ofra

Israel

250

Zamość- Rajman

Ambon Rebeka

Israel

200

Zamość- Intraub/Frydlender/Wajs

Litwak Jehuda&Pesach

Israel

200

Zamość- Liwak/Horn

Pelc Zev

Israel

200

Zamość- Pelc  Tomaszow L.- Hechtman/Rynd

Kelich Ester

Israel

200

Zamość- Kramf

Bojm Arie

Israel

160

Zamość- Kliger/Baum 

Nawo Lea

Israel

155

Frampol- Kislowicz Bilgoraj- Minc

Zycer Jakow

Israel

126

Zamość- Zycer/Kliksztajn 

Laufer Rebeka

Israel

150

Zamość- Zysbrener

Cwirn Aharon

Israel

150

Zamość- Sztetels

Szczebrzeszyn- Cwirn/Kenig/ Listhaus

Borensztajn Mosze

Israel

100

Zamość- Borensztajn/Kupfersztajn/Margulis/ Finger

Grumental Hana

Israel

100

Zamość- Kasza

Dolcher Chaim

Israel

100

Zamość- Dolcher  Tomaszow L.- Sztajnwurcel

Waks Beniamin

Israel

100

Zamość- Waks

Zicer Dow

Israel

100

Zamość- Zycer

Hanuka Elat

Israel

100

Zamość- In memory of Jakow Gelibter

Kassif Cwi

Israel

100

Szczebrzeszyn- Wildman

Litmanowicz Miriam

Israel

100

Zamość- Hit/Mangel  Tyszowce- Zec

 Magor Pinhas

Israel

100

Zamość- Mekler/Rajman 

 Sagis Hana

Israel

100

Zamość- Gortler

Feler Szoszana

Israel

100

Zamość- Nagel   Krasnobrod – Diamant

Kaufman Rebeka

Israel

100

Zamość- Rozenfeld

Kelich Icchak & Josef

Israel

100

Zamość- Kelich

Kenig Lena

Israel

100

Zamość- Treger/Szprunger

Korn Reuwen

Israel

100

Zamość- Kornblum/Treger

Kornilow Griner Nawa

Israel

100

Zamość- Mekler/Rajman/Erlich/Hecht

Kesler Adela

Israel

100

Zamość- Erbesfeld

Kasner Hanoch

Israel

100

Zamość- Kasner/Manzys/Hodes

Kramer Arie

Israel

100

Bilgoraj- Ajchenblat  Krasnobrod- Kramer

Wajnsztajn Adyna

Israel

60

Zamość- Milsztajn/Mandelbaum

Deker Josef

Israel

55

Chairman of the Organization of Lublin

Leter Hana

Israel

50

Zamość- Zimerman/Meser/Rynd

Szulman HInda

Israel

50

Zamość- Hochman/Adler

 

Donations in 2006 for the reconstruction of the synagogue in Zamość in memory of the families (in NIS)

 

Kohen Eli

U.S.A.

645

Zamość- Zalcman/Bojm

 

 

Web Site Editor: Israel Schek   |  Graphic and Web Design: Adriana Politi - Graphilosophy