Jewish Commerce and Trade in Zamosc between the World Wars


Jewish commerce and trade in Zamosc between the two World Wars

Garbage collection: Icek Dreszer (Wyjazd Lubelski);
Tinmen: Chaim Fogiel (Pl. Targowy 2), M. Frajel (Pl. Targowy 5), Jankiel Hechtkopf (Bazyliańska 12), Szmul Hechtkopf (Bazyliańska 11), Abram Liberman (Lwowska 5), Szyja Messyngier (Bożnicza 6), Aron Spodek (Bożnicza 11), Abram Judka Spodek (Żydowska 9), Judko Spodek (Bożnicza 17), Abram Zec (Ormiańska 16), Fajwel Zys (Bożnicza 19);
Carpenters: L. Szperling (NO);
Confectioners: Szmul Arbesfeld (Ormiańska 11), Szloma Finkielsztajn (Nowy Rynek 16), Abuś Niemiec (Pereca 3), Icek Szuchhendler (Ormiańska 10);
Capmakers: N. Dykier (3 Maja 10), Dawid Elbirt (Wyjazd Lubelski 115), Fajwel Fuks (Wyjazd Lubelski), Gerszon Fuks (Nowy Rynek 5), Abram Icek Gold (Bożnicza 16), Srul Harmalin (Długa 236), Izrael Herszsohn (Kołłątaja 2), Dawid Lerner (Ormiańska 8), Judka Majzels (Nowy Rynek 10), Burach Percygier (Hrubieszowska 9), Szloma Perel (Lubelska 121), Abram Rasz (Bożnicza 4), Josef Rasz (Hrubieszowska), Abram Richtman (Franciszkańska 6), Berko Sobol (3 Maja), Jakub Topf (Lubelska 8), Szyja Topf (Bożnicza 8), Szulim Waks (Ratusz), M. Zegen (Franciszkańska 15);
Printing shopkeepers: St. I J Hernhutowie (Ślusarska 19), Abram Szmajser (Panieńska 2), Chawa Szper (Rynek 3);
Fabric dyers: Perla Grinbaum (Bazyliańska);
Electricians: B. Goldberg (Żydowska 12), Jakub Safian (Bożnicza 12), Josef Sobol (3 Maja 8);
Photographers: Kiwa Ginzberg (Kołłątaja 6), Jankiel Haus (Staszica 5), Josef Zontag (Pl. Mickiewicza 3);
Barbers: Bajrach Bajczman (Żydowska), Zelman Bergier (Franciszkańska 4), Chaim Cymryng (Lwowska 6), Jakub Cymyng (Lubelska 6), Moszko Cymryng (Franciszkańska 6), Szajndla Ewigkejt (3 Maja 11), Chil Forem (Lwowska 5), Moszko Forem (Lwowska 54), Ela Liberman (Pl. Mickiewicza 9), Hersz Magiel (3 Maja 9), Josef Rajnert Lwowska 54), Pesia Szeps (3 Maja 10), Ch. Sztengiel (Żeromskiego 22), Salomon Sztengiel (Wyjazd Lubelski 20), S. Szeps (3 Maja 10), Nusen Sznycer (Bazyliańska 12), Lejba Szynycer (Ślusarska 2), Moszko Sznycer (Bazyliańska 6), Motel Sznycer (Staszica 9), Zelman Sznycer (Lubelskie Przedmieście 121), Moszko Urfirer (Lwowska 7), Hejnoch Wechter (Pl. Targowy 1);
Roofers: Munisz Katz (Krasnobrodzka), Josef Kelner (Lubelskie Przedmieście 6), M. Lewenfus;
Comb manufacturers: Wolf Holc (Lwowska 7);
Bookbinders: Pinkwas Bał (3 Maja), Moszko Lejzor Brand (Lwowska 44);
Jewellers: Beniamin Finkielberg (Lwowska 9), Moszko Kam (3 Maja 5 potem Staszica 11), Icek Majer Kohen (Stolarska 18), Chaim Kozłowski (3 Maja 6), Mendel Szabason (3 Maja 10), Szloma Wolfenfeld (Pl. Mickiewicza 4);
Shoemakers: Sz. Binder (Lwowska 52), Lejzor Broch (3 Maja), Abram Brumer (NO), Chaim Cycman (3 Maja 7), Dawid Cycman (Lubelska 109), Jankiel Cycman (Franciszkańska 15), Mechel i Chuma Cycman (Ormiańska 6), Lejba Fałek (Bazyliańska 9), Ksyl Fleszler (3 Maja 13), J. Grynbaum (Bożnicza 6), M. Harpen (Długa 16), Josef Luksenburg (3 Maja 4), F. Miodownik (Bazyliańska 7), Srul Pach (Lwowska 2), Nojech Rechner (3 Maja 13), Uszer Sznajderman (Bożnicza 3), Chaskiel Sztejnman (Bożnicza 1), Jankiel Sznur (Ormiańska 7), Jakub Totengreber (Ślusarska 3), Judka Wagner (Lwowska 9), Adela Wajnblat (Krasnobrodzka 117), M. Zeksler (Bożnicza 6);
Stone-cutters: L. Hilf (Bazyliańska);
Milliners: Etla Brant (3 Maja 10), Brucha Broch (Stolarska), Maria Graupen (Rynek 4), Ita Grubman (3 Maja 3), Ruchla Luksenberg (Stolarska 16), Szloma Szek (Stolarska);
Quilter: Pesla Mandelsberg (Rynek 14);
Basket-osiers: Ch. Lichtenberg (Podtopole);
Blacksmith: Chewel Gutharc (Wyjazd Lubelski 44); Lejzor Brandt, Boruch Cycman, Mordko Cycman;
Tailors: Sz. Ajler (NO), Szapsa Ajnwojner (Franciszkańska), Eli Ajnwojner (Lwowska), L. Ajzenberg (Lubelska 4), Anszel Ajzenkopf (Żydowska 10), M. Ajzenkopf (Franciszkańska 2), J. Akubsztab (Kołłątaja 1), Sura Arbusfeld (Długa 216), Mordko Bac (Ormiańska 1), Nuta Bac (Staszica 39), Mojżesz Becher (Lubelska 117), Icek Becher (Lubelskie Przedm. 130), Liber Becher (Lubelskie Przedm. 130), Lejb Berenfeld (Browarna 2), Perla Blank (Lubelska), Ch. Blank (Kołłątaja 2), Lejbusz Blusztajn (Nowy Rynek 32), Kajla Bott (Stolarska 2), Abram Brand, Abram Brondel (Bożnicza 3), Jenta i Hessa Brondwajn (Pl. Targowy 2), Jankiel Bryj (3 Maja 9), Pesla Bukowicz (Lwowska 5), Jankiel Buterman i B. Mandelmacher (Franciszkańska 2), Moszko Bygiel (Rzymska 29), Sz. Can (Wyjazd Lubelski 145), Icek Celler (Żydowska 4), M. Charach (Bożnicza 16), Ch. Cyman (3 Maja 7), Moszko Cukier (Gminna 421), Basia Cypel (Ormiańska 20), Ela Dreszer (Ormiańska 3), J. Dreszer (Lub. Przedm.), Icek Dyner (Nowy Rynek 18), Icek Edelman (Ormiańska 3), Bajla Eksztajn (Lwowska 267), Wolf Erlich (Lubelska 135), Gedala Ewigkejt (3 Maja 11), Szyja Fałek (Hrubieszowska 294), Wigdor Feldsztajn (3 Maja 15), Dawid Finkielsztajn (Nowy Rynek 32), Judka Finkielsztajn (Bazyliańska 8), Szaja Finkielsztajn (Bazyliańska 3), Małka Fromel (Ślusarska 16), Chaim Fryd (Hrubieszowska 71), Szulim, Szyja i Majer Fuksowie (Franciszkańska 13), Burach Ganc (Browarna 31), Dawid Ganc (Bazyliańska 12), Mordko Gec (Hrubieszowska 7), Dysza Gelibter (Lubelska 1), R. Geller (Wyjazd Lubelski 132), Moszko Gewerc (Hrubieszowska 22), Mindel Gold (Pl. Targowy 3), Doba Goldhar (Bożnicza 16), Sara Perla Goldhar (Bożnicza 19), Menasze Graber (3 Maja 10), Szajndla Grad (3 Maja 1), Moszko Grinberg (Lwowska 18), Hena Gromp (Stolarska 20), Moszko Chaim Grosman (Ormiańska 1), Moszko Gryner (Rynek 4), Moszko i Mirla Harc (Ratusz 7), Brucha Helfman (Lubelskie Przedmieście 136), W. Hersz (Hrubieszowska), Ł. Herszenzohn (Ormiańska 1), Hena Holc (Pereca 33), Ł. Holc (3 Maja 3), Motel Holc (Staszica 12), Perla Holc (Franciszkańska 16), Josef Holc (Bożnicza 1), Rubin Holc (Franciszkańska 16), Mendel Hozen (Bożnicza 7), Wolf Hozen (Hrubieszowska 96), Złata Hudes (Lubelska 130), H. Ingherman (Ormiańska 7), D. Ingherman (Franciszkańska 1), Josef Jakóbsztat (Kołłątaja 1), Zelman Rubin Kaj(n) (Nowy Rynek 25), Abysz Karp (3 Maja 8), Moszko Karp (Bożnicza 11), Szaja Karp (Browarna 1), Gierszon Kielmanowicz (3 Maja 8), Moszko Kelner (Bożnicza 18), Moszko Keniger (Hrubieszowska 301), Josef Kessel (Ślusarska 5), Mindel Kupfersztajn (Żydowska 10), Bajrach Lerner (Ratusz), Rózia Libhaber (Bożnicza 11), Henna Loberman (Ślusarska 16), Zysio Maciechowski (Bożnicza 13), Berko Majl (Kołłątaja 2), Burach Mantelmacher (Franciszkańska 2), Hersz Milc (Ormiańska 3), Chaskiel Milch (Hrubieszowska 308), Aron Miller (Żydowska 9), Dawid Mittelpunkt (Lubelska 3), J. Perel (Kołłątaja 3), M. Perel (Rynek 9), Urysz Perel (Rynek 9), Szloma Retig (3 Maja 3), Szmul Rofel (Lwowska 22), Lejzor Roffel (Nowy Rynek 35), Judka Roffel (Ormiańska 12), Srul Rozenberg (Lwowska 5), Wolf Rychtman (Franciszkańska 6), Azriel Szeps (3 Maja), Wolf Szerer (Żydowska 4), Sara Sznur (Ormiańska 11), Etla Szuch (Ormiańska 3), Bajla i Maria Szymel (Nowy Rynek 36), Gitla Spodek (Bożnicza 11), Boruch Szerer (Bożnicza 1), Pinkwas Sznajderman (Ormiańska 7), Abram Sztark (Ormiańska 10), Chaim Sztarkier (Ormiańska 18), Pinkwas Sztarkier (Nowy Rynek 17), Josef Hersz Sztarker (Więzienna 3), Abram Szterenberg (Lubelskie Przedmieście 114), Josef Sztochel (3 Maja 7), Michel Sztorch (3 Maja 2), Gerszon Tabak (Lwowska 9), Jakub Tajer (3 Maja 9), Szyja Tempeldiner (Ratusz), Jakub Tregier (3 Maja 7), Kuna Untracht (Gminna 22), Dawid i Wigdor Waks (Nowy Rynek 26), H. Wapman (NO), Sz. Zec (Bożnicza);
Furriers: N. Dykier (3 Maja), N. Halpern (Żeromskiego 16), S. Horowitz (Bazyliańska 4), H. M. Kliger (Żeromskiego 22), Uszer Szok (Kołłątaja 1);
Painters: Lejba Mangiel (NO), Motel Baum (Lwowska 5), Aron Josef Majzner (Ormiańska 13), Moszko Majzner (Ormiańska 11), Moszko Szor (Hrubieszowska 229);
Mechanics: Moszko Bodensztajn (Franciszkańska 1), N. Putter (NO);
Masons: J. Altmajer (Podtopole);
Bakeries: P. Alerhand (Bożnicza 13), Moszko Becher (Bazyliańska), Dawid Becher (Bazyliańska 10), Szmul Berlacz (Polna 1), Icek Blat (Ormiańska 12), Judka Blat (Ormiańska 9), Icek Bron (Wyjazd Lub. 121), Jankiel Berko Dekiel (Ormiańska 9), Mendel Elbaum (Browarna 1), Szaja Frajman (Długa 18), Ł. Frajman (Długa 20), Herszko Frajman (Długa 13), Ch. Gerszman i Szabsa Gryner (Nowy Rynek 7), Wolf Gryner (Nowy Rynek 5), Nusyn Handwerkier (Nowy Rynek 11), Serla Herbsman (Bazyliańska 7), Icek Hilf (Ormiańska 20), Moszko Hilf (Ormiańska 14), Fiszel Jabłoński (Bożnicza 19), Gdala Jonesgartel (Ormiańska 17), Moszko Josef Kałach (3 Maja 4), Josef Kałach (Bazyliańska 7), Mordko Klajn (Nowy Rynek 28), Herszko Marder (Krasnobroszka 27), Herc Millech (Hrubieszowska 2), R. Oberferszt (Ormiańska 20), S. Perel (Hrubieszowska 66), R. Rozensztok (NO), Beniamin Sztuden (3 Maja 5), Chuna Sztych (Wyjazd Lubelski 4), Lejba Szyffer (Pl. Targowy 13), Jochem Traub (Ormiańska 3), Abram Untrecht (Nowy Rynek 31), Pinkwas Untrecht (Gminna 21), Moszko Untrecht (Krasnobrodzka 14), Sz. Zalcman (Ormiańska 15), L. Zyss (Ormiańska 6);
Rope-makers: Szloma Untrecht (Nowy Rynek 25);
Harness and saddle makers: Josef Garfinkiel (Krasnobrodzka 99), Pinkwas Gewerc, J. Kuhn (Podtopole), Lejba Mandelbaum (Ormiańska), Abram Rajner, Hersz Zyngerman (3 Maja), Tanchem Zyngerman (Pl. Targowy 1);
Butchers: P. Berenfeld (Żydowska), Bojm (Kołłątaja 1), K. Cukierman (Żydowska 7), B. Engelsberg (Bazyliańska 12), A. Grindler (Lubelskie Przedm. 12), L. Grindler (Browarna), A. Grüner (Bazyliańska 12), Sz. Kopf (Browarna 2), B. Lederman (3 Maja 4), M. Mejl (NO), Ruchla Mejl (Hrubieszowska 236), S. Nyr (Żydowska 11), Z. Nyr (Żydowska 8); Carpenters: Wolf Blajwajs (Lwowska 2), Lejba Fluk (Bożnicza 16), Szmul Blusztajn (Hrubieszowska 301), Z. Gewerman (Żydowska 1), Judka Gildyner (Pl. Targowy 13 potem Pereca 31), Motel Glanc (Hrubieszowska 296), Jakub Haus (Długa 19), Moszko Herszenzon (Krasnobrodzka 112), Pinkwas Intraub (3 Maja 10), Icek Intraub (Ormiańska 5), Icek Kalichsztajn (Hrubieszowska 228), Lejba Kuperman (Gminna 421), Gecel Klajner (Gminna 421), M. Mejer (NO), Hersz Messer (Kołłątaja), Gerszon Messer (Ormiańska 1), Judka Mildyner (Hrubieszowska 289), Lejba Szporer (Bożnicza 16), Moszko Sztab (Ormiańska 17), H. Szwarc (NO), Eljasz Szwarcberg (Nowy Rynek 36), Abram Hersz Szwarcberg (Nowy Rynek 36), Moszko i Lejbusz Szwarcberg (Ormiańska 7), H. Totengreber (Żydowska 11), Abram Unruch (Bożnicza 19 potem Ormiańska 17), Icek Urfirer (Lubelska 6), H. Urysz (NO), Hersz Wertman (Długa 5), Moszko Zalcman (Hrubieszowska 223);
Well-pump makers: Anszel Fass (Pl. Targowy 3), Nesanel Magarył i Anszel Fass (Franciszkańska 11);
Brush makers: Luzer Bukowicz (Bożnicza 17), Srul Fuks (Bożnicza 11), J. Szmuc (Stolarska 21);
Shoe repairers: Dawid Albom (Lubelska 114), Nuta Bac (3 Maja 8), Aron Bard, Icek Becher, Ela Becher, Lejzor Bryk, Icek Feldsztajn (Franciszkańska 1), S. Frost (NO), Berko Gildyner (3 Maja 5), Jankiel Guthajt (Wyspiańskiego 6), Mordko Holc (Bazyliańska 4), Rachmil Holc, Ajzyk Holc, Jankiel Helfman (Kołłątaja 3), Sz. Kleks (Szkolna 25), Alter Lerner, Szyja Lerner, G. Percygier (NO), Lejzor Porcelan, Icek Majer Rochman (Ormiańska), Gedala Rochmanowie (Franciszkańska 16), Aron Sztarkier (Franciszkańska 11), Abram Sztybel (Bazyliańska 12), Abram Waksman (Lubelskie Przedm.), Moszko Zynensztajn (Żydowska 3);
Glaziers: Icek Kockier (Żydowska 3), Lejba Mandelsberg (Zamenhofa 1);
Knife grinders: Josef Sztab (3 Maja 2);
Textile weavers: Tauba Bojm (Bożnicza 15), Ester Gebet (Rynek 8), Chaja Sant (NO), Sura Sztrasberg (Ormiańska 18);
Metal-smith: Majer Grad (3 Maja 5), Tewel Luft (Rynek), Icek Putter (3 Maja), Berko Putter (3 Maja 2), Szmul Putter (3 Maja 6), Matys Wajntraub, Jankiel Zegarek;
Upholsterers: Lipa Erlich (3 Maja 1), Jankiel Fluk (3 Maja), Icek Koch (Ormiańska 1), Dawid i Brana Oborotman (Bożnicza 17);
Turners: B. Zygiel (Bożnicza);
makers: Berko Edelsberg (Lwowska 5), H. Gelibter (Bożnicza 9);
Paper bag
 
Suitcase makers: Jakub Safianleder (Rynek 4);
 
Watchmakers: Moszko Grosser (Nowy Rynek 22), Hersz Gryj (Stolarska 20), Lipa Huff (3 Maja 7), Bencjan Kirszt (3 Maja 11), I. Kohen (Ślusarska 18), Szymon Lewinkopf (3 Maja 10), D. Papelman (3 Maja 5), Izaak Rajchman (3 Maja 5), Icek Zygierman (Lubelska 1).
 
Commerce:
Liquor trade:K. Dajcz (Franciszkańska 9), Szloma Fersztendik (Stolarska 21);
Pharmacies and chemist's shops: Hersz Cwirin i Moszko Sztern (NO), Eljasz Epsztejn (Franciszkańska 16), Herman Rubinsohn (Lwowska 9), Szymon Wechter potem jego synowie – skład apteczny i zakład optyczny (3 Maja 12);
Agents: M. Epsztejn, I. Finkielsztajn i N. Finkielsztajn (Ormiańska 8), Ch. Glejzer, K. Kalichsztajn (Ormiańska 17), I. Kopelman, J. Mendelsohn i A. Szpajzman (NO), N. Sztern (Kołłątaja 3), G. Fiszel (Lubelska 116), Nuta Fiszelsohn (3 Maja 7), M. Rozen;
Mercer's shops: A. Ajzenfeld (Bożnicza 2), S. Ajzensztal i B. Cukiersztajn (NO), M. Alter i L. Anelsztajn (Rynek 2), J. Bergenson (Ratusz 7), Sz. Blander (3 Maja 8), P. Buch (Ratusz 3), A. Bukowicz, Sz. Tajtelbaum i L. Grossman (Franciszkańska 8), Edelsberg Bracia (3 Maja 12), S. Finkielsztajn (Rynek 10), U. Fiszel (Ormiańska 21), Lejba Fleszler (3 Maja 11), Sura Fleszler (Bożnicza 8), Sz. Gebet i Sz. Topf (3 Maja 7), Ch. Goldberg (Żydowska 4), J. Goldgreber (Ormiańska 17), Sz. Goldman (Lubelska 4), Mala Grad i A. Szpizman (Lubelska 3), H. Griner (NO), R. Harcsztajn (Lubelska 3), M. Harfin (Rynek 16), Jankiel Hercberg (Żydowska 1), T. Hochman (NO), R. Horenfeld (Ratusz 5), Wigdor Inlender (Rynek 1), M. Kac (Kołłątaja 3), Josef Kessel (Bożnicza 18), M. Kronfeld (Franciszkańska 15), M. Lak (Ormiańska 1), Josef Lejman (NO), Ch. Lerer (Ratusz 4), W. Lerman (NO), A. Lewin (Franciszkańska 14), A. Milsztejn (Lubelska 21), Ch. Morgensztern (NO), R. Rapaport (Bożnicza 3), S. Rubinsztajn (Pl. Targowy 2), B. Szapiro (3 Maja 9), Szpirman i Grand (Ormiańska 20), B. Szporer (Lubelska 4), A. Totengreber (3 Maja 7), I. Wahl (Bożnicza), I. Wajman (NO), I. Wajsman (Hrubieszowska 3), M. Waks (Rynek 12), A. Werner (Bazyliańska 6), I. Wohl (Bożnicza), E. Zoberman (Rynek 7), Lejba Zylberberg (Rynek 16), Zylbercwajg (Ormiańska 1), J. Zylberklang (Ratuszowa);
Cattle traders: Szwarcbir Bracia (Lub. Przedm.);
Sugar wholesalers: Salomon i Eljasz Epsztejnowie (Franciszkańska 14);
Trading houses: Horowitz, Erlich i Szlam, firma „Agricola” (Wyjazd Lwowski), Spółka Handlowo – Komisowa „Ziarno i Światło”, M. J. Kronfeld – skład komisowy (Kołłątaja 2);
Wood and fuel merchants: M. Berger i Tobiasz Fuks (Lubelskie Przedm.), Sz. Blunsztajn (Ormiańska 1), I. Cukier (NO), J. Faul (NO), H. Gelibter (Ormiańska 10), M. Kahan (Wyjazd Lubelski 116), Hersz Messer (Kołłątaja 2), Szmul Mittelpunkt (Zamenhofa 9), B. I G. Rynglerowie (Żydowska 10), J. Taul (NO), J. Wapniarski (Lubelskie Przedm. 142), W. Weintraub, F. Hudes i I. Herssohn (Lwowska 2);
Office services: G. Colbirt i A. M. Hercberg (Bożnicza), I. Szek, E. Fiszelsohn, Sz. Bornsztejn i I. Rybak (Kołłątaja 1), A. Hercberg, S. Szuch i G. Colbirt, „Express” (Franciszkańska 10);
Electric products: J. Margulies i M. Goldsztejn (Rynek 4), J. Safjan (Bożnicza 12);
Paints: Frajdla Horowitz (Ormiańska 22), Estera Manzys (Bazyliańska 7);
Haberdasher's shops: L. Ajl (Bazyliańska 4), Mordko Anger (Ormiańska 26), L. Arct (Stolarska 24), R. Arfirer (Lwowska 7), F. Aszyn (Ślusarska 1), M. Brandwajn (NO), Frajda Brucha Broch (Stolarska 1), H. Cynkiel (Rynek 12), R. Cypel (Ormiańska 21), T. Edelsberg (Pl. Targowy), Chuna Etenberg (Pl. Mickiewicza 4), Dawid Ewigkejt (Stolarska 19 i Pl. Mickiewicza 3), Anszel Fass (Pl. Targowy), S. Feldsztajn (Rynek 13), J. Fiszelzon (Franciszkańska 12), Berko Garfinkiel (Franciszkańska 12), Ryfka Gebet (Staszica 25), Sz. Gelibter (Kołłątaja 3), M. Gencler (3 Maja), Perla Genzler (Ormiańska 21), F. Goldman i F. Goldsztajn (Pereca 33), Hersz Goldsztajn (Pl. Mickiewicza 12), J. Goldsztejn (3 Maja), P. Griner (Lubelska 10), I. Grubman (Rynek 8), Icek Grubman (Ormiańska 21), Szejwa Grynbaum (Pl. Mickiewicza 6), , Jungman (Stolarska 23), Ch. Kaliksztajn (Ormiańska 17), J. Kenig (Lwowska 52), Hinda Kornblit (1 Maja 1), Szyja Lerner (Ormiańska 14), Sz. Libel (Rynek 14), J. Majzels (Lwowska 22), Sz. Mandelbaum (Ormiańska 20), B. Mandeltort (Stolarska 21), Ł. Mermelsztajn ((Bożnicza 3), M. Mikler (Rynek 4), , Ch. Szek (Panieńska), Mordko Szek (Stolarska 1), M. Szmuc (Lubelska 21), F. Sznajdermesser (Rynek 14), Ch. Szpizajzen (Pereca 12), Bajla Sztych (Pereca 29), Ch. Sztych (Ormiańska 19), Ch. Trutz (Bazyliańska 6), Ela Wajnryb (Ormiańska 26), A. Wajsberg (Bożnicza 6), Szmul Wolter (Ormiańska 30), Sz. Zajdel (Żydowska 4), Estera Zoberman (Ormiańska 28), Ch. Zyngier (NO);
Tea shops: G. Eferwajs (Bożnicza 11), R. Guterman (3 Maja 4), Ruwin Luft (Zamenhofa 1), Lejba Nudel (Ormiańska 15), I. Wajstuch (Ratusz);
Hotels, inns and rooms: Liber Emer (Bożnicza 13), H. Diament (Żydowska 4), I. Dolcher (3 Maja 4), Sz. Weksler „Victoria” (Boznicza 1);
Egg merchants: Sz. Handwegier (NO), J. Kupfer (Żydowska 15), M. Sztab (Osada 22), Fiszel Bojm, Abram Glas i Todrys Kupfer (NO), Dawid Tytenfisz (Zagłoby 9);
Grocer's shops: D. Bergsztejn (Lwowska 24), , Chaim Brener (Pl. Mickiewicza 16), Sara Fridman (Rynek 8), Jehuda Jungman (Pl. Mickiewicza 10), Liberman (Nowy Rynek 24), A. Ranc (Rynek 12), Brana Ranc (Pl. Mickiewicza 8), Ch. Topf (Ormiańska 17), Sz. Wamzer (Lubelska 4, Pl. Targowy i Ratuszowa), Sz. Zylberbaum (Lubelskie Przedm.);
Clothing stores: Dawid Ewigkejt (Stolarska 19), D. Fołk (NO), Hessa Goldszejn (Stolarska 17), B. Guterman (Panieńska 1), A. Szeps (3 Maja 10), Wolf Szerer (Wyspiańskiego 6), R. Sztych (Bożnicza 3), Ruchla Topf (Staszica 29), M. Zoberman (Ormiańska 20), J. Zylberklang (Ratusz);
Horse traders: L. Gersztengraupen i M. Azbisfeld (3 Maja 3), A. Zylbering (Ormiańska 11);
Tailors's accessories: Ch. Fink (Bazyliańska 6);
Bookshops: Estera Bokser (1 Maja 10), Hernhut Bracia (Stolarska), Icek Majer Kestenberg (Franciszkańska 16), Kielman Zegen (Franciszkańska 13);
Hollow ware: M. N. Klinger i H. L. Horenfeld (Ormiańska 8, Rynek 8), T. Kramer (NO), J. Lichtman (NO), Estera Szackamer (Ormiańska 30), M. Wollener (Lwowska);
Italian ice-cream: Mendel Topf (Staszica 7);
Mangle shop: Jakub Safian (Ormiańska 12);
Manufakturowe składy: Szyja Ajzenfeld (Pereca 31), Ruchla Bazem (Ormiańska 30), Mordko Blander (Pereca 23), M. Cwirn (Rynek 23), M. Cymryng (Żydowska 1), Sura Feferkichen (Pereca 23), Flaumenbaum, Nikielsberg i Goldsztajn (Żydowska 1), Abram Glasberg (Pl. Mickiewicza 6), Icek Goldgraber (Ormiańska 28), Jankiel Goldgraber (Staszica 21), Adela Goldwag (3 Maja 13), J. Goldwag (Wyspiańskiego 6), M. H. Katz (Pereca 21), Pinkas Korn (Pereca 9), Gedala Lerer (1 Maja 2), Lejzor Lichtman (NO), J. Loberman (Staszica 25), Bencjon Lubliner i Ska (Stolarska 20), Hersz i Blima Mandelbaumowie (3 Maja 13), M. Markfelda Sukcesorzy (Franciszkańska 10), Todros Nikielsberg (3 Maja 10), Elka Rubinsztajn (Zamenhofa 5), Szporer i synowie (1 Maja 1), Wigdor Inlender, „Towarzystwo Tekstylne W. Inlender w Łodzi S.A., oddział w Zamościu” (Rynek 1), Abram Szpirman (Staszica 17), Majer Waks (Pl. Mickiewicza 8), Szmul Waks (Ormiańska 20), M. Zyss (Franciszkańska 16);
Agricultural machines: S. Puter (NO);
Furniture: J. Flug (Ormiańska 16), Jankiel Flug (Staszica 39), L. Flug (Bożnicza 16), T. Fuks (Lubelskie Przedm.), A. Herszsohn (Ormiańska 1), J. Koch (Ormiańska 1), T. Zegen (Ormiańska 15),;
: L. Sznycer (Franciszkańska 1);
Musical instruments
 
Kerosene, greases and derived products: I. Charman (NO), P. Frydland (NO), Horowitz i Ska (Wyjazd Lwowski), S. Rajner i J. Kopelman, firma „Kolos” (Lwowska), J. Kopelman (Lubelska 4), Szmul Szlafrok (Bożnicza 10), Frajda Sztern (Boznicza 7), Estera Zyngier (NO);
 
Shoes: M. Holc (Bazyliańska 4), Jenta Kohen (Bazyliańska 16), L. Lederbauer (Ormiańska 18), Rochman Bracia (Franciszkańska), Boruch Sznur (Ormiańska 21), Ita Sznur (Ormiańska 19), Chaim Sztajnmarder (Ratusz 2), Nuta Sztajnmarder (Ratusz), Lejba Zec (Ratusz);
Optical products: Sz. Wechter (3 Maja);
Fruiterer's shops: A. Adelman (Stolarska 21), S. Topf (Rynek), Chana Topf (Staszica 8);
Fodder: Sz. Ader (Ormiańska 8), Sz. Flug (NO), W. Garfinkiel;
Bakeries: Mendel Elbaum (Lubelskie Przedm.), I. Hilf (Ormiańska 20), J. Kałach (Bazyliańska 7), M. Szor (NO);
Feathers: J. Szternberg (Żydowska 10);
Writing materials: Mincia Baumwol (Bazyliańska 4), Złata Huff (3 Maja 7), B. Jungman (Rynek 31), Aron Kocman (3 Maja 16), Moszko Szuch (Rynek 9), N. Waks (Panieńska 2), Szmul Waks (Ormiańska 16), I. Zylber (Panieńska 2);
Beerhouses: Majer Akierman (1 Maja 10), Majer Biderman (NO), Judka Birkan (1 Maja 6), I. Fajersztajn (NO), M. Fajler (Lwowska 9), J. Lejman (NO), Henoch Mandel (Staszica 31), M. Mekler (NO), Chana Netel (Bazyliańska 12), Sz. Rajchensztejn (Bożnicza 3), Lejba Rozen (Lubelska 3), J. Tabin (NO), H. Bott (Żydowska 3), L. Finger (Lubelska), S. Puter (Żydowska 1);
Beer wholesalers: Ch. Rejch (Rynek 10);
Crossties: K. Kallwajt (Podtopole);
Laundries: J. A. Gotz (Przybyszewskiego 10),
Radios: Majer Gojzen – radia „Telefunken (Żeromskiego 11a), Mala Pekler (Bazyliańska 4); Restaurants: M. Birkan, Szaja Weksler (Pereca 33);
Bicycles: Symcha Rajner (Ormiańska 18), Z. Kahan (Ślusarska), Gebet Szulim i Estera Sznycer (Staszica 2);
Harness products: P. Gesundhajt (3 Maja 12), J. Grinberg (Rynek 11), T. Zyngerman (Lubelska 4), Zyngerman Bracia (3 Maja 11);
Car parts: Perla Kasner (Wyspiańskiego 6), Szapsa Tuchsznajder (Bazyliańska 5), ;
Skóry: A. Brumer (NO), F. Brumer (NO), B. Flug (NO), Szloma Frajd (Franciszkańska 13), A. Grynbaum (Rynek 24), Ch. Hercberg (NO), J. Hun (Rynek 8), N. Jungman (Franciszkańska 9), P. Jungman (Rynek 9), M. Majman (NO), Z. Majman (Franciszkańska 11), I. Mann (NO Rynek), G. Mendelsohn (Pl. Targowy), Sz. Pach (NO), Chana Pekler (Ormiańska 8), Sz. Pekler (Ormiańska 7), M. Pekler (Boznicza 3), J. Rajman (Pl. Targowy 5), H. Szerer (Lwowska 54), L. Wagner (Rynek 9), J. Wajntraub (Rynek 14), Ch. Zoberman (Franciszkańska 8);
Unprocessed leather: S. Cukier (NO), Ch. Edelsberg (Żydowska), Sz. Necman (Żydowska);
Grocer's shops: J. Ajzensztadt (Ormiańska 16), M. Awruch (Ormiańska 15), R. Babat (NO), S. Becher (Ormiańska 8), B. Blank (NO), Sz. Blat (Wyjazd Lubelski), R. Blechman (Pl. Targowy), P. Blum (Lwowska), Sz. Bojm (NO), Ch. Brener (Rynek 8), D. Bronsztejn (Lubelska 3), S. Cwirn (Lwowska 52), D. Djament (Wyjazd Lubelski), R. Dichterman (Wyjazd Lubelski), A. Djament (Hrubieszowska), J. Edelsberg (NO), L. Elbaum (NO), S. Elbaum (Lwowska), J. Epsztajn (Bożnicza 7), I. Erlich (Ormiańska 1), T. Erlich (Rynek 21), M. Fajler (Ormiańska 4), K. Feldsztajn (NO), A. Flug (NO), A. Flug (Pl. Targowy), W. Flug (NO), Ch. Frajd (NO), Ch. Fridberg (NO), F. Frydling (Ormiańska 14), Berko Gelibter (Bonicza 9), A. Glass, T. Kupfer i F. Baum (NO), I. Glejze (Stolarska 21), Sz. Goldberg (Lubelska 4), D. Goldhar (Bożnicza 11), H. Goldman (Rynek 10), Ch. Goldszmidt (Bożnicza 4), M. Goldszmidt (Żydowska 3), F. Goldsztejn (Lubelska), B. Goztler (NO), S. Graupen (Ormiańska 17), S. Helfman (NO), R. Herszenzohn (NO), A. Heryng (Wyjazd Lubelski 4), J. Kac (NO), M. Klinger (Wyjazd Lubelski 143), A. Kupfer (NO), A. Lerner (NO), Sz. Lerner (Ormiańska 13), L. Licht (Pl. Targowy 7), J. Lichtenberg (Podtopole 3), M. Lichtsztajn (Lubelskie Przedm.), S. Mendelsohn (Bożnicza 3), F. Mercel (Pl. Targowy 4), B. Minc (NO), G. Oberwajs (Lwowska 7), I. Najgeboren (Franciszkańska 16), M. Orensztajn (3 Maja 2), A. Pelc (Bożnicza 14), P. Perel (Rynek 20), W. Prankier (Lwowska 8), N. Rajner (Ormiańska 15), F. Rajss (Lwowska 22), Sz. Ross (Bazyliańska 6), E. Rozenberg (3 Maja 9), M. Rozenman (NO), L. Sobol (Żydowska 3), A. Szackamer (NO), M. Szlafrok (Bożnicza 14), R. Szporer (NO), P. Sztajn (3 Maja 6), Sz. Sztrygier (Bożnicza 19), R. Totengreber (Ormiańska 19), B. Wajntraub (Rynek 11), Ch. Wajntraub (Rynek 13), R. Wajsman (Więzienna), A. Waksman (Wyjazd Lubelski 117), D. Warter (Pl. Targowy), S. Zymerman (NO);
Shoemaking articles: H. Feffer (3 Maja 16), Froim Fuks (Ormiańska 24), Ch. Zoberman (Franciszkańska 9);
Glass: Izrael Bokser (3 Maja 12), J. Hechtkopf i D. Lerner (Pl. Targowy 8), H. Horenfeld (Rynek 10), Kliger, Horenfeld i Fajn (Ormiańska 8), Z. Rajner (Ślusarska 20);
Pane dealers: Zyskind Rajzner (3 Maja 11)
Herring: Frajda Awruch (Ormiańska 18), M. Genzler (Ormiańska 18), Hersz Grubman (Ormiańska 21), Frydling (Ormiańska 18);
Tobacconists: Sz. Borensztajn (Żydowska 5), F. Kupfersztajn (3 Maja 1), R. Perelmuter (Rynek 8), H. Rajsfeld (NO), Ch. Rotensztajn (Lwowska 3), W. Totengreber (3 Maja 13);
Pret-a-porter: Ch. Blum (Bożnicza 7), P. Blum (Bożnicza), Sz. Finkielsztajn (Bazyliańska 3), Tauba Goldsztajn (1 Maja 6), J. Harc (Ratusz), M. Harc (Ratusz), Mirla Harc (Ratusz), Sz. Kliger (Ratusz 3), W. Kliger (Ormiańska 21), Ryfka Kliger (Ormiańska 30), B. Lerner (Ratusz), M. Moskal (Ratusz), A. Szlit (Ratusz 6), M. Szmuc (Bożnicza 2), Sz. Tempeldyner (Ratusz 14), M. Waler (Ormiańska 20), F. Fuks (Rynek 3), M. Rosenkranc (NO); Wapno: E. Cwilich, (Żydowska 3), S. Szackamer (NO); Wata: Ch. Strasberg (Stolarska 22), L. Zyserman (NO);
Meat products: A. Fuchsznejder (Bazyliańska 3);
Soda waters: Ch. Ajl (Rynek 11), M. Abrajm (Hrubieszowska), F. Berger (Lub. Przedm. 29), L. Blat (NO), I. Borek (Franciszkańska 11), H. Brondwajn (Rynek 2), S. Cukier (Hrubieszowska 15), Ł. Dornbojm (NO), L. Finkielberg (Podtopole 11), Ł. Fiszel (3 Maja), R. Fuchs (3 Maja), R. Griner (3 Maja), I. Kalichsztejn (3 Maja 9), Dawid Katz (NO), M. Kilsztajn (Franciszkańska 8), F. Kupfersztajn (3 Maja), B. Langbaum (Wyjazd Lubelski), A. Listenberg (Lubelska 3), S. Nazilcirski (3 Maja), Sz. Nikielsberg (Podtopole 9), Sz. Rozenfeld (NO), C. Sznycer (Bazyliańska 3), Ch. Topf (3 Maja), H. Topf (Bazyliańska 5), M. Urbojm (NO);
Grain: Sz. Ader (Ormiańska 6), S. Babat (Ormiańska ), Urysz Bajtel (Bożnicza), M. Bajtel (Pl. Kolejowy), M. Bergierzohn (NO), M. Blech (Żydowska 10), I. Bron (Lubelskie Przedm.), A. Finkielberg i F. Zalcman (Browarna), Jankiel Szmul Fleszler (Brama Szczebrzeszyńska 11), Ela Flug (Długa), G. Flug (Hrubieszowska), J. Flug (Hrubieszowska), Sz. Flug (NO), Z. Garfinkiel (Żydowska 4), Gryner, Goldszmit (NO), H. Griner (Browarna), M. Griner (Hrubieszowska), S. Haksman (NO), A. Hojchman (Hrubieszowska), Sz. Hochman (Hrubieszowska), T. Hochman (Wyjazd Lubelski), Hersz Horowitz i Ska (Wyjazd Lwowski), Galis i Bracia Kahan (NO), J. i L. Kejsman (Bazyliańska 10), E. Kruk (Browarna), J. Kruk (Lwowska 23), M. Kruk (NO), L. Kruk (Targowa), Dawid Kupfer (Lwowska 5), B. Mekler (NO), F. Mekler (NO), Dawid Mendelsohn (Żydowska 3), F. Pomper (Majdan), Syna Puter (Żydowska 1), L. Rozencwajg (Lubelskie Przedm.), I. Rozencwajg (Hrubieszowska 27), Sz. Rozencwajg (NO), Ch. Szpiro i B. Rojzner, J. Szpizajzen (NO), I. Szwarc (Lubelskie Przedm. 112), I. Szwarc (NO), M. Wolf, A. Bekierman i A. Hechtkopf (Lubelskie Przedm. 26), J. Zycer (Lwowska 8), S. Zylberberg (NO), Mendel Zylbercwajg i J. Brum (Majdan Lubelski), J. Zyngier (NO);
Agricultural products: H. Ajdelsberg (Hrubieszowska);
Iron: J. Ajzen (Ratusz 1), M. Cytryn (NO), G. Elbaum (NO), Z. Fersztendik i Rapaport (Wyspiańskiego 6), Z. Finkielsztajn (NO), Icek Fink (Stolarska 22), N. Frydling (NO), I. Kupfersztajn (Bożnicza 3), J. Langbaum (NO), Sura Złata Lerman (Żydowska 3), J. Mendelsohn (Lubelska 3), Bajrach Pfeffer (Rynek 3), A. Rozenman (NO), I. Szajnkind (Rynek 11), Wolfa Wagnera sukcesorzy (Rynek 1).

 

Web Site Editor: Israel Schek   |  Graphic and Web Design: Adriana Castaneda - Graphilosophy