List of Property and Chattels Owners in the Old City


List of property and chattels owners in the Old City

Name and Surname  
Adamaszek Heszel
Adamaszel Ruchla
Ader Brucha, Majer
Ader Chaja
Ader Golda, Lejba
Ajzen Abram, Chana
Ajzen Gitla, Hilel
Ajzen Rasza, Brouch-Hersz
Ajzen Zejftla
Ajzenkofp Anszel, Sura
Akierman Rechla
Bajceman Bajrach Chona-Rajzla
Becher Chaja-Rywka, Pinkwas
Becher Hersz
Becher Malka-Dwojra, Mordko Wolf
Becher Rajzla
Becher Sura
Becjer Bajla, Jakob
Bergier Baja, Pejsach
Bergier Estera-Chaja Pinkwas
Bergier From
Bergier Moszko
Boin vel Boim Chaim-Lejba
Boin vel Boim Mordko Józef
Borek Chana, Sura, Szyja
Borek Fajga Estera
Borek Gorszon
Borek Josef
Borek Moszek Lejba
Borensztajn Gitla
Borensztajn Menolel
Borensztajn Rywka
Borensztajn Szulin
Bot Sura
Brandwajn Chil
Brandwajn Icko-Nusyn
Brandwein Mordko
Brondwajn vel BrandweinLiba
Bursztajn Estera
Cukier Mariem, Srul
Cwim Hersz
Cwylich Ela
Cymring Stanislawa
Cymryng Fajga, Rajzla
Cymryng Jakob, Helena
Dolcher Chaim-Szmul, Dawid
Dolcher Dobra-Gitla, Jakob-Mosz
Dolcher Srala, Srul-Ber, Sura, Tamba
Dychter Moszek
Edelsberg Chuna, Fajga-Laja
Edelsberg Herc
Edelsberg Hinda
Edelsberg Jozef, Luzer
Edelsberg Liba
Elbaum Chana, Bajla
Elbaum Icek
Elbaum Pinkwas, Sura, Rywka
Erlich Anczel, Aron, Lipa-Jojna
Erlich Aria-Lejba, Chonio, Hersz
Erlich Gitla
Erlich Ita
Erlich Mirka-Liwsia
Fersztendig Zlata
Fersztendik Chaim
Fersztendik Szloma-Dawid
Finkelsztejn S.
Finkielsztajn Branda
Finkielsztajn Chawa
Finkielsztajn Lys
Finkielsztajn Malka, Szaja-Mordko
Finkielsztajn Sender-Icek
Frank Josef – Hersz
Frank Sender
Freszt Ita Laja
Frydling Berko
Frydling Fiszel
Frydling Moszko-Sejzor
Fuks Chena
Fuks Chena
Fuks Icek, Majer
Fuks Judka, Laja
Fuks Lejba
Fuks Tobiasz-Hejnoch
Garfinkiel Dobra, Sonel
Garfinkiel Estera
Garfinkiel Liba Laja
Gelerntner Chaja
Gelibter Berko, Hudesa-Rajzla
Gelibter Dawid, Fiszel, Jankiel
Gelibter Eliazar, Israel
Gelibter Margula
Gersztengraupen Lejba, Mala
Goldberner Ruchla
Goldgraber Jankiel
Goldgraber Josef
Graber Golda
Griner Fajga-Zysla, Szepser
Griner Moszko
Guthajt Fradla
Inlender Chaim
Inlender Gerszon, Henoch
Inlender Laja, Tobiasz
Inlender Moszek
Inlender Sura-Rywka
Kac Anszel, Manas
Kac Dawid, Lejba
Kac Frymeta
Kac Moszko, Szloma
Kamer Estera
Kenig Berko
Kenig Estera-Bajla, Mendel
Kenig Golda, Jankiel
Kohen Sura, Ruchla
Krofeld Chaja
Kupiec Fradla, Frymeta
Kupiec Jankiel-Lejzor
Kupiec Josef
Langbaum Syma-Golda
Lastigson Chaja-Tajga, Szmul
Lederman Brucha, Chaskiel
Lemberger Fajga
Lerner Icek, Szmuel-Izer
Mandelbaum Blima
Mandeltort
Manzy Chawa-Tauba, Icek-Jankiel
Manzys Boruch, Icek, Jakob, Moszek
Margules – spadkobiercy
Margulies Dawid, Szyja-Stanislaw
Margulies Icek-Ignacy, Szaja,
Margulies Jakob
Margulies Naftali-Henoch
Margulies Tonwia-Tobiasz
Markfeld Hersz-Wolf, Hinda, Bajla
Markfeld Mojzes-Fiszel
Markfeld Rywka, Sura-Laja
Mendelzon Jakob
Mesyngier Icek-Majer
Milsztajn Ela, Szyja
Morgenszter Jochim I Fajga
Najmarek Aron-Szmul
Najmarek Rajzla
Nirenberg Moszko-Chaim, Rywka
Pach Nechla, Srul
Pekler Chana
Pekler Frajda
Pekler P i Sz
Pelc Szmul-Mordko
Pfefer A 
Poznanski Ruchia
Puter Berko
Puter Frajda-Noechn, Syna
Puter Herszko, Szyja-Ozjasz
Puter Lana
Rapoport Chawa, Sanel
Richtman Abram
Rochaman Gerala, Icek-Majer
Rolnik Brucha
Rolnik Majłech
Rozenman Szmul
Rychter Chaja
Safianleder Dawid, Mendel, Rywka
Szarf Benjan
Szarf Brana
Szarf Josef syn Berka, Srul
Szarf Josef syn Chaima
Szarf Pinchaus
Szarf Sura, Blima
Szckamer Ruben
Szeps Azriel, Pesia-Tauba
Szeps Jankiel, Tauba
Szeps Josef, Katarzyna, Michal
Szeps Mordka, Szmul
Szlafrok L – sukcesorzy
Szlam Fradla, Icek-Dawid
Szmuc Michel
Sznur Dawie, Moszko
Sznycer Abraham, Udla
Sznycer Lejzor
Sznycer Mordko, Tema-Rojza
Sznycer Moszko, Jochweta-Fajga
Szoisajzan Moszek, Nuchym, Perla
Szoisajzan Rywka
Szoisajzan Sura
Szoisajzan Zyndel
Szpajzman Calel, Hersz
Szper Aleksandr, Fajge, Icek
Szper Hersz, Hinda, Josef
Szper Hersz, Icek, Pinkwas-Josef, Sura
Szper Jakub-Hersz, Mojzesz, Perla
Szper Lejb
Szper Mordko, Perla
Szper Szajndla, Szymson-Major
Szpisajzan Abram, Icek, Itla, Lejba
Szpisajzen Lejba, Chana
Sztajnkoler Chudesa-Cyrla
Sztern Brucha, Chana, Fraim
Sztern Chana
Sztern Dawid
Sztern Frajda, Kiwa, Moszko-Jankiel
Sztern Lew-Izaak
Sztych Chaim
Sztych Chil, Icek, Moszko, Nachman
Sztych Majer, Rajzla
Szuch Etla
Szuch Sznajdla
Szwarebir Ajzyk, Szajndla
Szwarebir Bajla-Etla, Chaim
Topf Chaskiel
Topf Ruchla, S\ulim
Towarzystwo Kredytowo Przemyslu Polskiego w Warszawie
Towarzystwo Przyjaciol Uniwersytetu Lebrajskiego w Jerozolimie
TOZ
Truk Chaim, Joel, Gitla
Tyzberg Frymeta, Szulim
Wagner Abram, Abram-Fiszel
Wagner Lejba, Rajzla
Waintraub Chana-Estera, Chena
Wajntraub Bajla
Waks Abram, Icek, Bajla-Brandla
Waks Sura-Maka
Waks Szloma-Calka
Waks Szulim
Waler Judko-Hersz, Laja
Walter Moszko
Wechter Estera, Hejnoch, Izaak-Icek
Wechter Salamon-Josef
Zegen (Segen) Abel, Hersz, Tobiasz
Zegen i S-ka
Zoberman Chaskiel
Zoberman Dyna
Zoberman Estera, Moszko-Icko
Zylber Perla, Srul
Zylberewaig Mendel
Zylberewajg Chawa
Zylberewajg Laja
Zylberewajg Moszek

 

Web Site Editor: Israel Schek   |  Graphic and Web Design: Adriana Castaneda - Graphilosophy