הנהלת האירגון

המזכיר הראשון,
הרוח החיה בארגון

יעקב נעמן (ניימרק) ז"ל

יושבת הראש הקודמת
אווה בר זאב ז"ל

למשפחות שפר, לוין,
אפרוס, אדלשטיין

יושב הראש
ישראל (איסי) שק

למשפחות שק, בוקסר,
שווארץ, נירנברג, שלאם,
סובול, בלום, שטיין,
הלפנבאום, שאצקאמר,
לוינקופף, כאהאן,
בוקסנבאום, גוטמן,
זילברמינץ, גירשטן,
גלאזברג

מזכירת הארגון
עופרה אהרון למשפחות ריימן, זץ, קניגסברג

הנהלת חשבונות

זיוה אלון למשפחות רפפורט, נכטמן

רואה החשבון
צבי לבנה
למשפחות למברגר, ספודק

מתאם עם פולניה
יורם גולן גולדואג ז"ל


חברי הוועד
עופרה אהרון
זיוה אלון
רחל אלמוג
למשפחות זיצר, קליקשטיין, אייזנברג, בוקסר

ברכה פאלק ז"ל 
למשפחות למברגר, ספודק
משה פרנק למשפחות פלשלר, פרנק
אהרון צבירן ז"ל למשפחות צווירן, קניג, ליסטהאוז, שטטלס, גרבר, גרשטלמן
גילה קניגסברג
ישראל שק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אודות האירגון

 

ארגון יוצאי זמושץ' והסביבה ודורות ההמשך, ת.ד. 3093, הרצליה  4613002
ניתן להתקשר גם לכתובתנו האלקטרונית

ב- 6.5.1945, בסמוך לסיום מלחמת העולם השניה, התאספוּ בתל אביב מספר אנשים מיוצאי זמושץ' וייסדוּ את האירגון - אירגוּן יוֹצאי זמושץ'.


לחברות בועד נבחרו: מאיר זגל - יו"ר האירגוּן, טובה בורגר לבית הנדלסמן, חנה שביט לבית זינגרמן. המזכיר היה יעקב נעמן (ניימרק).
בסוף אותה שנה נוספו לועד החברים: צבי געבט, אבא (ספודק) אהרוני ואהרון דלכר
.

המשך...

מטרות הארגון

תמונות מתולדות הארגון

תרומות ושמות התורמים

נטיעות עצים בחורשת זמושץ' ביער פולין

מכתב הקהילה 1944

הועד לעזרה, ארה"ב, 1948

הזמנה לכנס 1963

מיזכרים ומכתבים

תמונות נוספות

חברים שהלכו לעולמם


פגישת זמושצ'אים במחנה ליד ווצלאר, גרמניה
פסח תש"ח, אפריל 1948

דמי החבר השנתיים בארגון הם בסך 120 שקל לבית אב.

אירגונים בתפוצות:דברי יו"ר האירגון אוה בר זאב בקבלת הפנים לגילוי הלוחות בבית הכנסת בפולין בשנת 2004

כתבת דיוקן - צור ארליך, "מקור ראשון", אפריל 2007

תודותינו לועידת התביעות (Claims Conference) על העזרה הכספית  שאיפשרה את הקמת אתר זה, ובמיוחד לעדינה שודופסקי המלווה פיננסית את האתר.
.