אוה בר זאב נוטעת עץ בחורשת זמושץ' ביער יהודי פולין
מארס
1999


מטרות הארגון

 

 תשרי תשס"ט אוקטובר 2008 

אירגון יוצאי זמושץ' והסביבה ממשיך במורשת בת עשרות שנים:

* הנצחת קהילת העיר וסביבתה על עושרה התרבותי והחברתי
* שימור זיכרון ההשמדה הנוראה של קהילות ישראל באירופה
* קישור הדור הצעיר למורשת העבר
* כיבוד זכר חברים שנפטרו ונטיעות עצים לזכרם ביער יהודי פולין
* אחזקת אתר האינטרנט וטיפוחו
* הוצאה לאור של ספר הקהילה
* קיום פגישה שנתית בערב יום השואה

ישראל שק, יו"ר ארגון יוצאי זמושץ'