ארכיון התמונות הוא יד לזכרה של אוה בר זאב שיזמה אותו והקדישה שנים רבות לארגון יוצאי זמושץ' והסביבה


ארכיון תמונות

 

חברים וחברות יקרים,

ארכיון התמונות שלנו מאפשר מבט על קהילת יהודי זמושץ' וסביבתה לפני השואה.
התמונות נתרמו באדיבות חברי הארגון למען המטרה החשובה – הנצחת זכר הקהילה, אשר כמו כל אחיותיה ברחבי העולם היהודי, היתה גוף חי ונושם, מלאת יופי וצער, קהילה בעלת עושר רוחני רב למרות דלות של רבות מן המשפחות, קהילה עם פעילות אינדיבידואלית, משפחתית, מפלגתית, עם עזרה הדדית וגם מריבות (לעתים שנאות) אישיות ופוליטיות. חיים שלמים שנגדעו.

כל תמונה היא הבלחה של מאורע משפחתי, של פגישת רעים, תלמידי בית ספר, חברי אגודת ספורט, פעילי תנועות הנוער, שחקני תיאטרון. אנשים יקרים אלה חיו תחת העננה הנראית ועם זאת הבלתי וודאית של הקטסטרופה הקרבה. העננה הוסתרה ע"י אשליות התקווה. רק חלק זעיר ניצל מן התופת, רובם בעלותם ארצה ישראל.

אלה תמונות של אבותינו ואמותינו, סבינו, משפחותינו והקהילה ככלל, אליה נולדנו, גם אם לא גדלנו שם.

היוזמה להקמת ארכיון התמונות והמסמכים היתה של אוה בר זאב המנוחה, שהקדישה את כל זמנה לפעילות בארגון, וכיוצא מזה לאיסוף התמונות. ארכיון זה מוקדש לזכרה היקר.

רוב התמונות נסרקו בארכיון יד ושם בירושלים. כמו כן יצרנו בסיס נתונים מתאים.

אנו אסירי תודה לאנשי ארכיון יד ושם על שיתוף הפעולה הברוך והמסור.

לצערנו, במקרים רבים אי אפשר לאתר אל נכון את זהות האנשים או המקומות, כי המידע נלקח עם אלה שהלכו מאתנו. לבסיס הנתונים הכנסנו את המידע המירבי שבידינו.

לעת עתה הוכנס רק חלק קטן מן המאגר, ובמשך הזמן נוסיף עוד תמונות.

עזרו נא לנו כדי שנוכל להעשיר את הארכיון:
הרימו תרומה לסריקת תמונות ולתרגום מסמכים


בברכה, ישראל שק

התמונות מחולקות לתשע קטגוריות כדלהלן
:

סיפור הקהילה קהילות בסביבה בית הכנסת העתיק
תרבות חינוך ובתי ספר כלכלה
מפלגות, תנועות נוער, אגודות ספורט שואה על אודות הארגון

אם ברצונך לשלוח תמונות סרוקות
שלח באיכות שאינה קטנה מ-300
dpi