מצבת הזכרון

 


שרידי הקהילה ליד המצבה, כנראה בשנת 1950 

ביום ראשון 10 בספטמבר 1950 נערך בבית הקברות היהודי בזמושץ' טקס גילוי המצבה לזכר 14 אלף יהודי העיר, שנרצחו בידי הגרמנים בשנות מלחמת העולם השניה 1939-1945.
 
המצבה הוקמה ליד בית העלמין היהודי שנחרב ואשר מצבותיו נופצו, התפזרו ושימשו לריצוף הרחובות והמגרשים הסמוכים. במקום נכרה קבר ל-95 יהודים, שנרצחו בשנים 1942-1943 בסביבת זמושץ', ואשר הובאו לקבורה בבית העלמין אחרי המלחמה. לבניין המצבה שימשו אבני מצבות שבורות של קברים מחוללים, שנאספו במקומות שונים בעיר.

בטקס השתתפו כמה יהודים משרידי הקהילה, נציגי יהודי פולין, בעיקר מלובלין ונציגי השלטון המקומי והמפלגה הקומוניסטית באיזור לובלין.

בשם הועד המרכזי של יהודי פולין אמר וו. ה. איוואן: "אומרים שאבנים אינן מדובבות, אבנים שותקות - אך שקר הדבר. אבני המצבה המוקדשת לזכרם של 14 אלף קדושי זמושץ' זועקות בלי הרף, ומזהירות. העולם כולו חייב לשמוע זעקה זאת. כי לא מצבה דוממה היא זאת, אלא זעקת מאות שנות חיי יהודים בזמושץ' שנכרתו בעצם לבלובם."

לקוח מ"זמושץ' בגאונה ובשברה"