תרומות

 

חברים וחברות יקרים,

הפעילויות שלנו מבוססות על התנדבות. חלק גדול מן הפעילות ממומן מכיסנו.
כל אגורה היא קודש לפעילות.

דמי החבר השנתיים באירגון הם בסך 120 שקל לבית אב.


ראו בעמודה משמאל את רשימות התורמים הנדיבים, לפי השנים והמשפחות המוזכרות

אנו מבקשים מכם לפתוח את הלב ולתרום לעשייה החשובה שלנו, ומודים לכם על כך:
 
פעילות שוטפת של האירגון (טלפונים, הדפסות, משלוח מכתבים וכו')
אחזקה שוטפת של אתר האינטרנט
איסוף ותרגום מסמכים לאתר האינטרנט
איסוף תמונות וסריקתן לארכיון הארגון
הקמת אתר הנצחה ליהודי זמושץ' והסביבה בבית הכנסת בזמושץ'

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
:
:
:
:
: