תרומות שנת 1999 לזכר המשפחות

 

(בש"ח)

אורבך  נפתלי

 תל אביב

1000

זמושץ' - אורבך

אילני דב

 תל אביב

1000

זמושץ' - גרינבוים

בר-זאב  אווה

 תל אביב

1000

זמושץ' ושצ'בששין - שפר חרוביישוב - אפרוס לוין

דומב מרים

 גבעתיים

1000

זמושץ' - בלום, בורנשטיין, קלקס

שטיינקולר  מאיר

 תל אביב

600

זמושץ' - שטיינקולר /זיגל

אחיטוב עניה

 גבעתיים

500

זמושץ' - קליכשטיין / בנדיטוביץ'

גולן חיה

 תל אביב

500

זמושץ' - פלוג

גזית צבי

 ראשון לציון

500

זמושץ' - גרשנגראופן / זיגל

גזית  שמואל 

 ראשון לציון

500

זמושץ' - גרשנגראופן / זיגל

זיידל  יונה

 תל אביב

500

זמושץ' - זיידל

גולדשמיד גניה

 רמת השרון

400

זמושץ' - זיס נביירקוב - גוס

אקרמן  צבי

 רמת גן

300

זמושץ' - אקרמן / בלוך

גייסט חנן

 רמת השרון

250

זמושץ' - גייסט / פכט/  ביטרמן / הכט

כץ יהודית

 קרית אונו

250

זמושץ' אקרמן/בלוך

פוטר  הנה

 חיפה

250

זמושץ' - פוטר / באב"ד קרסנוברוד - גרוסר

פוטר שלמה

 חיפה

250

זמושץ' - פוטר / באב"ד קרסנוברוד - גרוסר

שמידמאייר מנחם

 ירושלים

250

זמושץ' - זיפמן / בנדיט / רויטר

אובליגורסקי  ריטה

 נתניה

200

זמושץ' - קורן

אמבון רבקה

 עמוקה

200

זמושץ' - שוורץ / ויינרטראוב

אמיר שולה

 הרצליה

200

זמושץ' - מלר

בן אמוץ  הדסה

 תל אביב

200

זמושץ' - גליבטר / מנדלסון

בר-און רחל

 רמת גן

200

זמושץ' - אדלסברג  / פוטר / זיצר / דורנבאום

בילגוריי - בראון

גרייבר  נאוה

 גבעתיים

200

זמושץ' - ארליך הכט טרנוב - קורנילוב

גרינבוים שמואל

ירושלים

200

זמושץ' - גרינבוים

הלפרין צילה

חיפה

200

זמושץ' - מסר / רינד

לוי  מאירה

 חיפה

200

זמושץ' - וקס / הילף / מורגנשטרן / שצקמר

לנגזם  צ'רנה

 תל אביב

200

זמושץ' - לייסט / פינגר / פריצק

מקלר דבורה

 פתח תקוה

200

זמושץ' - מקלר

פלזנר  נחמה

חולון

200

זמושץ' - ביטרמן

פלץ זאב

חולון

200

זמושץ' - פלץ טומשוב לובלסקי - הכטמן / רינד

צבירן  אהרון

 הוד השרון

200

זמושץ' - ליסטהאוז / בירן / קניג / צווירן

שיינוביץ מרים

קרית אתא

200

זמושץ' - קורן

שיצר  עמוס

 רמת גן

200

זמושץ' רולניק/בכר

אפרתי  פנינה

 רמת גן

180

זמושץ' - זילבר / לרנר

זיצר יעקב

חיפה

180

זמושץ' - זיצר / קליכשטיין / אייזן

אופיר נעמן

פתח תקוה

164

זמושץ' - גרפינקל

בילרמן שרה

 צפת

150

זמושץ' - פייגנבוים ז'ולקבקה מיטאג ויסוקה - בילרמן

נאמן עופרה

 גבעתיים

150

זמושץ' - אדיר (אדר) / זלצמן / גולד

קוטלר שרה

 חולון

150

זמושץ' - קשה / גרינר / צוקר

גיל מיכאל

 כרמי יוסף

120

זמושץ' - גיל

אבני אברהם

 חיפה

100

זמושץ' זימרמן/מסר/רינד

אלסטר אריה

 כפר סבא

100

זמושץ' - אלסטר

אלסטר יוסף

 גבעתיים

100

זמושץ' - אלסטר

גנור שפרה

 רמת גן

100

זמושץ' - פלשלר לובלין  - ברוד

גרומנטל  חנה

 חיפה

100

זמושץ' – קשה

דלחר חיים

 חולון

100

זמושץ' - דולחר

הלפמן  שמחה

 הרצליה

100

זמושץ' - הלפמן

הלפרן בלהה

פתח תקוה

100

זמושץ' נצמן/וגנר/לדרמן

וגנר אורי

 כפר סבא

100

זמושץ' - פקלר / מנדלסון / וגנר / שלפרוק

זגן  דוד

הוד השרון

100

זמושץ' - זגן

חוינצקי  סוניה

 תל אביב

100

זמושץ' - שטיינקולר / זיגל

טיילור ורדה

קרית אונו

100

זמושץ' - הנדלסמן / מונטאג

יפה  רחל

 חיפה

100

זמושץ' - פקלר / מנדלסון

ליטמנוביץ מרים

 ירושלים

100

זמושץ' - היט / מנגל  טישובץ' - לסה

מימון  מרים

 חדרה

100

זמושץ' - וולר

פוקס יורם

 חולון

100

זמושץ' - פוקס / גרינבאם / ברנדט / פינקלשטיין

פלדי  צבי

 תל אביב

100

זמושץ' - אדמשק / הורוויץ / אייזקרנץ

קורן מרי

 קירית אונו

100

זמושץ' - ציצמן

קורנבליט דוד

 קרית חיים

100

זמושץ' - קורנבליט / שטיינמרצר

קנה דינה

תל אביב

100

זמושץ' - שטיינקולר / זיגל

רוזנשטיין  טובה

הוד השרון

100

זמושץ' - צווירן /ליסטהאוס בילגורייגרבר/ גרסטלמן

רן  שמואל

 הוד השרון

100

זמושץ' צווירן/ליסטהאוס בילגורייגרברג/רסטלמן

שולמן הינדה

 קרית ביאליק

100

זמושץ' - הוכמן  זויזינייץ - אדלר

שמרגד רינה

 תל אביב

100

זמושץ' - שמרגד / פירסטנפלד

שרף בתיה

 ירושלים

100

זמושץ' - פירסטנפלד / שמרגד

דקל דוד

 תל אביב

75

זמושץ' - דולחר  טומשוב לובלסקי -  שטיינוורצל

אבים עמליה

 ראשון לציון

72

זמושץ' - אפלצוויג / גרשנראוּפן

אקרמן עופר

 

50

זמושץ' אקרמן/בלוך

אשפיז פלה

 ראשון לציון

50

זמושץ' - פרל / שוורץ

ביאלוביץ'  לאה

 חולון

50

זמושץ' - קופלמן / רייזנר / פפר

ברוורמן  לאה

פתח תקוה

50

זמושץ' פינקלשטיין/בכר

ברוורמן  מלכה

פתח תקוה

50

זמושץ' - פינקלשטיין / בכר

ברנד שלמה

פרדס חנה - כרכור

50

זמושץ' - פרל / שוורץ

הלמן יהושע

נהריה

50

זמושץ' אברוך/הרץ

הלמן מלה

כפר סבא

50

זמושץ' - אברוך / הרץ

טייכנר יפה

רעננה

50

זמושץ' - פלוג / אירווייס / שטיבל

כץ  חנה

גבעתיים

50

זמושץ' - פלשלר / בורנשטיין

מוסקל אברהם

בת ים

50

זמושץ' - מוסקל

קורן צפורה

בת ים

50

זמושץ' - שטיינקולר

רוזנבוים לאה

בני ברק

50

זמושץ' - וקס / הרץ

רוזנברג זהבה

רעננה

50

זמושץ' - אמר / זיס

שורצברג אברהם

 רעננה

50

זמושץ' - שורצבר / דרנג