תרומות שנת 2004 לזכר המשפחות

 

(בש"ח)

קבוצת עזריאלי

תל-אביב

5000 

לזכר קורבנות השואה

קוהן מטיו (בסיור הילל)

ארה"ב

4418

זמושץ' - בכר איזביצה-למפל

אקרמן צבי

רמת-גן

500 

זמושץ' - אקרמן/בלוך/זוברמן

לנגבוים אברהם

חיפה

500 

זמושץ' - לנגבוים/מקלר/ורום

מייזלר בתיה

יפו

500 

זמושץ' -   בוקסנבאום       

צבירן חירם

אוסטרליה

500 

לזכר אביו - לסלי צבירן יליד זמושץ'

ציצמן נחמן

פתח-תקוה

500 

זמושץ' - ציצמן/ גליבטר

רוזנמן אטקה

ראשון לציון

500  

לזכר בעלה - רוזנמן דב יליד זמושץ'

שביט צפורה

תל-אביב

500

זמושץ' - אייזנפלד/נטל

גולדפרב אברהם          

ארה"ב

445

לזכר חי- בלה גולדפרב לבית ויינבלט           

פרידלינג פרד

גרמניה ברלין

400

זמושץ' - פרידלינג/פלוג

בראון רחל

גבעתיים

300 

 לזכר בעלה שמואל בראון יליד בילגוריי

גנץ משה

חיפה

300 

זמושץ' - גנץ/פרל

מנקוטה שרה

רעננה

300 

זמושץ' - אקרמן/בלוך

פישל שלום

חיפה

300

נימרובקה-גרינבוים יוזפוב ל.-פישל

בוים אריה

ירושלים

250  

זמושץ' - קליגר/ בויים

אוסטוינד דורי ונילי

יפו

200

זמושץ' - בלום רייויץ-פורר

אלקבץ זיוה

רמת-גן

200

זמושץ' - קלקס/בלום

דגני חוה/ שוסטרמן בלה

מורגנשטרן בלה

קרית חיים

200 

זמושץ' - שוורצברג/גריצמן

הררי דגני ענת

היוגב

200 

זמושץ' - קרונפלד/טורקלטאוב

ויניק מלכה

תל-אביב

200 

זמושץ' - שוך/גרזון/רוזנברג/שפיזאיין

יסקולקה חיה

רמלה

200

זמושץ' - רוזנפלד/שניידרשר

לנגזם צ'רנה

תל-אביב

200 

זמושץ' - לייסט/ פינגר/ פריצק

מנדלסון ישראל ויהושע

תל-אביב

200 

זמושץ' - מנדלסון/פרייד/גרוס

צימרינג צבי

דימונה

200  

זמושץ' - צימרינג

קיפרשטוק דוד

תל-אביב

200

זמושץ' - קיפרשטוק

שטוקמן גרנות

תל-אביב

200 

זמושץ' - גוטהייט/ברגר

אדליסט אריה

תל-אביב

180 

לזכר קורבנות השואה

פוקס יורם

רחובות

180 

זמושץ' - פוקס

קאופמן רבקה

רמת-גן

180 

זמושץ' - רוזנפלד/ נאדלר/ מנדלקר/ אסטרייך

הלפרין צילה

חיפה

150 

זמושץ' - מסר/זימרמן/רינד

כסיף צבי

אבן יהודה

150 

שצ'בששון-וילדמן

צבירן אהרון

הוד-השרון

150 

זמושץ' - צווירן/שטטלס/ליסטהאוז/קניג

שטיינקולר מאיר

תל-אביב

150 

זמושץ' - שטיינקולר/זיגל/דומקופ

ברונדוויין בנימין

רמת-גן

120 

זמושץ' - ברנדוויין/אדלסברג

אהרון עפרה

תל-אביב

100

זמושץ' - ריימן/זץ

אולינסקי פיי

פתח-תקוה

100 

זמושץ' - ציצמן

אלון זיוה

ראש העין

100

זמושץ' - רפופורט/נכטמן

אלקבץ רן

רמת-גן

100 

זמושץ' - בלום/קלקס(דומב)

בוט נחמיה

רחובות

100 

זמושץ' - בוט/שפינדל

בורסטיין אירנה

בת-ים

100 

זמושץ' - רוזן  קרסנוברוד-אלבאום

בן-יוסף שרה

י-ם

100 

זמושץ' - פוקס/קופרווסר/מנזיס

גרומנטל חנה

חולון

100 

זמושץ' - קשה/צוקר

גרינבוים שמואל

ירושלים

100

זמושץ' - גרינבוים/ורמוט/שמרגד

דומב אבי

רמת-השרון

100 

זמושץ' - בלום(דומב)/קלקס

דומב מרים

גבעתיים

100 

זמושץ' - בלום/בורנשטיין

הררי עמנואל

מושב בלפוריה

100 

זמושץ' - זוברמן/פרשטנדיק

ויינשטיין עדינה

תל-אביב

100 

זמושץ' - מילשטיין/מנדלבוים

ולדמן דובה

עפולה

100 

זמושץ' - ומזר/הילף/סובול/שטונדל

זילבר יעקב

גבעתיים

100 

זמושץ' - זילבר

חוינצקי סוניה

תל-אביב

100 

זמושץ' - שטיינקולר/זיגל/דומקופ

טבק מלי

בת-ים

100  

זמושץ' - זיצר/קופפר

יפה רחל

חיפה

100  

זמושץ' - פקלר/מנדדלסון

לאופר רבקה

חולון

100

זמושץ' - זיסברנר

ליטמנוביץ מרים

י-ם

100 

זמושץ' - זץ/מנגל

מגד חגי

בית יצחק

100  

זמושץ' - רוק/הכטמן

מגור פנחס

באר שבע