תרומות שנת 2005 לזכר המשפחות

 

(בש"ח)

שרף שלמה

רמת אפעל

5,000

זמושץ'-שרף שדלצה - שקלז'

 

בייצ'מן ברוך

רעננה

970

זמושץ' – בייצ'מן

 

רייספלד אליעזר

ו-הוכמן חנה

ירושלים

900

זמושץ'- רייספלד/ברגרזון

 
 

קאופמן חנה

גרמניה

545

זמושץ'- שצקמר/ליכטנברג/פרימן/טיירשטיין

 

כסיף יחזקאל

תל אביב

500

שצ'בששין- וילדמן

 

וייל מתי

אזור

500

זמושץ'- ברי

 

מייזלר בתיה

יפו

500

זמושץ'- בוקסנבאום

 

זימרמן ז'ק

ארה"ב

496

זמושץ'- טרוסט/שייט

 

גולדפרב אברהם

ארה"ב

496

 

 

ליכטנברג יוסף

כפר סבא

445

זמושץ'- ליכטנברג/טיירשטיין

 

כץ שרה

בלגיה

445

זמושץ'- גרינר

 

נעמן רוני

הרצליה

445

זמושץ'- בשם אביו ניימרק משה

 

פלץ מרדכי

ירושלים

360

איזביצה- פלץ טורובין- קופ

 

שרמן צבי

 באר יעקב

300

זמושץ'- ארברספלד קומרוב- שרמן

 

שלוסברג טובה

תל אביב

300

זמושץ'- אדלסברג

 

אלבוים שלמה

בת ים

300

זמושץ'- אלבוים/זגל

 

שמוץ משה

חיפה

300

זמושץ'- שמוץ וולף ואדלה

 

גרינברג רות

אזור

300

זמושץ'- גולדהר

 

שביט צפורה

תל אביב

300

זמושץ'- אייזפלד/נטל

 

גנץ משה

חיפה

300

זמושץ'- גנץ/פרל

 

גולדשמיד גניה

רמת השרון

300

זמושץ'- גוס/זיס

 

פרידמן אריה

תל אביב

300

זמושץ'- פוקס

 

לנגבוים אברהם

חיפה

300

זמושץ'- לנגבויים/מקלר/ורום

 

גייסט חנן

רמת השרון

300

זמושץ'- פכר/ביטרמן/גייסט/הכט

 

כגן דוד

 

250

זמושץ'- כגן

 

אייזן יוסף

גבעתיים

250

זמושץ'- בורנשטיין/גולדשמידט אוסטינה- אייזן

 

זיצר דב

חיפה

250

זמושץ'- זייצר/באב"ד

 

הילף יעקוב

חולון

250

זמושץ'- שפירא (שפירו) הילף

 

מיטלמן דוד

ארה"ב

 225

זמושץ'- מיטלמן/שפינדל/בייצ'מן

 

קורנבליט דוד

קרית חיים

200

זמושץ'- שטיינמרדר/קורנבליט

 

אמבון רבקה

עמוקה

200

זמושץ'- אינטרופ קרסניסטב- שורץ טומשוב ל.- פרילנדר/וייס

 

רובינשטיין שרה

חולון

200

זמושץ'- ברטה רחל ברשבסקי לבית ברי/לדרמן

 

ביאלאוס ירון

תל אביב

200

זמושץ'- פניה (פנינה) לבית קרונפלד

 

פרישמן פייגה

רמת גן

200

זמושץ'- ויינטראוב וולף חנה וברנציה

 

ברוורמן שלום ומלכה

פתח תקוה

200

זמושץ'- פינקלשטיין/בכר/ברוורמן/אלבאום חלם- בורנשטין

 

זגן דוד

הוד השרון

200

זמושץ'- זגן

 

ברונדויין

ארה"ב

194

זמושץ'- אדלסברג/ברנדוויין/שפיזזיין/הוכמן

 

נוה חיה

 כפר סבא

180

זמושץ'- ספודק

 

זיצר יעקב

חיפה

180

זמושץ'- זיצר/קליכשטיין (קליקשטיין)/אייזנברג

 

שטריגלר יחזקאל

ירושלים

180

זמושץ'- שטריגלר

 

ויזל נינה

פתח תקוה

180

קרסנוברוד- דיאמנטטומשוב ל.-ארבספלד

 

לביא חנה

רעננה

160

זמושץ'- זוברמן

 

אקרמן צבי

 רמת גן

150

זמושץ'- אקרמן/בלוך

 

גולדהר אברהם

 פתח תקוה

120

זמושץ' -גולדהר/שץ

 

דר אליאב

 כפר סבא

120

זמושץ'- בוקסר

 

אופיר דליה

 נס ציונה

110

זמושץ'- סובול/הורביץ/לקס

 

שק משה

 בית ניר

100

זמושץ'- שק/מנדלסון

 

בוקוביץ' בלומה ויצחק

 נתניה

100

זמושץ'- הוף/לרנר טרוק/בוקוביץ'

 

בורג יצחק

תל אביב

100

קרסנוברוד –בורג

 

ביטרמן חיים

תל אביב

100

זמושץ'- זלצמן/ביטרמן

 

שטיינקולר מאיר

תל אביב

100

זמושץ'-שטיינקולר/זיגל/דומפקופ

 

ויינברג רינה

גבעת שמואל

100

זמושץ'- זילברצוויג/הרצברג בילגוריי-שפר/וורמן

 

ליטמנוביץ מרים

ירושלים

100

זמושץ'- הכט/מנגל

 

לטר חנה

חיפה

100

זמושץ'- זימרמן/מסר/רינד

 

אפרתי פנינה

 רמת גן

100

זמושץ'- זילבר/לרנר

 

ברזילי יהודית

 קרית חיים

100

זמושץ'- זילברצווייג/הרצברג- רז

 

רז לוסיה

שפיים

100

זמושץ'- פקלר/רפופורט/מנדלסון/נכטמן/הורנפלד/ניימרק

רז

 

ברעם גדעון

קרית חיים

100

זמושץ'- פולק/סובול/גלזרטומשוב ל.-הלפרן/ויינטראב

 

גליקסמן נעמי

רמת גן

100

זמושץ' -ליכטנברג/לרנר/טיירשטיין

 

גרומנטל חנה

חולון

100

זמושץ'- קשה/צוקר

 

רוזנפלד ציפי

תל אביב

100

זמושץ'- פוזמנטיר

 

נטע רחל

מצפה גילון

100

זמושץ'- ליבהבר/זיגל

 

בילרמן שרה

צפת

100

זמושץ'- פייגנבויםז'ולקבקה – מיטאגויסוקה-בילרמן

זמושץ'- קופרשוק/סוחצ'בסקי (100)

 

 

קופרשטוק דוד

תל אביב

100

 זמושץ'-קופרשטוק/סוחצ'בסקי

 

גרינר אליעזר

 ראשון לציון

100

זמושץ'- גרינר/גולדפרב איזביצה-הלפמן

 

הברקורן אריה

אזור

100

זמושץ'- אייזן/בורק- דבורה, אברהם, משה, יצחק

 

שמרגד רגינה

תל אביב

100

זמושץ'- שמרגד/פירסטנפלד

 

הלפרן צילה

חיפה

100

זמושץ'- מסר/רינד/זימרמן

 

שולמן הינדה

 קרית ביאליק

100

זמושץ'- הוכמן זויז'ינייץ-אדלר

 

בן דב רחל

 ירושלים

100

זמושץ'- לוכסמבורג/גורדון

 

הלפרן בלהה

 פתח תקוה

100

זמושץ'- לדרמן/וגנר/נדמן

 

זיוה אלון

 גבעת אבני

100

זמושץ'- רפופורט/נכטמן/זוננברג

 

דלחר חיים

 חולון

100

זמושץ'- דלחר

 

פלץ זאב

 תל אביב

100

זמושץ'- פלץ טומשוב ל.-הכטמן/רינד

 

מגיאל אברהם

 ראשון לציון

100

זמושץ'-מגל/גרינגלר

 

רגב יוסף

 חיפה

100

טורובין- זילברקלנגמודליבוז'יצה – גרינברג

 

וקס בנימין

 תל אביב

81

זמושץ'- וקס

 

שרר זלמן

 קרית טבעון

76

זמושץ'- שרר

 

ארבספלד דוגלס

 ארה"ב

67

זמושץ'- ארבספלד

 

זנגר אדוארד

 קרית ביאליק

60

זמושץ'- היט/מנגל

 

הוכוולד ברכה

גבעתיים

56

זמושץ'- אקהאוז

 

כהן שרה

 נתניה

50

זמושץ'- הופף

 

ביאלוביץ' לאה

 חולון

50

זמושץ'- קופלמן/רייזנר/פפר

 

איזינגר טובה

נהריה

50

זמושץ'- פוקס/קופרוסר/מנזיס

 

ז'ורק זלמן

קרית טבעון

50

זמושץ'- ז'ורק/שפיזייזן

 

שחר יעקב

ראשון לציון

50

זמושץ'- שורץ/פורם

 

מינדיץ' מינה

הרצליה

50

זמושץ'- קסנר/מנזיס/גולדברג

 

בן יעקב שושנה

רעננה

50

זמושץ'- זיגל

 

פלג שושנה

 חיפה

50

זמושץ'- לזכר ולדמן מלכה

 

זלצברג חנה

 קרית ים

50

זמושץ'- קשה/שוורצביר

 

שחל לאה

 אחוזת ברק

50

זמושץ'- ארבספלד

 

הדס איציק

 קבוץ געתון

50

זמושץ'- הדסה לבית גליבטר, ד"ר איטה גליבטר,

שמואל הדס המבורג

 
 

מאיר יוסף

 קרית מוצקין

50

זמושץ'-גרפינקל/דיקרגרבובייץ-מאייר

 

צוק חיה

נהריה

50

זמושץ' - רוזנברג