תרומות שנת 2007 לזכר המשפחות

 

(בש"ח)

ברונדווין ז'אק

קנדה

זמושץ'-  ברונדווין/שרף

1750

בייצ'מן ברכיהו

ירושלים

זמושץ'-  בייצ'מן

1000

פריי שרה

חולון

זמושץ'-  שלפרוק

1000

מילר משה

נשר טבעון

זמושץ'-  בורק/טרוסט

1000

בר זאב אוה

תל אביב

זמושץ/שצ'בששין- שפר/לוין

חרוביישוב- אפרוס/אדלשטיין

895

גלסברג יהושע

רמת השרון

זמושץ'-  גלסברג/הודס

750

שביט צפורה

תל-אביב

זמושץ'- איינזנפלד יהושע, פייגה, חנה, מאיר

500

הולץ משה

חיפה

זמושץ'-  הולץ/ דרייר/קרוס/ הרצמן

500

ציצמן אולינסקי

פתח-תקווה

זמושץ'-  ציצמן

500

לנגבוים אברהם

חיפה

זמושץ'-  לנגבוים/מקלר/רום

400

פליישר זיגמונד

ארה"ב

זמושץ'-  פלשלר

400

קליקשטיין פיליפ

ארה"ב

זמושץ'-  קליכשטיין

400

פורמן ברנדה

ארה"ב

זמושץ'-  בלוך/אקרמן

400

שטיינר ג'אק

קנדה

זמושץ'-  גרינברג/שוורצביר/גולדפדר/שטיינר

400

דומב מרים

גבעתיים

זמושץ'-  בלום/בורנשטיין

400

בוים אריה

ירושלים

זמושץ'-  בוים/קליגר

350

דרוויה ג'נביב

צרפת

זמושץ'-  הופמן/הוניקמן

325

זיצר יעקב

חיפה

זמושץ'-  זיצר/קליקשטיין/(קליכשטיין)אייזנברג/ריינר

324

שפי יעקב

פתח-תקווה

זמושץ'-  שפיזאייזן/דישצקי/וולמן

300

גולדשמיד גניה

רמת השרון

זמושץ'-  גוס/זיס

300

גרינברג רות

אזור

זמושץ'-  גולדהר

300

מנקוטה שרה

ביתן אהרון

זמושץ'-  אקרמן/בלוך  טישביץ - פריידן

300

ויינברג רינה

רמת אילן

זמושץ'-  זילברצוויג/ וורמן/ שפר

300

עתיר רחל

ק. מוצקין

זמושץ'-  גבירצמן/ ד"ר שרה עמית

300

לנגזם צ'רנה

תל-אביב

זמושץ'-  פינגר פיני/ שרה/ בלומה

300

סבטיצקי בנימי

רחובות

זמושץ'-  שרה סבטיצקי לבית רפופורט ושלמה רפופורט

300

אילני דוד

תל אביב

זמושץ'-  גרינבאום טורובין-ינובר

300

ביטרמן יואל

ארה"ב

זמושץ'-  טינק/פוקס

288

הלמן מרק

ארה"ב

זמושץ'-  נוימן ג'רלד

288

גנץ משה

חיפה

זמושץ'- גנץ/פרל

285

וגנר אורי

ק.טבעון

זמושץ'-  וגנר

280

אקרמן צבי

ר"ג

זמושץ'- אקרמן/בלוך

250

נובלטיס מרי בע"מ

קנדה

תרומה

250

קורנבליט איריס(דוד)

קריית חיים

זמושץ'- קורנבליט/ שטרנבליץ

טישוביץ- פרידלנדר

200

לרנר שלום

פתח-תקווה

יוזפוב בילגוריי- ייסקי/לרנר קרסנוברוד-קופייץ

200

גוטליב ישעיהו

תל-אביב

זמושץ'-  גוטליב יוסף, סימה, זאב, גושיה

200

הלפרן פרם צילה

חיפה

זמושץ'-  זימרמן

200

ארגמן אריה

חדרה

איזביצה- טוכמן ז'ולקבקה - שרף

200

גרינבוים יהושע

חיפה

זמושץ'-  גרינבוים/דיאמנט

200

כהן צפורה

אבן יהודה

זמושץ'-  ולר

200

טורם יצחק

ראשל"צ

זמושץ'-  טורם

200

נטע רחל

גילון

זמושץ'-  ליבהבר/ זיגל

200

ליבהבר יואל

עכו

זמושץ'-  ליבהבר/ זיגל/ שטרן

200

ליטבק יהודה

קריית גת

זמושץ'-  ליטבק/הורן/בייצ'מן

200

כהן מריאן

ארה"ב

זמושץ'-  זלצמן/בוים

200

צימרמן ג'אק

ארה"ב

זמושץ'-  זימרמן

200

ויניק מלכה

תל-אביב

זמושץ'-  חיה שוך

200

שרף בתיה

ירושלים

זמושץ'-  פירסטנפלד/ שמרגך

200

לטר חנה

קריית אונו

זמושץ'-  רינד/ זימרמן

200

שלוסברג טובה

תל-אביב

זמושץ'-  יוסף אדלסברג

איזביצה - אסתר פילקובסקי ומשה סגלמן

200

בירנצוויג יחזקאל

גבעתיים

זמושץ'-  בירנצוויג/הורביץ/גליבטר/שטריגלר

200

שגיא רולי

כפר ורבורג

זמושץ'- זילברשטיין/אייזנשטל

180

פיינטה גדי

כפר יונה

זמושץ'- קייזמן/זילבר/גרבר

180

חרובי שמחה

חיפה

זמושץ'- בוקסר/שטרן

180

דקסטר רווה

קנדה

איזביצה- שוורצמן/ריינר

175

צבירן נחמה ואהרון

הוד-השרון

זמושץ'- צווירן/קניג/ליסטהאוז

שצ'בששין-שטטלס בילגוריי- גרבר/גרשטלמן

150

בורסטין אירנה

בת-ים

זמושץ'- אלבאום/רוזן

150

הררי עמנואל

בלפוריה

זמושץ'-  זוברמן/פרשטנדיג

150

לינדהר דבורה

אשדוד

זמושץ'-  שוורצברג/ בורק/ ברנט

150

רוזנפלד צפורה

תל-אביב

זמושץ'-  אונטראכט

150

בורנשטיין פרידה

ראשל"צ

זמושץ'-  קשה/ שולמן

150

גרייבר נאוה

גבעתיים

זמושץ'-  ארליך/הכט  טרנוב-קורנילוב/אבגריסן

150

טאוב יהודית

ארה"ב

זמושץ'-  הכטקופ/צוויליך/הלפמן

144

ברנר אנט

ארה"ב

זמושץ'-  סרפסמרק

140

בילרמן שרה דבורה

צפת

זמושץ'-  פייגנבוים/מיטאג/גילרמן

120

טוכמן שלמה

ק. מוצקין

איזביצה - טוכמן/לוגמן

100

מועד גונן

רחובות

זמושץ'- גליבטר

100

גרינר מאשה

חיפה

זמושץ'- פוקס/זיידמן

100

קרמר אריה

בת-ים

זמושץ'- קרמר/אייכנבלט

100

מוצני בלומה

חולון

זמושץ'- ניסנבוים/רוזנבלום

100

קורנילוב גרייבר נאוה

גבעתיים

זמושץ'- ארליך/הכט

100

כהן רחל

כרמיאל

זמושץ'- אלי אקרמן

100

אבני טלילה

חיפה

זמושץ'- זימרמן/מסר/רינד

100

בוקוביץ' יצחק

נתניה

זמושץ'- הוף/לרנר/טרוק/בוקוביץ'

100

יפה רחל

חיפה

זמושץ'- פקלר/מנדלסון

100

ליטמנוביץ' מרים

ירושלים

זמושץ'- מנגל 

100

בן יעקב ציפי

להבים

זמושץ'- אייזנברג

100

חנוכה אילת

טבריה

זמושץ'- גליבטר יעקב

100

ארבל שושנה

חיפה

זמושץ'- קסנר/גולדברג/מנזיס

100

ברעם גדעון

ק.חיים

זמושץ'- פולק

100

וקס טובה

פתח- תקווה

רייביץ - שיפמן

100

ברוך זיוה

חיפה

זמושץ'-  צלר/ אלטמן

100

חוינצקי אסתר(סוניה)

תל-אביב

זמושץ'-  שטיינקולר/ זיגל/דומקוף

100

ביאלוביץ' לאה

חולון

זמושץ'-  קופלמן/רייזנר/פפר

100

פלר שושנה

תל-אביב

זמושץ'-  דיאמנט/ פלר/נגל

100

לינג גניה

נשר

זמושץ'-  מיטק

100

מן צבי

גיבתון

זמושץ'-  מנדלבאום/ברגר

100

שטיינקולר מאיר

תל-אביב

זמושץ'-  שטיינקולר/זיגל/דומקוף

100

יסקולקה חיה

רמלה

זמושץ'-  רוזנפלד/ שניידרשר

100

טופלמן חנה

ארה"ב

זמושץ'-  טופלמן שרה ופישל

100

קליינמן אסתר(סוניה)

חיפה

זמושץ'-  גיטר/ לפלר/ וייספיש

100

כסיף דוד

אבן-יהודה

שצ'בששין -  וילדמן

100

שמיר אהובה

נס ציונה

זמושץ'-  שורץ/ספיאן/ ברונדווין/ וינטראוב/מנדלסון

100

קינל רחל

שעלבים

זמושץ'-  גרוסברג

100

קוטלובסקי גילה

חולון

זמושץ'-  גינצברג מלכה

100

הדס יצחק

געתון

זמושץ'-  המבורג/ גליבטר

100

פלר טובה

תל-אביב

קרסנוברוד - דיאמט/באב"ד/נגל

100

פרום יוסף

חיפה

זמושץ'-  הורביץ/וייסברט

100

בל טורקסמא רחל

חיפה

זמושץ'-  בל/קנובל/קורנבליט

טישוביץ- קירשנבאום/ שטורמן

100

ברוך זיוה

חיפה

זמושץ'-  קורמס/אלטמן

100

תירוש אסתר (סוניה)

הוד השרון

קרסניסטב -  זלצמן ז'ולקבקה- בלוך

100

בוקוביץ'

 

זמושץ'-  טרוק/בוקוביץ

100

ויינשטיין בלהה

חיפה

זמושץ'- לבקוביץ/ורטמן/פקלר

80

בירנצוויג אליהו

רמת גן

זמושץ'- בירנצוויג/הורביץ/גליבטר/שטריגלר

75

פרידמן מלכה

ק.ביאליק

זמושץ'- בורנשטיין/קופפרשטיין/מרגוליס/פינגר

50

לטר חנה

ק. אונו

זמושץ'- זימרמן/מסר/רינד

50

קראוס רבקה

אשקלון

זמושץ'-  מרגוליס

50

מינדיץ' מינה

הרצליה

זמושץ'-  מנזיס/קסנר

50

אוסלנדר שושנה

ק.מוצקין

זמושץ'-  גרפינקל/דיקר/מאייר

50

כהן שרה

נתניה

זמושץ'-  לרנר/הופף

50

איזינגר טובה

נהריה

זמושץ'-  פוקס/ זיידמן

50

דקל דוד

תל-אביב

זמושץ'-  דלחר שטיינוורצל

50

מלובני יוסף

רחובות

זמושץ'-  בורשטיין

50

צוקר שנור לאה

חיפה

זמושץ'-  שנור / הרינג

50

שחל לאה

אחוזת ברק

זמושץ'-  שרמן

50

רז לוסיה

שפיים

זמושץ'-  פקלר/רפופורט/מנדלסון/נכטמן/הורנפלד/ניימרק/אדיר

50