תרומות שנת 2008 לזכר המשפחות

 

(בש"ח) 

גלסברג יהושע
רמת השרון

זמושץ'- הודס חרוביישוב-בוכטרגר

1000

הילף יעקב
חולון

זמושץ'- שרה הילף לבית שפירא ויהושע הילף

1000

יוכמן צביקה
ירושלים

זמושץ'- הוכמן/רייספלד

1000

שלם אבנר
רמת השרון

זמושץ'/חרוביישוב-  ויינר

1000

אולינסקי פיי
פתח תקווה

זמושץ'-  ציצמן

500

הולץ משה
חיפה

זמושץ'- הולץ  שצ'בששין- דרייר

500

מגד אבי וחגי
בית יצחק

זמושץ'- רוק/הכטמן, הורים: מלכה ושמואל לכטמן

500

מנקוטה שרה
ביתן אהרון

זמושץ'- אקרמן/בלוך טישוביץ- פריידן

500

שטיינקולר מאיר
תל אביב

זמושץ'- שטייקולר/זיגל/דומבקופ

500

שרף בתיה
ירושלים

זמושץ'- פירסטנפלד/שמרגד

500

קסטנבאום שלום
תל אביב

זמושץ'/וויסלביצה - הוכלרר  גרבובייץ - שפילר

400

פוקס יורם
רחובות

זמושץ'- עבור פוקס טוביה, חנוך ושרה-
             
רבקה ובני ביתם

360

לנגסם צ'רנה
תל אביב

זמושץ'- לזכר פינגר פינייה וב"ב; פינגר עזריאל וב"ב

350

שגיא חיה
חולון

זמושץ'- ברגר/זינגרמן  חרוביישוב- ציגל

350

רכטמן וולף
דנמרק

זמושץ'- רכטמן/בכר/און/גרוסמן

340

זיצר יעקב
חיפה

זמושץ'- זיצר/קליקשטיין/(קליכשטיין)אייזנברג/ריינר

324

אקרמן צבי
רמת גן

זמושץ'- אקרמן/בלוך

300

גולדשמיד גניה
תל אביב

זמושץ'- זיס/גוס

300

גלי אלקנה
תל אביב

זמושץ'-  גליבטר אלקנה וצאצאיו, גליבטר צבי חיים, גלי משה וחנה (גליבטר)

300

דומב מרים
גבעתיים

זמושץ'-  בלום/דומב

300

שפי יעקב
פתח תקווה

זמושץ'- לזכר משפחת שפיזאייזן

300

ויניק מלכה
תל אביב

זמושץ'- לזכר שוך חיה ושלמה

250

ליבהבר יואל
עכו

זמושץ'-  לזכר ליבהבר רוחל'ה, שמואל ולובה

250

נטע רחל
גילון

זמושץ'-  לזכר ליבהבר רוחל'ה, שמואל ולובה

250

ארגמן אריה
חדרה

איזביצה- טוכמן ז'ולקבקה- שרף

200

ארגמן גדעון
ידרה

איזביצה- טוכמן ז'ולקבקה - שרף

200

בוים אריה
ירושלים

זמושץ'- קליגר/בוים

200

בן עמי ציפורה
פתח תקווה

זמושץ'- לדרמן ברוך ופייגל וב"ב:

            דוד, יצחק, משה, שמואל, מרים

200

ברוורמן מלכה
פתח תקווה

זמושץ'- בכר/פינקלשטיין/אלבאום

200

גרינר שרה
ראשון לציון

זמושץ'- גרינר/גולדפרב איזביצה- הלפמן

200

הלפרין פרם צילה
חיפה

זמושץ'- זימרמן/מסר

200

הררי עמנואל
קרית טבעון

זמושץ'- זוברמן/פרשטנדיג

200

טורם שרגא
ראשון לציון

זמושץ'- לזכר צ'רנה טורם

200

יסקולקה חיה
רמלה

זמושץ'- רוזנפלד/שניידרשר

200

קורמן משה
ראשון לציון

נרול- קורמן/רוזנפלד

200

קסטנבאום מאשה
רמת גן

זמושץ'/וויסלביצה - הוכלרר  גרבובייץ - שפילר

200

ויינברג רינה
גן שמואל

זמושץ'- זילברצוויג/הרצברג  בילגוריי-שפר/וורמן

180

פוקס צבי
עין עירון

זמושץ'-  לזכר טוביה פוקס

180

שביט ציפורה
תל אביב

זמושץ'-  אייזנפלד

180

שטריגלר יחזקאל
ירושלים

זמושץ'-  לזכר שטריגלר

180

אמיר נמרוד
תל אביב

זמושץ'- אמר

150

ברנצוויג אליהו
חיפה

זמושץ'- ברנצוויג/צדרבאום

150

טורם יצחק
ראשון לציון

זמושץ'- טורם/שמרגד

150

ליטמנוביץ מרים
ירושלים

זמושץ'- זץ/מנגל/היט

150

מנדלסון ישראל
רמת גן

זמושץ'- מנדלסון

150

ציפורה כהן
אבן יהודה

זמושץ'- ולר

150

קניגסברג מינה
תל אביב

זמושץ'-  ריימן/זץ

150

רוזנפלד ציפורה
תל אביב

זמושץ'-  אונטרחט

150

רוזנשטיין שלומית
כפר תבור

זמושץ'/חרוביישוב- ויינר

150

בילרמן שרה
צפת

זמושץ'- פייגנבאום, לאה מרים מיטאק, משה בילרמן

120

דר אליאב
כפר סבא

זמושץ'-  בוקסר אסתר

120

קרמר אריה
בת ים

קרסנוברוד-  קרמר/אייכנבלט

120

אייזן צבי
רמת גן

זמושץ'- פרל/שוורץ

100

אייזנשטדט
חיפה

זמושץ'-  קופרשטיין

100

אל נביא אורית
ראשון לציון

זמושץ'- בער/קליכשטיין

100

ארבל שושנה
חיפה

זמושץ'- מנזיס/גולדברג/קסנר/זיסקינד

100

ברוך זיוה
חיפה

זמושץ'- לזכר צלר שרה לבית אלטמן, צלר לאה לבית בוט, בילה אלטמן לבית מוסקל וצלר יעקב

100

ברונדווין בנימין
רמת גן

זמושץ'-  אדלסברג/ברונדוויין/שפיזייזן/הוכמן

100

ברזילאי יהודית
קרית חיים

זמושץ'- זילברצוויג/באום

100

ברעם גדעון
קרית חיים

זמושץ'- פולק חנה גיטלה, יודקה, חיה, מוישה

100

גוטליב ישעיהו
תל אביב

זמושץ'-  לזכר גוטליב יוסף, סימה, זאב, רושקה,   ישראל-איסר

100

גולדהר אבי
פתח תקווה

זמושץ'- גולדהר/שץ

100

גייסט-ברונובסקי גליה, רמת השרון

זמושץ'- פכר/ביטרמן/גייסט/הכט

100

גרומנטל חנה
חולון

זמושץ'- קשה/צוקר

100

גרינבוים יהושע
נשר

זמושץ'- גרינבאום

100

גרינבוים שמואל
פתח תקווה

זמושץ'-  גרינבוים/ורמוט

100

גרינברג רות
אזור

זמושץ'-  גולדהר

100

וייזר אריק
משה נוב

זמושץ'- וייזר אהרון מרדכי, סוזן, נפתלי הרץ

100

חנוכה איילת
טבריה

זמושץ'-  גליבטר יעקב

100

טוכמן שלמה
קרית מוצקין

איזביצה- טוכמן/לנגמן

100

כהן שרה
נתניה

זמושץ'- לזכר כהן יוסף

100

לטר חנה
קרית אונו

זמושץ'- זימרמן/מסר/רינד

100

מגור פנחס
באר שבע

זמושץ'- מקלר/ריימן

100

מגן שמואל
כפר סבא

זמושץ'- מגן(מגיאל)/פלץ קרשניק-פלהנדלר/שיף

100

ניסנבוים חדוה
חדרה

זמושץ'- אינטרופ יצחק ופייגה

100

ערן שמיר בורר
נס ציונה

זמושץ'- ברונדוויין/ויינטראוב  קומרוב ל.-שוורץ/ספיאן

100

פלר שושנה
תל אביב

זמושץ'- דיאמנט/פלר/נגל

100

פרנק משה
תל אביב

זמושץ'- פלשלר שצ'בששין-פרנק

100

צבירן אהרון
הוד השרון

זמושץ'-  צווירן/קניג/ליסטהאוז שצ'בששין-שטטלס

100

קוז'וקרו ברכה
פתח תקווה

זמושץ'- פייגה לבית נודל, עזריאל פייגנבאום,

            טובה נודל ועזריאל ויינטראוב לבית נודל

100

רז לוסיה
שפיים
 

זמושץ'-פקלר/רפופורט/מנדלסון/נכטמן/הורנפלד/ניימרק/אדיר(אדר)

100

שגיא רולי
כפר ורבורג

זמושץ'-  זילברשטיין/אייזנשטל

100

שמיר אהובה
נס ציונה

זמושץ'- ברונדוויין/ויינטראוב  קומרוב ל.-שוורץ/ספיאן

100

שריר רותי
תל אביב

זמושץ'-  פולק/וינטראוב

100

מגדל ברי
ארה"ב

חרוביישוב- מגדל

87

אוסלנדר שושנה
קרית מוצקין

זמושץ'- גרפינקל /דיקר גרבובייץ- מאייר

50

בורסטין אירנה
בת ים

זמושץ'-  לזכר אלבאום/רוזן

50

בר אברהם
רמת גן

זמושץ'-  בער/קליכשטיין

50

גונן יעוד
רחובות

זמושץ'- גליבטר

50

הראל רחל
כפר סבא

זמושץ'- פינקנברג/בלנדר

50

ויינברג מרים
חיפה

זמושץ'- גרוסמן ישראל; בלומה, צוויליך צביה; יקותיאל

50

ויינטראוב עזריאל
תל מונד

זמושץ'- ויינטראוב/נודל

50

וקסמן חוה
פתח תקווה

זמושץ'-  אקרמן גיטל, הלמן מלה, כץ שרה וכהנא איטה

50

לוין רות
קרית מוצקין

בילגוריי- ברגשטיין

50

מינדיץ' מינה
הרצליה

זמושץ'- פלק, קסנר; אסתר מנזיס; חיים גולדברג

50

סגל אסתר
ראשון לציון

וולודבה- פלדמן/לרמן  קרסנוברוד-וורצל

50

פיזיק סבינה
רעננה

רייביץ- שמוקלרמן זז'צה- לייסט/לוינזון

50

פרידמן מלכה
קרית מוצקין

זמושץ'- בורנשטיין/קופרשטיין/מרגוליס/פינגר

50

קראוס רבקה
אשקלון

זמושץ'- בורשטין / קופרשטיין / מרגוליס

50

קשת ריבה
רעננה

זמושץ'- לזכר עדה בלכמן

50

שחר יעקב
ראשון לציון

זמושץ'- שוורץ/פורם

50