תרומות שנת 2010

 

 

אופיר שרה ונעמן

פתח תקוה

  אקרמן מלכה וצבי   ירושלים

דר דנה ואליאב

כפר סבא

  הילפ טובה ויעקב

חולון

  משפחת לנגבוים

חיפה

פיינבלאט שרלוט

ארה"ב

צבירן אהרון

 הוד השרון

שמידמאיר מיכל ומנחם

 ירושלים