המחנך שלום זיסקינד ויינר
1887-1943


המחנך יוסף צ'סלר


חינוך ותרבות

 

 
 יבנה (מזרחי) 1924                                       ביה"ס קדימה 1930
    
הגינמסיה העברית 1937                              הצגת "דמי חנוכה" 1928

מערכת החינוך - דר' אדם קופצ'ובסקי

 
החינוך לפני מלחמת העולם הראשונה - דר' אדם קופצ'ובסקי

 
החינוך בין שתי מלחמות העולם - דר' אדם קופצ'ובסקי
    ''חדר-מתוקן'' - ''קדימה''
    המעבר מ''קדימה'' ל''תרבות''

 
בתי ספר אורתודוכסים בזמושץ' בין מלחמות העולם - דר' אדם קופצ'ובסקי

 
בית הספר ע"ש י.ל. פרץ - דר' אדם קופצ'ובסקי

 
הגימנסיה העברית - דר' אדם קופצ'ובסקי
    הגימנסיה העברית
    התלמידים היהודים בבתי-הספר הפולנים

 
ספריות יהודיות בזמושץ' 1918 - 1939 
  הספריה הציבורית לפני מלחמת העולם הראשונה - צבי גבת, מתוך "זמושץ' בגאונה ובשברה"
  הספריה ע''ש י. ל. פרץ - חיים שפיזאייזן, מתוך "זמושץ' בגאונה ובשברה"
  הספריה ע''ש ד'ר אטינגר - שמחה צוירן, מתוך "זמושץ' בגאונה ובשברה" 

 הגימנסיה לבנות ע"ש מריה קונופניצקה בזמושץ', עפ"י "בנות בסינרים" של ד"ר בוגומילה סאבה (Bogomila Sawa) -  תרגמה אוה בר זאב לזכר משפ' שפר/לוין מזמושץ' ושצ'בז'שין אפרוס/אדלשטיין מחרוביישוב  

 
י.ל. פרץ וזמושץ' - על פי מחקרו של דר' יעקב שצקי מ"פנקס זמושץ'" עמ' 451-457
תרגמה מאידיש צפורה בן עמי, לזכר משפחות לדרמן, אמר, איירוייס וואליגורה 

 
על אודות הסופר, המחזאי והמחנך י.ל. פרץ - ישראל שק לזכר משפחת בוקסר (באקסער) ומשפחת שק (שעק)

  
על אודות המורה והמחנך שלום זיסקינד ויינר (יליד חרוביישוב, איש זמושץ') - ערך ישראל שק לזכר העוללים שיינדל-סאלה ועזריאל בני טאבה'לע (לבית באקסער) ולייב גלאזברג, ילידי חרוביישוב  

 
דברי ד"ר יצחק גליבטר על חברו י.ל. פרץ, מתוך "זמושץ' בגאונה ובשברה"

 
חלקם של היהודים בחיי התרבות של זמושץ' בשנים 1867-1914 - גרטרודה סובינסקה,
תרגמה מפולנית אניה גרינברג לבית קורנמן לזכר אמה חוה קורנמן לבית רופלד
   
  איש הפרא - תכניה מהצגה של אירגון "לינת הצדק" - משה קיזמן,
  תרגמה מאידיש צפורה בן עמי, לזכר משפחות לדרמן, אמר, איירוייס וואליגורה 

לקט תקצירים מהביטאון הדו-שבועי  "זאמאשטשער שטימע" ("קול זמושץ'")
בהוצאת "פועלי ציון" שהופיע בימי ששי  
    
 
זאמאשטשער שטימע יום ששי 81 במאי 1928

   
זאמאשטשער שטימע יום ששי 1 ביולי 1928
  
 
יזכור ליום השנה ה- 14 לקדושי זמושץ', 31 באוגוסט 1928 - תרגמה מאידיש צפורה בן עמי, לזכר משפחות לדרמן, אמר, איירוייס וואליגורה 
 

    
הודעה על סגירת  מועדון ''מכבי''

לקט מסמכים הנוגעים לבית הספר היהודי - עברי "קדימה"  

    -  תעודת סיום בית ספר העברי "קדימה" של אייזנקופ ברק. Ajzenkop Berek משנת 1930

    -  דוח ישיבה של הנהלת המחוז באשר לבית הספר היהודי עברי "קדימה", 1925

    -  תקציב בית הספר "קדימה" לשנת הלימודים 1929 – 1930

    -  מכתב מבית ספר "קדימה" למפקח על בתי הספר בזמושץ' 30 במארס 1932

    -  מכתב לבית הספר "קדימה" ממשרד החינוך 4 ביוני 1934

 
תקנון הספריה הציבורית ע"ש י.ל. פרץ, 1921
תרגמה מפולנית אניה גרינברג לבית קורנמן לזכר אמה חוה קורנמן לבית רופלד 
  
  בתי דפוס יהודיים בשנות השלושים 
  
 
יהודיות בוגרות הגימנסיה הפולנית לנשים ע"ש מריה קונופניצקה, 1922-39

  זכאי תעודת בגרות בביה"ס לבנים ע"ש יאן זמויסקי, 1922-39

 
מורים בביה"ס התיכון הפרטי היהודי המעורב, אמצע שנות 1930

 
מורים בביה"ס התיכון ההומניסטי של הקהילה, 1922

 
מורים בביה"ס ע"ש י. ל. פרץ, 1926-1932


 
מורים בבית הספר העממי הפולני-עברי קדימה, 1918-1934

  
תמונות: