ניחומים

 


מינדלה (מינה) ילידת זמושץ'
בת ברכה ואליעזר ריימן

פעילה בארגון
הלכה לעולמה באב תשפ"א יולי 2021
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה פרנק יליד זמושץ'
בן שפרינצה לבית פלשלר ויעקב פרנק
פעיל בארגון
הלך לעולמו באב תשפ"א יולי 2021
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

ברכה פלק ילידת זמושץ'
בת מלכה ושלמה למברגר

פעילה בארגון
הלכה לעולמה בניסן תשע"ט אפריל 2019
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אליאב דר
בן רבקה לבית בוקסר ופנחס פרלמוטר

הלך לעולמו באדר תשע"ט פברואר 2019
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


זליג פלשלר יליד זמושץ'
בן פרומה ואריה לייביש פלשלר

הלך לעולמו באוגוסט 2018
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


יעקב זילבר יליד זמושץ'
בן שלמה ורייזל ילידי 
זמושץ'
הלך לעולמו בכסלו תשע"ח נובמבר 2017
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אליעזר גרינר יליד ג'מבול, קזאחסטן
בן ליפא וקיילה לבית הלפמן ילידי 
זמושץ'
הלך לעולמו בתשע"ז אוגוסט 2017
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה (מונייק) גלזברג יליד זמושץ'
בן אבא אבטשע ולאה לבית אייזנברג

הלך לעולמו בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


ישעיהו גוטליב יליד זמושץ'
בן יוסף וסימה

הלך לעולמו בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אהרון צוירן יליד זמושץ'
חבר הועד במשך שנים ארוכות
הלך לעולמו בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


חנן שוַורְצְבֶּרְג יליד זמושץ'
הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


שושנה רַיְיזַלֶה רַאוּךְ
ילידת זמושץ בת ברוך ורבקה סוֹבּוֹל

הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


יפה שַׁיְינְדְל נוּל ילידת זמושץ'
בת בנימין ורבקה (לבית שְׁנַיְידֶרְשֶׁר) רוֹזנְפֶלְד

הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


יוסף מַלוֹבַנִי יליד זמושץ'
הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


בן-ציון טַאוּבֶּר יליד זמושץ'
בן דבורה ואברהם

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רחל זַיוֹנְץ ילידת זמושץ
בת יהושע וזַפְטְלָה זִילְבֶּרְבַּאוּם

הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


מלכה מַלְגוֹזַ'טָה וִינִיק
ילידת זמושץ
' בת שלמה ורוזה שׁוּךְ
הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


צילה הַלְפֶּרִין ילידת זמושץ'
הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


זֶלְדָה בַּרְנוֹי ילידת זמושץ'
בת פַיְיגָה ופִישְל מילר

הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אליהו אַקֶרְמַן יליד זמושץ'
בן רחל ועזריאל-זליג  אַקֶרְמַן

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


בֵּיילָה אַיְיזֶן ילידת זמושץ'
בת משה וצפורה גְרַבֶּר

הלכה לעולמה בתשע"ו 2016
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


סימה פֵיגְל ילידת זמושץ'
בת שושנה ומאיר הוֹן

הלכה לעולמה בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה נעמן נַיְימַרְק יליד זמושץ'
בן אהרון ורוֹזה נַיְימַרְק

אחיו של יעקב נַיְימַרְק ז"ל, ממייסדי הארגון ויושב הראש הראשון

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


שמואל לִיבֶּרְמַן יליד זמושץ'
בן יעקב ושֵיְינְדְל לִיבֶּרְמַן
הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


לִידָה זילבֶּרְפִּיץ ילידת זמושץ'
בת שרה (לבית זִיצֶער) ושוּלֶעם סְפּוֹדֶק

הלכה לעולמה בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רחל זַיוֹנְץ ילידת זמושץ'
בת זֶפְטְלָה ויהושע זִילְבֶּרְבַּאוּם
אחות לחנה ואברהם ה"יד

הלכה לעולמה בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


חנה וַיְיסְמַן ילידת זמושץ'
בת פַיְיגָה וברוך קְלַיין

הלכה לעולמה בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


יצחק וַיְיזֶר יליד זמושץ'
בן חיה ומשה וֶומְזֶר

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


עמי הֶלֶר יליד הארץ, נגדע צעיר יחסית,
בן בֶּלָה לבית צִימְרִינְג מזמושץ' ושמואל הֶלֶר

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אליעזר לייזער בְּרוּמֶר יליד זמושץ'
בן אברהם ופֶּערְלָה מזמושץ'

הלך לעולמו בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


חיה אוֹרְנְשְטַיין ילידת זמושץ'
בת פְרוּמָה ואריה פְלֶשְלֶר מזמושץ'

הלכה לעולמה בתשע"ה 2015
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אליהו וגנר (נצמן) מזמושץ'
בן מרים ואהרון
מזמושץ'
הלך לעולמו בתשרי תשע"ה אוקטובר 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רוברט קוואלק מלובלין
היסטוריון, ידיד עם ישראל, חוקר דגול
, מקים המוזיאונים בבעלז'ץ ובמאיידנק
הלך לעולמו בסיון תשע"ד יוני 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


דוד אילני גרינבאום מזמושץ'
בן צבי הערש
מזמושץ' ובת שבע (שבע) מטורובין
הלך לעולמו בסיון תשע"ד יוני 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רייזלה אוורבאך מזמושץ'
בת מרים (מענדזשע) ודובטשע מיטלפונקט
מזמושץ'
אמו של קארול אוורבאך ז"ל שנפל במלחמת ההתשה, מארס 1970
הלכה לעולמה באדר א' תשע"ד מארס 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה בר זאב
בעלה של אווה בר זאב ז"ל

הלך לעולמו תשע"ד 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


חנה ויסמן
בת פייגה וברוך קליין מזמושץ'
הלכה לעולמה בינואר 2014
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


זלמן (זיגה) שרר מזמושץ'
הלך לעולמו בטבת תשע"ד דצמבר 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רחל בר-און
בת לאה לבית דורנהיים ואפרים זיצר מזמושץ'
אלמנת שמואל בר-און מבילגוראי
הלכה לעולמה בטבת תשע"ד דצמבר 2013
הארגון משתתף בצערם של ישראל-אפרים בר-און יו"ר ארגון יוצאי בילגוראי,
ויתר בני המשפחה


שפרה גנור
בת חנה ואריה פלשלר מזמושץ'
הלכה לעולמה בתשרי תשע"ד ספטמבר 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


ישראל מנדלסון מזמושץ'
הלך לעולמו בתשרי תשע"ד ספטמבר 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

יורם גולן
בן יחיאל ודבורה-גוּלה גולדואג
מזמושץ'
הלך לעולמו באייר תשע"ג אפריל 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


רחל שמידמאיר מזמושץ'
בת מנחם מנדל ושיינה שרה זיפמן
הלכה לעולמה באייר תשע"ג אפריל 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


לאה ליזה שטרן
לבית זלצמן
מזמושץ'
הלכה לעולמה בניסן תשע"ג אפריל 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


יוסף אייזן מזמושץ'
הלך לעולמו בשנת תשע"ג 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


מרים דומבּ
לבית סַמֶט-בּלוּם
מזמושץ'
הלכה לעולמה בניסן תשע"ג מארס 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


  רוּז'קָה גולומבּ מזמושץ'
בת אריה לייביש ופרוּמה טישלר
הלכה לעולמה באוגוסט 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

שרה דולה טישלר מזמושץ'
בת דב וברוניה שרף לבית גבת
הלכה לעולמה במאי 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


פישל קליקשטיין מזמושץ'
בן חיים (מבילגוריי) והעניה (משעברעשין)
הלך לעולמו בשבט תשע"ג ינואר 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

מרדכי פלץ מזמושץ'
בן שמואל ורבקה
הלך לעולמו בשבט תשע"ג ינואר 2013
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה (פלץ - פלג)


יפה סוניה טייכנר מזמושץ'
בת אברהם פלוג יליד זמושץ'
וחיה (לבית איירוייס) ילידת וורשה
הלכה לעולמה בתשרי תשע"ג אוקטובר 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


שרה זלצברג מזמושץ'
בת יוסף מנשה וסושי
הלכה לעולמה באב תשע"ב אוגוסט 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


פייגה פרישמן מזמושץ'
לבית ויינטראוב
הלכה לעולמה 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


קרישה שרף מזמושץ'
אשת ישראל שרף ז"ל מזמושץ'
בת יוסף גוטליב מבילגוריי
וסימה מליפין
הלכה לעולמה באב תשע"ב ספטמבר 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אלקנה גלי מזמושץ'
בן צבי חיים וחנה גליבטר מזמושץ'
הלך לעולמו בתמוז תשע"ב יולי 2012
הארגון משתתף בצערם של ילדיה ואחיה ישעיהו גוטליב ובני המשפחה


דוד קורנבליט מזמושץ'
בן שמואל יצחק מזמושץ' והינדה מוויסלאויץ
הלך לעולמו בניסן תשע"ב אפריל 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


דבורה גלזברג מזמושץ'
בת יהושע-חיים ובתיה האדיס מטישוויץ
אשת שאול-יעקב גלזברג ז"ל
בן יהושע
ומאניה מחרוביישוב
הלכה לעולמה בסיון תשע"ב יוני 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אסתר קליך
בת צבי קרמף ובלהה-בעלטשע לבית פלץ מזמושץ'
הלכה לעולמה בניסן תשע"ב אפריל 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


אברהם שווארצברג
בן חיים ורייזל מזמושץ'
הלך לעולמו באדר תשע"ב מארס 2012
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


צילה הלפרן-פרם
בת יוסף מסר-רינד ודינה מסר (לבית זימרמן)
הלכה לעולמה בתשרי תשע"ב אוקטובר 2011
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה ורטמן
בן שרה וישראל מטומאשוב
יו"ר ארגון יוצאי טומאשוב לובלסקי
הלך לעולמו בתשרי תשע"ב ספטמבר 2011
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


חיים קניגסברג
בן שמואל-זנביל והינדה-חוה
יליד קוז'יגלוב (שלזיה)
בעלה של מינה תבדל"א לבית ריימן זץ מזמושץ'
הלך לעולמו במאי 2011 תשע"א
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


משה (מוניק, ג'וקי) שק
בן גוטה (לבית מנדלסון) מלובלין ומוטל שק מזמושץ'
יליד זמושץ', איש קיבוץ בית ניר, אמן, מורה ומדריך
הלך לעולמו במארס 2011 תשע"א
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה


שרה רובינשטיין
בת פרלה ויעקב ברי מזמושץ'
ילידת זמושץ'
הלכה לעולמה
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה 

רבקה שמאלי
בת צפורה וזלמן כ"ץ
ילידת שעברעשין
הלכה לעולמה
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה
לב דיאמנט
בן פייגה-צפורה ונתן-נוסן
הלך לעולמו
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

ציפורה (פייגה) ברזל
לבית לרנר וזיידובר

הלכה לעולמה
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

רומה סטריקובסקי
לבית פינקנברג ובלנדר מזמושץ'

הלכה לעולמה בכ"ב באדר תשס"ט, 17.3.09
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

רומה סטריקובסקי
לבית פינקנברג ובלנדר מזמושץ'

הלכה לעולמה בכ"ב באדר תשס"ט, 17.3.09
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

לאה בוקוביץ'
בת פייבל והדסה לבית וינטראוב וברגר מזמושץ'

הלכה לעולמה ב- 28.12.08
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

יונה גורפינקל
לבית גורפינקל משצ'בז'שין והניגפלד מבילגוריי

הלך לעולמו בינואר 2009.
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

דבורה וינטר-אקרמן
לבית שטרן מזמושץ'

הלכה לעולמה ב- 4.3.2008 (כ"ז באדר א' תשס"ט)
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

רחל אמיר
בת משה ופרומצ'ה לבית טאו וליסטהוז 
 
הלכה לעולמה
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה       

יהודה הרץ
בן יחיאל וסלה מזמושץ'
הלך לעולמו ב-5 בדצמבר 2008
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

אייזן יצחק
לבית בידרמן מזמושץ' ואייזן מינוב לוב.

הלך לעולמו ב- 12.10.2008 (י"ג אלול תשס"ח)
הארגון משתתף בצערם של אלמנתו בלה, בנו, בתו ובני ביתם

שטנג בנימין מזמושץ'
הלך לעולמו ב- 16.8.2008
הארגון משתתף בצערם של בניו ובני ביתם


דבורה קדרון 
בת חיה ומיכאל כהן, ילידת לובלין

הלכה לעולמה באוגוסט 2008
הארגון משתתף בצערם של בני המשפחה

מלאת 30 יום לפטירתה של יקירתנו
אווה בר זאב
יו"ר ארגון זמושץ' והסביבה
נעלה לקברה לגילוי המצבה
ביום שישי 18.7.08 בבית העלמין הירקון
ההתכנסות בשעה 09:45 בשער גאולה


אווה (חוה) בר זאב
למשפחות שפר/לוין מזמושץ' ושצ'בששין אפרוס/אדלשטיין מחרוביישוב
לוין/בורנשטיין ממוסקבה/מינסק

הלכה לעולמה ב- 19 ביוני 2008
הארגון משתתף בצערם של משה ובנותיה אן ועמנואל

שאול סובול
לבית לקס מזמושץ' וסובול בוקסר מחלם
הלך לעולמו ביוני 2008
הארגון משתתף בצערם של אלמנתו איבון, בניו אוהד ועודד ובני ביתם

חרובי גיורא
בן שושנה ושמחה חרובי, לבית בוקסר מזמושץ' ושטרן מבילגוריי
הלך לעולמו באפריל 2008
הארגון משתתף בצערם של אביו שמחה חרובי, אלמנתו מרים,
בנותיו רקפת וכנרת, בנו אופיר, אחותו לאה שחם, אחיו יאיר חרובי ובני ביתם

רקפלד זלמן
יליד זמושץ', בן הרש מרקפלד ובלה לבית סובול
הלך לעולמו בינואר 2008
הארגון משתתף בצערם של אלמנתו ובניו זהר, צביקה, רונן, נועם ובני ביתם

הלפרן בלה
ילידת זמושץ', בת אהרון נצמן ויהודה וגנר שאימץ אותה ומרים לבית לדרמן
הלכה לעולמה
הארגון משתתף בצער בעלה ואחיה וגנר אליהו ובני המשפחה

רוזנפלד גיטל
ילידת זמושץ', בת בנימין רוזנפלד והניה לבית שניידרשר

הלכה לעולמה באפריל 2008
הארגון משתתף בצערם של בניה רוזנפלד בנימין ומוטי ובני ביתם

הלמן מלה
ילידת זמושץ', בת מרדכי אברוך ופריידה-רוחל לבית הרץ
הלכה לעולמה ב- א' שבט תשס"ח – ינואר 2008
הארגון משתתף בצערם של בעלה ובניה אליהו, יהושע, יעקב, מרדכי
ובתה בוקצ'ין נחמה ובני ביתם

נירית בר
דור שלישי למשפחות גליבטר/מנדלסון, בת בן אמוץ הדסה ומנחם

הלכה לעולמה ב- אפריל 2008.
הארגון משתתף בצער בני המשפחה, ההורים והאחים שאול, אורי ובני ביתם

אשפיז ציפורה (פלה)
ילידת זמושץ', בת יצחק פרל ובתיה לבית פרל/שוורץ

הלכה לעולמה ב- ינואר 2008.
הארגון משתתף בצערם של בניה שלמה וליטמן ובתה מלכה ובני ביתם
וכן בצער אחותה אייזן מטלה ובניה צבי ניסן וישראל ובני ביתם

צבי גרפינקל (הנריק לבנדובסקי)
בן דוד גרפינקל, יליד זמושץ'
הלך לעולמו בוורשה פולין ב- פברואר 2008.
הארגון משתתף בצערם של רעייתו, בנו, בתו ובני ביתו

יהושע עטר (שלייר)
יליד זמושץ', בן שלמה שלייר ובלה לבית סובול

הלך לעולמו בארה"ב ב- 1 לינואר 2008.
הארגון משתתף בצערם של רעייתו, אחיו יהודה עטר ובני ביתו

ברונדווין שלמה
יליד זמושץ', בן מרדכי ברונדווין ומינדל לבית אדלסברג

הלך לעולמו בארה"ב, ב- מרץ 2008, ב' אדר תשס"ח.
הארגון משתתף בצערו של אחיו ברונדווין בנימין ובני ביתו

גולדשטיין נחמה 
ילידת זמושץ', בת מתתיהו בוט וברכה לבית שפינדל מקרסניסטב
הלכה לעולמה ב- ינואר 2008.
הארגון משתתף בצערו של בנה צבי

ד"ר משה גולדגרבר
בן יעקב גולדגרבר וחיה יוכבד לבית פרידמן

הלך לעולמו ב- ט"ז לכסלו תשס"ח, נובמבר 2007.
הארגון משתתף בצערם של בתו רבקה רגב ובניו ד"ר גולדגרבר יעקב
וגולדגרבר חיים וכל בני ביתם

רגינה שמרגד
בת יוסף פירסטנפלד מוורשה ופרומה, רעייתו של משה שמרגד יליד זמושץ

הלכה לעולמה בערב ראש השנה תשס"ח, ספטמבר 2007.
הארגון משתתף בצערם של בתה בתיה שרף, בנה שמר מתתיהו וכל בני ביתם

רבקה (ריבטשע) זיצר
בת חיים והעניה
ילידת זמושץ למשפחות קליקשטיין (קליכשטיין)/אייזנברג/ריינר

הלכה לעולמה באלול תשס"ז, אוגוסט 2007.
הארגון משתתף בצערם של בתה רחל אלמוג, בנה יעקב זיצר,
אחיה פישל קליקשטיין ובני ביתם, הנכדים והנינים

אסתר (סוניה) חוינצקי
ילידת זמושץ למשפחות שטיינקולר/זיגל/דומקופ
הלכה לעולמה באלול תשס"ז, אוגוסט 2007.
הארגון משתתף בצערם של בתה דנה קנה,
אחיה שטיינקולר מאיר ובני ביתם, הנכדות והנינים

נתן אירלנד (פינקלשטיין)
יליד זולקבקה למשפחות פינקלשטיין מזמושץ ודיאמנט/לבנשטיין מולקבקה

הלך לעולמו באלול תשס"ז, אוגוסט 2007.
הארגון משתתף בצערם של בנו ראובן אירלנד ובני ביתו