ביולי 2004 נחנך שלט בית הכנסת, זכרון מעט לקהילה מפוארת:

לזכר 15,000 יהודי זמושץ' שנרצחו על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם במלחמת העולם השניה.
קהילת זמושץ נוסדה בשנת 1588 בעקבות הפריבילגיה אשר הוענקה לה על ידי ההטמן יאן זאמויסקי כחלק מהחזון ליצור עיר של אחווה וסובלנות בין- תרבותית. עד חורבנה, הקהילה תססה ותרמה רבות לתחומי המסחר, התעשייה והתרבות


בית הכנסת העתיק

 

 

העבודות בשיקום מבנה בית הכנסת

 
לאחר שיפוץ בית הכנסת בזמושץ ע"י הקרן לשימור מורשת יהדות פולין FODZ נציג שם חלק מאוסף התמונות.

בבית הכנסת תהיה מצגת קבועה של תמונות ומסמכים על אודות הקהילה.

תודותינו לחברינו יורם ודיתה גולן על מחויבותם הרבה ומסירותם.

תודותינו לעו"ד מוניקה קראבצ'יק מנהלת הקרן לשימור מורשת יהודי פולין על עבודתה המסורה.