הרצחת וגם ירשת

 

הרצחת וגם ירשת - בחסות החוק הפולני
אוה בר זאב

ביולי 1997 נסענו קבוצה שרובה בני הדור השני למסע שורשים בעיר זמושץ' בפולין,
שם נולדו הורינו והורי הורינו.
המסע לא היה פשוט ולא קל. אולי דווקא בשל העובדה, שהעיר הרנסנסית היפיפיה
שנבנתה ע"י האיטלקי מורנדו (ו"אונסקו" הכריז עליה כאחד האתרים מתוך 100
שהעולם החליט לשמר) - נותרה כשהיתה במידה רבה ואילו תושביה היהודים - בני
משפחותינו - שוב לא מלאו את רחובותיה.
זה היה זועק.
בתי הקברות הושמדו, המצבות נותצו ורחובות רוצפו בהן. בבתי הספר, בגימנסיה
היהודית המפוארת (שהתוספות בשנות ה"ארכיטקטורה" הקומוניסטית, כיערו אותה
להפליא) יושבים ילדי פולנים. במקוה העתיקה (והמיוחדת במינה, אם לצטט
מחקרים של מומחים פולניים) שוכן בית מרזח או כפי שהם קוראים לו "מועדון
ג'אז" ועוד. וכך אחד לאחד אבדו כל האתרים שהיו רכוש הקהילה.
בתוך כל אלה, עומדי שורד ביופיו בית הכנסת הספרדי העתיק. כן, הקהילה היהודית
בזמושץ' אשר בפולין היתה קהילה ספרדית-אשכנזית.
בית כנסת זה שרד את מלחמת העולם השניה כי שמש את הגרמנים כאורווה
לסוסים, בעוד שיהודי העיר אולצו בכפיה, בין השאר, לבנות מסלולי רכיבה... אחרי
המלחמה שמש בית הכנסת נגריה. כיום בבית כנסת פועלת ספריה עירונית
שעומדים לפנותה בעוד שנתיים.
באותו יולי 1997 עמדנו כולנו נפעמים מול המבנה הנפלא (שכל סביבתו שייכת
לקהילה ובה עמדו בעבר מבנים ששמשו משרדי הקהילה) ונשבענו לא לשקוט עד
שיוחזר בית הכנסת לבעליו הטבעיים - לבני הקהילה לשעבר ואנו - ילדיהם, ובו -
בבית הכנסת היפיפה ששרד - יקום אתר הנצחה ליהודי המחוז כולו.
1500 בתי אב רשומים, נכון להיום, בארגון יוצאי זמושץ' הסביבה ודורות ההמשך
בישראל.
וכך היה. נלחמנו, כתבנו מכתבים לפולין לכל מי שרק אפשר. ואכן בית הכנסת וכל
רכוש הקהילה הוחזר... אך לא לנו. וכאן מעט הסבר. בפולין טרם מלחמת העולם
השניה היו למעלה מ- 1500 קהילות יהודית. לכל קהילה, ולו הזעירה ביותר, היה
רכוש. לפחות בית קברות ומקוה. בגדולות יותר כבר היה גם בית תפילה, בית רב,
חדר וכד'. ככל שגודלו של הישוב היהודי היה רב יותר, כך גם רבו נכסי הקהילה.
כמה בתי כנסת, בית יתומים, בית אבות, בתי קברות, בתי ספר, גימנסיה אחת או
יותר, בית חולים, בית הקהילה ועוד ועוד.
הגרמנים הלאימו וגזלו את הרכוש היהודי הקהילתי והפרטי. עם סיום המלחמה, לא
ביטלה הממשלה הפולנית את חוק ההלאמה והרכוש הופקע שוב.
היום פולין רוצה להתקבל לשוק המשותף. אז מה עושים עם הגיבנת - הרכוש
היהודי הגזול? את הרכוש היהודי הפרטי, שאותו מוכרים וגוזלים מדי יום. מה
עושים עם הרכוש הקהילתי? וכך נולדו חוקים שבחטא נולדו וכאלה הם. חוקי? כן.
על פי חוקי פולין. חוקי, אך סילחו לי, מסריח. נודף מהם ריח... ריח של חוקי
נירנברג. לא מוסרי. לא אנושי. לא צודק.
על פי חוק שעבר בפרלמנט, הרכוש האישי היהודי יוחזר רק למי שהיה אזרח ב...
1999 . רק וטו של נשיא פולין מנע בינתיים את מימושו של חוק זה וגם העיכוב הוא
בשל "העלות הגבוהה" של החוק.
ואילו לגבי רכוש הקהילות היהודיות בפולין - פולין חולקה ל- 9 פיאודלים. יש מאין
הוקמו תשע קהילות יהודיות (מאין נמצאו היהודים לכך?) ובראשיהם העמידו
"נבחרו" (מי? על ידי מי? מדוע? את מי ה"נבחרים" משרתים? מי בודק את הנעשה?)
תשעת המאושרים. הללו בחסות חוק עושים ברכוש הזה, רכושנו, ככל העולה על
רוחם.
בפולין אין יהודים. הם נרצחו. המעטים ששרדו לא רצו להשאר בגיא ההריגה -
פולין. מי שלא עזב את פולין בתום מלחמת העולם השניה או ברח אחרי פוגרום
קילצה, שבו רצחו פולנים ניצולים, עזב לישראל בעלוֹת גומולקה לשלטון בפולין
ופתיחת השערים. בפולין נשארו יהודים קומוניסטים המקורבים לשלטונות וגם
אותם הקיאה פולין בשנות ה- 60 כאשר בעת גרושם שללו מהם את האזרחות
הפולנית. רק קומץ קשישים עריריים החיים על הפנסיה נותרו וכאלה שהתכחשו
ליהדותם. נישאו ללא יהודים והתחזו לפולנים לכל דבר וכך גם גידלו את ילדיהם.
ה"צוללות" אם לתרגם מפולנית, ביטוי שהיה רווח.
עכשיו עם הכספים, המשרות, האפשרויות המופלאות שנפלו בחיקם - נולדו
הפיאודלים "ראשי הקהילות היהודיות" החדשים. עומד לו כזה בן תערובת ותחתיו
כמה עשרות יהודים זקנים (אם בכלל) ועושה ברכוש היהודי כטוב בעיניו. כל פיאודל
ותשעית רכוש הקהילות האדיר שנפל בחלקו.
המעשים הנעשים בשטח (באופן חוקי כבר אמרנו) הם פשוט מחרידים. כמו בית של
קהילה בן כמה קומות במרכז עיר שהפיאודל נתן לעיריה המקומית תמורת טובת
הנאה אישית ודונם בביצה כמה קילומטרים מחוץ לעיר.
הפיאודלים משמשים את אדוניהם הפולנים כעלה תאנה על ערוות השוד הפולני
ומשתפים עמם פעולה וגם הם כאמור יוצאים נשכרים. מאוד מאוד נשכרים.
זמושץ', בחסדי החוק, נפלה בחלקו של הפיאודל מקרקוב, אחד יעקובוביץ' (בקרקוב
נוסדה כבר שושלת כי ראש הקהילה הקודם של קרקוב היה... הדוד של הנוכחי)
והחלה מכירה כללית. בעיר החדשה של זמושץ' נמכר הבית כנסת. גם הגימנסיה
היהודית נמכרה לעיריה המקומית. המקוה העתיקה, היחידה במינה בפולין נמכרה
גם היא.
על בית הכנסת הספרדי העתיק הונפה החרב.
הפניה שלנו לנשיא פולין זכתה למענה מנומס ומתחסד (המכתב גופו, יש לציין,
מפואר ומהודר להדהים, פומפזי). נאמר בו כי לפי החוק הוחזר הרכוש לקהילה
היהודית של קרקוב (????) ואין הדבר בשליטת ממשלת פולין. כך שגם אם מדובר
בנכס אמנותי-תרבותי עתיק ממדרגה ראשונה, כפי שקבע הממונה על אוצרות
ועתיקות של פולין, לאיש אין סמכות להתערב.
פנינו לראש העיר של זמושץ' וכתבנו לו שאם כבר מוכרים את נכסינו, מדוע שלא
להקדיש את הכסף שהעיריה תשלם ליעקובוביץ' תמורת רכושנו - לשיפוץ הגג של
בית הכנסת העתיק והפיכתו למוזיאון? הרי הדבר הוא לטובת זמושץ'.
ראש העיר לא טרח לענות.
לעומת זאת, "ראש הקהילה היהודי של קרקוב", קרי הפיאודל הממונה, יעקובוביץ'
כן ענה. כולו זעם קדוש על שהעזנו לפנות בנושא המוזיאון למאן דהו! יש חוק והוא
יעשה מה שהוא רוצה, כותב האיש ומוסיף, שראש העיר של זמושץ' משתף איתו
פעולה. רשמנו לפנינו.
אנו מבקשים לזעוק את זעקת הנגזלים - בפעם השניה. האם יש מישהו שישמע לנו?
ממשלת ישראל לא עשתה הרבה, הנושא לא תאם כנראה את מדיניות ממשלות
ישראל בעבר.
הארגון העולמי להחזרת הרכוש היהודי - משמש גם הוא "חותמת גומי" - WIRO
לנעשה, על פי המציאות בשטח.
התאחדות יוצאי פולין בישראל - להד"ם.
ואנו, אנה אנו באים?
איפה מקומם של היורשים החוקיים של בני 1500 הקהילות החיים מחוץ לפולין?
מי יציל את הפנינה הרנסנסית - הבית כנסת הספרדי בזמושץ'?