ארכיון התמונות של המפלגות ותנועות הנוער
- יד לזכרו של יעקב ניימרק (נעמן)

מהבולטים בפעילי תנועת העבודה (פועלי ציון),
ממקימי ארגון יוצאי זמושץ',
מיוזמי ההוצאה לאור של ספרי הארגון


חברי דרור (פרייהייט), 1929
רביעי משמאל בשורה השניה - יעקב ניימרק


חברות דרור (פרייהייט), פועלי ציון

ראשית שנות 1930