יהודים קומוניסטים שנכלאו

 

 יהודים שנכלאו באשמת פעילות קומוניסטית

בשנים 1922, 1927-29, 1931-34, 1936-37
 
תאריך המאסר
האסיר, שם המשפחה, הגיל ומקצועו
האשמה
תאריך המשפט
גזר הדין
24 IX 1922
Dawid Fidler,
33
רוקח
תעמולה קומוניסטית
17–22 III 1924
Fidler, Rynd  ו- Roffel  שוחררו אחריחודשיים, Wapniarski  - 5שנים.
Srul Wapniarski
28
טכנאי שיניים
Kiwa Rynd
28
-
Mendel Roffel
17
-
3 IV 1927
Berko Kormas
16
-
הפצת עלוני תעמולה
 
6 חודשים על תנאי
6/7 VIII 1927
Moszek Mendelsohn
25
סנדלר
הנפת דגל
 
 
Aleksander Cycman
22
סוחר
Mendel Truchtgarten
25
צלם
Icek Graupen
26
סוחר
6 IX 1927
Dawid Lewinson
25
-
הנפת דגל
 
 
11 X 1927
Joel Zysio Hakman
-
-
השתייכות למפלגה הקומוניסטית, מבוקשים כשנה
 
 
Mojżesz Zalcman
-
-
Bajrach Frajlich
-
-
31 III 1928
Beniamin Grinbaum
-
-
השתייכות למפלגה הקומוניסטית
 
 
Jakub Szyja Kojl
26
תופר גפות נעליים
29 IV 1929
Lejzor Strasberg
22
-
הנפת דגל
 
4 שנים
1 VIII 1931
Josef Epsztajn
20
סטודנט
השתתפות בהפגנה
 
שוחרר בערבות ברח לחו"ל
13 VIII 1931
Moszko Fajl
17
מתלמד חייטות
הפצת חומר מודפס, השתייכות למפלגה הקומוניסטית
 
שנתיים
20 VIII 1931
Jona Moszko Zycer
14
תופר ארנקים
קריאות גנאי נגד המדינה, השתייכות למפלגה הקומוניסטית
 
מוסד לעבריינים צעירים
5 IX 1931
Szloma Lemberger
-
-
פעילות קומוניסטית
15 VII 1932
Finkielberg – 5 שנים, Lemberger – שנה, השאר זוכו
Moszko Dreszer
-
-
Mordko Chaim Finkielberg
-
-
Moszek Finkielsztajn
19
זבן
Szyja Fałb
19
חייט
27 I 1932
Izrael Goldwag
21
סטודנט באוניברסיטת ורשה
השתייכות למפלגה הקומוניסטית
29 X 1932
4 שנים
16 III 1932
Mojżesz Rajzman
25
סוחר
ארגון הפגנת רחוב
 
 
Jakub Majer Forem
-
-
Aron Szor
18
צבע
28 IV 1932
Brucha Bojm
18
תופרת
הדבקת כרוזים
12 VIII 1932
שנה בכלא
28 - 30 IV 1932
Mojżesz Rajzman
25
סוחר
פעילות קומוניסטית
30 – 31 I 1933
Rajzman – 6 שנים, Erbesfeld – 3 שנים, Szor, Degen, Zajdweber, Wajntraub i Hilf – 3 שנים
השאר זוכו
Aron Szor
18
צבע
Moszko Erbesfeld
22
פועל
Szmul Degen
20
חייט
Icek Zajdweber
20
נגר
Boruch Wajntraub
17
חייט
Chaim Hercberg
25
משלח
Zelik Rajchenberg
17
צבע
Jankiel Josef Hilf
18
אופה
Chemia Wajnsztok
29
חייט
Aron Graupen
18
סוחר
הצליחו לברוח לפני המאסר:
Gula Zalcman,
Lejzor Jonesgartel,
Basia Ajzenman,
Hersz Sobol,
Dwojra Kotler,
Mordko Goldhar,
Szymon Erbesfeld
16 VI 1932
Symcha Binem Rajner
23
מנהל חשבונות
החזקת עלוני תעמולה
 
 
2 XI 1932
Hena Spindel
24
-
החזקת חומר תעמולה אסור
 
 
17 I 1933
Berko Lerner
21
תלמיד גימנסיה
הנפת כרזה
13 XI 1933
Lerner – 5שנים, Garfinkiel – 3 שנים
Mojżesz Garfinkiel
17
תלמיד גימנסיה
30 I 1933
Kajla Holc
19
תלמיד גימנסיה
תעמולה קומוניסטית בגימנסיה היהודית
 
 
Izrael Don Sztern
21
תלמיד גימנסיה
Gedala Zurach Szpiro
18
תלמיד גימנסיה
Mojżesz Cwirn
21
תלמיד גימנסיה
Efroim Karp
18
תלמיד גימנסיה
Chaim Szmul Frank
22
תלמיד גימנסיה
Abram Szerer
18
תלמיד גימנסיה
21 II 1933
Szyja Fałb
21
חייט
הנפת כרזה
14 X 1933
Fałb – שנתיים, Akierman - זוכה
Majer Zelman Akierman
21
תלמיד גימנסיה
22 II, 8 III i 9 IV 1933
Srul Lerner
23
סנדלר
השתתפות בהפגנה
14 X 1933
Lewin, Siegelman, Elster – 4 שנים, Rozenberg, Jehuda ו- Dawid Rok, Ejzensztal – שנתיים, Brones, Roffel – שנתיים על תנאי
לחמש שנים, השאר זוכו
Berko Roffel
17
חייט
Fałek Goldhart
18
חייט
Ela Ejzensztal
17
פועל
Liber Rozenberg
21
חייט
Berko Rozenberg
21
זבן
Jehuda Rok
21
פרוון
Jakub Lewin
27
סוחר
Motel Brones
20
זבן
Dawid Rok
23
חייט
Henoch Sobol
16
תלמיד גימנסיה
Szaja Siegelman
22
תופר גרבי נשים
Jakub Elster
21
נגר
30 III 1933
Szoel Herszzon
25
זבן
החזקת עיתונות מחתרתית
28 VII 1933
החזקת חומר תעמולה אסור
26 IV 1933
Pesia Orbuch
23
תופרת
החזקת חומר תעמולה אסור
9 X 1933
שנתיים
17 V 1933
Mojżesz Finkielsztajn
21
זבן
מבוקש באשמת פעילות קומוניסטית
 
 
9 VII 1933
Michel Goldwag
18
תלמיד גימנסיה
השתתפות במפגש מפלגתי
29 XII 1933
כל אחד מהם 5שנים
Szloma Feder
24
סנדלר
25 IX 1933
Mojżesz Kliger
16
-
השתייכות למפלגת נוער קומוניסטי
 
 
29 IX 1933
Icek Lerner
23
חייט
הפצת עיתונות מחתרתית
15 I 1934
Lerner - 4 שנים
Rochnia Goldhar
19
תופרת
Goldhar - זוכתה
14 II 1934
Josef Mandel
-
-
הנפת כרזה
25 VII 1934
 9 XI 1934
Kierbus – שנתיים, Fajl – 4 שנים, Mandel – 3 שנים Klajnman – שנתיים
Ela Lejba Klajnman
-
-
Lejba Kałach
-
-
Gerszon Kierbus
19
מתלמד נגרות
Moszko Fajl ps. „Moniek”
20
מתלמד חייטות
20 III 1933
Fałek Goldhar
17
תלמיד חייטות
הנפת כרזה
5 IV 1934
Goldharowie –
 שנת מאסר
 Moskal – 6 חודשים
Majer Tobiasz Goldhar
20
חייט
Abram Chaim Moskal
18
תלמיד נגרות
3 IV 1933
Mojżesz Erlich
22
תופר גפות נעליים
הנפת כרזה
 
 
21 X 1933
Jankiel Jakub Berenfeld
18
קצב
הנפת כרזה
7 XII 1933
3 שנים
23 I 1934
Nuta Majler
17
יצרן מסרקים
הפצת חומרי תעמולה אסורים
 
 
Boruch Kockier ps. „Bunio”
20
חייט
23 I 1934
Symcha Man
17
שוליית חייטות
הדבקת כרזות
 
 
27 I 1934
Tewel Hercberg
20
סוחר
הדבקת כרזות
25 VII 1934
2,5 שנים
3 IV 1934
Mojżesz Erlich
23
תופר גפות נעליים
הנפת כרזה
 
 
25 IV 1934
Lewi Grinbaum
18
תלמיד נגרות
הנפת כרזה
28 IX 1934
3 שנים
25 IV 1934
Lejzor Lajwand
19
תלמיד נגרות
הנפת כרזה
 
 
6 V 1934
Berko Roffel
19
תלמיד נגרות
הנפת כרזה
 
 
Lipa Zycer
18
תלמיד נגרות
Pinia Wajntraub
21
סנדלר
Jankiel Wajc
19
תלמיד נגרות
Izaak Perel
19
זגג
15 V 1934
Michel Apfelbaum
18
תלמיד חייטות
הנפת כרזה
28 XII 1934
Apfelbaum + Zymerman – 3 שנים
Jojna Zymerman
19
תלמיד נגרות
Moszko Jojna Zycer
17
תופר ארנקים
27 VI 1934
Pinkwas Fingier
20
-
הנפת כרזה
28 IX 1934
3 שנים
30 VI 1934
Mojżesz Lemer
18
תלמיד חייטות
הנפת כרזה
19 X 1934
3 שנים
19 VII 1934
Gitla Edelsberg
15
תלמידת גימנסיה
הפצת עלוני תעמולה
 
 
Łaja Rolnik
18
תלמידת גימנסיה
28 VII 1934
Mojżesz Hilf
22
אופה
איסוף תרומות לטובת גוף מחתרתי
 
 
X 1934
Efroim Erfus
22
-
ניהול פעילויות של המפלגה הקומוניסטית והנוער הקומוניסטי
 
 
7 IX 1934
Chaja Finkielsztajn
23
זבנית
הנפת כרזה
19 XII 1934
Finkielsztajn – 3 שנים
Chaim Milc
22
ספר
Jankiel Kalichsztajn
23
צבע
Lejzor Langbaum
17
צבע
8 IX 1934
Moszko Grynberg
29
חייט
הפרעה למשטרה בעת מעצר פעילי המפלגה הקומוניסטית
 
 
Nusym Zylberg
23
עגלון
12 IX 1934
Liba Holc
24
סטודנטית באוניברסיטת ורשה
החזקת חומר תעמולה אסור
 
 
Majer Akierman
22
סנדלר
Chuna Becher
42
-
28 IX 1934
Symcha Bokser
20
זבן
קריאות גנאי נגד המדינה
 
 
16 XI 1934
Pesla Handwerkier
20
תופרת
הדבקת עלוני תעמולה
 
 
19 XI 1934
Moszko Holc
24
יצרן מסרקים
שידול להצטרפות למפלגה הקומוניסטית
 
 
20 VI 1936
Srul Wagner
21
נגר
הנפת כרזה
18 I 1937
שנתיים
17 IX 1936
Moszek Jojna Zycer
(vel Rendler)
19
תופר ארנקים
הנפת דגל
1 II 1937
Zycer – 5 שנים Mejl + Moskal – זוכו
Chuna Mejl
20
צבע
Abram Moskal
21
נגר
20 I 1937
Mendel Perel
23
ספר
השתייכות למפלגה הקומוניסטית
 
 
23 I 1937
Abram Hejnoch Ajzenman
19
ספר
השתייכות למפלגה הקומוניסטית
 
 
7 IV 1937
Nechemia Elster
29
נגר
פעילות קומוניסטית
 
 
Kajla Holc
23
חסר מקצוע
Rachela Rofel
-
זבנית
14 IV 1937
Abram Korngold
23
חייט
הנפת דגל