מועמדים יהודים למועצת העיר 1918-39

 

מועמדים יהודים למועצת העיר 1918-39
 
בחירות
מועמדים
נבחרו
שינויים שחלו במהלך הקדנציה
VII 1918
Bajrach Bajczman, Izrael Rozen, Lejba Kahan, Chuna Edelsberg, Chaim Inlender (kuria I), Ignacy Margulies, Szmul Lejba Lewin, Eljasz Epsztajn, Mordko Josek Kronfeld, Mordka Rozenman, Josek Goldwag (kuria II), Kazimierz Fischaut, Izrael Szyfman, Mordka Szternfeld, Ruwin Rapaport (kuria III), Izaak Gelibter, Jonas Peretz, Mojżesz Epsztajn, Mojżesz Sztern, Elkuna Gelibter, Mordka Wilner (kuia IV)
Bajrach Bajczman, Izrael Rozen,
Lejba Kahan,
 Ignacy Margulies, Szmul Lejba Lewin, Eljasz Epsztajn, Kazimierz Fischaut, Izrael Szyfman,
Izaak Gelibter,
 Jonas Peretz,
Mojżesz Epsztajn
ב-12.12.1918 הורחב הרכב המועצה ל-35 איש. כחברי המועצה החדשים שנוספו היו
 7 יהודים:
Altmajer, Sztern, Becher, Kelner, Mojżesz Lewin, Szmul Lewin,
Sara Bajczman.
31 VIII 1919
Izaak Gelibter, Jonas Peretz, Abram Gerson, Hersz Chaim Gelibter, Eljasz Epsztajn, Izrael Szyfman, Hersz Cwirn, Izrael Rozen, Szloma Wahl, Jakub Margulies, Bajrach Bajczman, Moszko Sztern, Brucha Lubliner, Chaim Brener, Jakub Nikelsberg, Josef Gelernter, Elkuna Gelibter, Mordko Rozenman, Chaim Inlender, Azriel Szeps, Rubin Rapoport,
:((בלוק קבוצות דמוקרטיות, ציוניות ואורטודוקסיות
 Ignacy Margulies, Kazimierz Fischaut, Szloma Wahl, Izrael Szyfman, Eljasz Epsztajn, Hersz Cwirn, Jakub Margulies, Izrael Rozen, Bajrach Bajczman, Jonas Petretz, Izaak Gelibter, Mojżesz Sztern, Szloma Epsztajn, Mordko Becher, Mojżesz Lewin, Majer Maler, Lejba Kahan
) (קבוצת בוחרים יהודים בלתי מפלגתיים
Dawid Fidler, Mendel Szabaszohn, Chaim Kawe, Hersz Becher (בונד)
Izaak Gelibter,
 Jonas Peretz,
Abram Gerson,
Hersz Chaim Gelibter, Eljasz Epsztajn,
Izrael Szyfman,
Hersz Cwirn,
Izrael Rozen,
Szloma Wahl,
Jakub Margulies, Bajrach Bajczman, Dawid Fidler,
Mendel Szabaszohn, Chaim Kawe.
תוצאות הבחירות בוטלו
14 XII 1919
Hersz Chaim Gelibter, Mojżesz Sztern, Izrael Waks, Sara Bajczman, Hersz Gebet, Fajga Perla Brondwajn (צעירי ציון, Eljasz Epsztajn, Izrael Szyfman, Izrael Rozen, Jakub Margulies, Hersz Cwirn, Bajrach Bajczman, Josef Gelernter, Mojżesz Goldsztajn, Szmul Lejba Lewin, Salomon Epsztajn, Mordko Josef Kronfeld, Aron Pfeffer, Chaim Inlender, Majer Maler, Mordko Rozenman, Boruch Sobol, Lejba Kelner, Azriel Szeps, Rubin Rapaport (רשימת אזרחים יהודים בלתי מפלגתיים)
Hersz Chaim Gelibter, Mojżesz Sztern,
Izrael Waks,
Izaak Gelibter,
Jonas Peretz,
Abram Gerson,
Szloma Wahl,
Eljasz Epsztajn,
Izrael Szyfman,
Izrael Rozen,
Jakub Margulies,
Hersz Cwirn.
ביום 8.3.1922 נפטר חבר המועצה
 Izrael Szyfman,
את מקומו תפס החל מחודש מאי :  Salomon Epsztajn.
15 XI 1925
Rachmil Brondwajn, Abuś Szpizajzen, Chaim Szpizajzen, Jakub Lewin, Rachela Korngold, Chuna Goldberg, Izaak Majer Hercberg (בונד); Dawid Fidler, Salomon Rotman, Abuś Spodek, Icek Morer (ארגונים מקצועיים מעמדיים); Abram Gerson, Bajrach Bajczman, Chuna Edelsberg, Samuel Kahan, Stanisław Hernhut, Abram Wagner, Josef Ader, Jonas Wolfenfeld, Izrael Rat
ארגון בעלי בתים ונכסי דלא ניידי של העיר זמושץ')
ופרבריה ­_ רשימה מעורבת פולנית יהודית). 
 
. Henryk Cygielman, Hersz Cwirn, Abram Moszko Sztern, Ruwin Kupfer, Jankiel Zoberman, Srul Cukier, Lejba Haus הרשימה היהודית המאוחדת של נובה אוסדה)); Jonas Peretz, Eljasz Epsztajn, Hersz Chaim Gelibter, Izrael Rozen, Mojżesz Epsztajn, Izrael Rosset, Azriel Szeps, Abram Gerson, Mojżesz Goldsztajn, Bajrach Pfeffer, Izrael Szek, Mojżesz Kejzman, Eljasz Fiszelzohn, Lejba Sztrasberg, Szmul Majer Waks, Heszel Adamaszek (רשימה יהודית דמוקרטית)); Szulim Tyszberg, Jankiel Zoberman (יהודים דתיים).
Rachmil Brondwajn, Dawid Fidler,
Salomon Rotman,
Abuś Spodek,
Henryk Cygielman, Jonas Peretz,
Eljasz Epsztajn,
Hersz Chaim Gelibter, Izrael Rozen,
Mojżesz Epsztajn,
Izrael Rosset,
Azriel Szeps,
Szulim Tyszberg
תוצאות הבחירות בוטלו
21 II 1926
Lewi Rozenman, Mojżesz Herman
 (פועלי ציון ימין מאוחדים עם צעירי ציון); Dawid Fidler ארגונים מקצועיים מעמדיים)); Rachmil Brondwajn, Jakub Lewin (בונד); Jonas Peretz, Eljasz Epsztajn, Hersz Chaim Gelibter, Henryk Cygielman, Jakub Wagmajster, Lejzor Hersz Karper, Hersz Cwirn, Mojżesz Epsztejn, Izrael Rozen oraz 7 kandydatów (רשימה יהודית דמוקרטית);
 
 
Dawid Fidler,
Rachmil Brondwajn,
Jakub Lewin,
Jonas Peretz,
Eljasz Epsztajn,
Hersz Chaim Gelibter,
Henryk Cygielman,
Jakub Wagmajster,
Lejzor Hersz Karper,
Hersz Cwirn,
Mojżesz Epsztejn,
Izrael Rozen
 
תוצאות הבחירות בוטלו
30 V 1926
Mojżesz Herman, Josef Luksenburg, Lipa Huff, Samuel Dykier (פועליציוןימיןמאוחדיםעםצעיריציון); Dawid Fidler, Icek Morer, Srul Zycer, Abuś Spodek, Salomon Rotman (ארגוניםמקצועייםמעמדיים); Rachmil Brondwajn, Jakub Lewin, Icek Majer Hercberg (Bund); Abram Gerson, Szloma Wahl (רשימה יהודית בלתי מפלגתית); Jonas Peretz, Eljasz Epsztajn, Hersz Chaim Gelibter, Henryk Cygielman, Szulim Tyszberg, Azriel Szeps, Mojżesz Goldsztajn, Hersz Cwirn, Mojżesz Epsztajn, Izrael Rozen, Izrael Rosset, Bajrach Pfeffer, Mojżesz Kejzman, Mojżesz Lewin, Eljasz Fiszelsohn, Izrael Szek, Heszel Adamaszek, Lejba Sztrasberg, Szmul Waks
 (הרשימה היהודית הדמוקרטית המאוחדת).  
Mojżesz Herman, Dawid Fidler,
Icek Morer,
Srul Zycer,
Rachmil Brondwajn, Jonas Peretz,
Eljasz Epsztajn,
Hersz Chaim Gelibter, Henryk Cygielman, Szulim Tyszberg,
Azriel Szeps,
Mojżesz Goldsztajn,
תחת איום של מאסר, נמלט מזמושץ' מנהיג הקומוניסטים המקומיים
David Fidler
17 XI 1929
Lejba (לוי) Rozenman, Batszewa Garfinkiel, Mojżesz Waks, Gitla Wajnberg, Lipa Huff (פועליציוןימיןמאוחדיםעםצעיריציון); Majer Szternfinkiel, Izaak Cukierman, Jakub Lewin, Jakub Feldstein, Estera Mendelsohn, Zelman Gierszon Gewercman, Izrael Morduchaj Cwilich (בונד); Mojżesz Rubinsztajn, Mechel Cukier, Szloma Szwarc, Judka Goldsztajn (התאחדות); Sanel Garfinkiel, Icek Szloma Wahl, Moszko Judko Rajsfeld, Boruch Icek Manzys, Icko Ela Goldgraber, Lejba Wagner, Szloma Dawid Fersztendik, Naftula Liberman, Alter Ajzenfeld, Icek Majer Kohen, Mordko Szwarc (רשימה יהודית לשיתוף פעולה עם הממשל); Jonas Peretz, Eljasz Epsztajn, Hersz Chaim Gelibter, Azriel Szeps, Heszel Adamaszek, Izrael Rosset, Salomon Sztrasberg, Lejba Szporer, Salomon Epsztajn רשימה יהודית דמוקרטית של עבודה משקית)); Szulim Tyszberg, Srul Cukier, Menndel Ejzensztal, Rywen Kupfer הרשימה היהודית הבלתי מפלגתית של נובה מיאסטו)); Hersz Cwirn (רשימת המועמדים של התאחדות כלכלית בזמושץ').
Lejba Rozenman, Majer Szternfinkiel, Izaak Cukierman,
Sanel Garfinkiel,
Icek Szloma Wahl, Moszko J. Rajsfeld, Boruch Icek Manzys, Jonas Peretz,
Eljasz Epsztajn,
במקומו של יצחק שלמה ואהל שנבחר כחבר המועצה, נכנס בשנת 1930 יצחק גולדגרבר. לאחר התפטרותו של גולדגרבר מתפקידו כחבר המועצה, תפס את מקומו יצחק ברוך מנזיס. במקומו נכנס למועצה לייבה וגנר. מספטמבר 1932 עד לשנת 1934 המועצה לא תפקדה (פוזרה ע"י השלטונות מחמת ניהול לא תקין)
27 V 1934
 
Azriel Szeps,
Mordko Josef Kronfeld, Majer Szternfinkiel, Icek Manzys,
Szulim Tyszberg,
Moszek Rajsfeld.
ביוני 1938 הודח Majer Szternfinkiel מהמועצה
21 V 1939
Bencjon Lubliner, Samuel Kahan, Boruch Icek Manzys, Izaak Wechter, Mojżesz Genzler, Josef Goldwag - Stare Miasto, Szulim Tyszberg, Josef Szarf, Moszko Rajsfeld, Fiszel Langbaum, Herszko Lemberger, Mordko Lewenfus - Nowe Miasto (הרשימה היהודית הכלכלית הבלתי מפלגתית); Majer Szternfinkiel, Szyja Herszhorn, Hinda Korngold, Abram Mordko Feldsztajn, Szyja Sztajn, Kisiel Cwilich - Stare Miasto, Rachmil Brondwajn, Beniamin Grinbaum, Moszko Zajdel, Jakub Lewin, Gerszon Orbuch, Wolf Goldberg - Nowe Miasto (בונד וארגונים מקצועיים מעמדיים); Dawid Mojżesz Zahler, Moszko Szlam, Hersz Siecicho, Izrael Jakub Akerman, Szyja Berencwajg, Szymon Szek – Stare Miasto, Majer Pekler, Szyłem Fałek, Gerszon Cukier, Mojżesz Lejb Rubinsztejn, Mojżesz Wolf Kasner, Mordko Josef Wertman – Nowe Miasto (פועלי ציון המאוחדת עם התאחדות); Azriel Szeps, Lejba Szporer, Mojżesz Cymryng, Nusyn Sznycer, Samuel Mojżesz Putter, Judko Finkielsztajn (ארגון יהודי של אומני מלאכה)
Majer Szternfinkiel, Hinda Korngold,
Dawid M. Zahler,
Rachmil Brondwajn, Beniamin Grinbaum, Moszko Zajdel.