איגודים מקצועיים יהודיים

 

איגודים מקצועיים יהודיים בזמושץ'

 
איגוד מקצועי
כתובת
הנהלה
השתייכות פוליטית
מספר חברים
שנה
יו"ר
סגן יו"ר
מזכיר
גזבר
חברי ועד
ענף "המחט” NO
NO, dom Bina
Pinches Sztark
 
Jasza Nasman
Szyja Bin
Pejsach Hering, Sura Hering
 
82
1921
ענף "המחט” NO
Bożnicza 16
Dawid Lewinsohn
 
Izrael Garfinkiel
 
Abusz Karp, Lejzor Spindel, Natan Bergensohn
 
 
1922
כנ"ל
כנ"ל
Dawid Oberferszt
 
Wigdor Sekser
Szmul Goldsztejn
Pinkas Topf, Sara Hering
 
221
1923
שמשי בית, עוזרות בית ומקצועות דומים
 
Mindla Nudel
 
Łaja Grobman
 
 
בונד וקומוניסטים
12
נוסד 1929
מנהלי חשבונות
 
Josef Firstenfeld
 
Izaak Kosman
Mojżesz Lewin
 
ציונים כלליים
10
נוסד 1934
כנ"ל
 
Josef Firstenfeld
Majlech Rolnik
Moszko Szlam
Szulim Honigbaum
Hersz Elbaum, Moszko Herszzon, Jakub Celler, Chaim Dykler, Gerszon Adamaszek
ציונים כלליים.
62
1937
בעלי מלאכה יהודים
 
Henoch Wechter, ספר
Salomon Sztengiel
 
Szyja Topf
 
 
250
1929 נוסד 1921
כנ"ל
 
Azriel Szeps,
חייט
Szaja Fuks, חייט
Samuel Sztengiel, ספר
Pinkwas Sznajderman, חייט
 
ציונים כלליים.
293
1936
מעצבות כובעי נשים, כובענים, חייטים ומקצועות קרובים (עד דצמבר 1925), עובדים ועובדות בחייטות ומקצועות דומים
 
Wyjazd Lwowski 2 (dom Altberga Matjasa)
Icek Szyp
 
Beniamin Grinbaum
 
Estera Fajgenbaum, Aron Miller, Wigdor Feldsztajn
קומוניסטים, רשמית בונד
120
1925
איגוד איזורי של בעלי מלאכה בלתי תלויים של נפות: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów, Hrubieszów (הוקם מהאגוד המקצועי של בעלי מלאכה יהודיים)
 
Zelam Gewercman, stolarz
Eljasz Szwarcberg, stolarz
Ignacy Cukierman, malarz
Fajwel Majzels, stolarz
Szloma Ajler, stolarz, Jojna Zygiel, krawiec
בונד, התאחדות, בלתי מפלגתיים
36
נוסד 1933
כנ"ל
 
Tawja Zylberman, חייט
Zelman Gewercman,
חייט
Ignacy Cukierman, צבע
Tawja Majzels, נגר
 
בונד
120
1934
כנ"ל
 
Ignacy Spiegielglass
 
 
 
 
 
186
1936
עובדי מסחר, תעשיה ומשרדים
Ormiańska 7
Dawid Frym
Aron Mittelpunkt
Sobelstein
Mojżesz Zetz
Hersz Bokser, Abram Harc
 
 
1922
כנ"ל
כנ"ל
Aron Fidler
 
 
 
 
 
 
1924
כנ"ל
כנ"ל
Srul Zycer
 
Rywka Gartenkraut
Chaskiel Cytryn
Jakub Mittelpunkt, Dawid Fidler
קומוניסטים
 
1926
כנ"ל
כנ"ל
Jakub Mittelpunkt
 
Aron Goldsztejn
Mojżesz Hilf
Mojżesz Zajdl, Pinkas Korn
קומוניסטים
70
1929
כנ"ל
כנ"ל
Orensztajn Chaskiel
 
Mojżesz Rajzman
Motel Herszsohn
Chaim Mendelsohn, Szloma Buch
קומוניסטים
100
1932
כנ"ל
Ormiańska 18
Chaim Mendelsohn
 
Morko Herszsohn
Abram Feldsztajn
 
קומוניסטים
77
1933
כנ"ל
כנ"ל
Motel Brones
 
Chaja Finkielsztajn
Sara Szerer
Kenig Dwojra, Szapsa Wurcel
קומוניסטים
57
1934
כנ"ל
האיגוד פורק בתאריך 29.11.1934 מתוקף החלטת SO בזמושץ'.
 
98
1934
עובדים ועובדות בתעשיית המזון
NO, dom Bina
Mendel Rofel
 
Icek Morer
Wigdor Ryder
 
 
20
נוסד1920
מעצבות כובעי נשים, כובענים, חייטים ומקצועות קרובים (עד דצמבר 1925), עובדים ועובדות בחייטות ומקצועות דומים
Lwowska 3
Icek Szyp
 
Aron Miller
Mordka Graber
 
75% קומוניסטים, 25% בונד
30
1924
עובדי מלונאות-מסעדנות
Lwowska 42
Mirla Rozenplac
Łaja Gropman
Fajga Resels
 
Syma Sztajnbaum, Pesa Rotman
 
27
נוסד 1926
פועלי תעשיית העץ
NO Końska 5
Izaak Ojcer
 
M. Sztajner
W. Kormas
 
90% קומוניסטים 10% בונד
80
נוסד 1921
כנ"ל
Wyjazd Lwowski 2 (dom Altberga)
Lejba Nudel
 
Josef Grynbaum
Chemia Kalichsztajn
Mechel Hakman, Izaak Ojcer
 
50
1926
כנ"ל
 
Izaak Ojcer
 
Joel Szypfer
Dawid Biderman
 
קומוניסטים
60
1929
כנ"ל
Ormiańska 18
Szmul Szwarc
 
Judko Sobol
Jakub Oberwajs
 
קומוניסטים
51
1934
כנ"ל
האיגוד פורק בתאריך 29.11.1934 מתוקף החלטת SO בזמושץ'
69
1934
פועלי תעשיית ביגוד (עד 1926 פועלים ופועלות בחייטות ומקצועות דומים)
 
Josef Dawid Keniger
 
Izaak Sztab
Frejlich
Ajzyk Spodek, Zelik Karp
 
160
1926
כנ"ל
 
Aron Arbesfeld
 
Jankiel Majer Forem
Josef Untraub
Icek Nudel, Hendla Rozenberg
קומוניסטים
80
1929
כנ"ל
 
Izaak Lerner
 
Szejwa Elbaum
Ber Kormus
 
קומוניסטים
170
1932
כנ"ל
Ormiańska 18
Chil Lefer
 
Chawa Apelcwajg
Josef Mandel
 
כנ"ל
128
1934
כנ"ל
 
Perec Grinbaum
 
כנ"ל
Ruchla Sztriker
Chil Laufer, Liber Rosenberg
כנ"ל
130
1934
כנ"ל
האיגוד פורק בתאריך 29.11.1934 מתוקף החלטת SO בזמושץ'
213
1934
פועלי תעשיית ביגוד-קונפקציה בפולין
3 Maja 8
Judko Wagner
 
 
 
 
סוציאל-ימני
25
zał. 1936
עובדי תעשיית העור (עד מרץ 1926 איגוד מקצועי של סנדלרים, תופרי גפות נעליים ומקצועות דומים)
Lwowska 42
Judko Wagner
 
Jakub Szyja Kojl
Mendel Mangiel
Wolf Engielsztajn
קומוניסטים
80
1926
כנ"ל
 
Moszko Mendelsohn
 
Mojżesz Nusyn Hercberg
 
 
כנ"ל
30
1929
פועלי תעשיית מזון
Lub. Przedm. 130
J. Kelner
 
Icek Morer
L. Glotberg
 
כנ"ל
16
zał. 1923
כנ"ל
 
Icek Morer
 
Szulim Handwerkier
Szmul Langierbojm
 
 
37
1929
כנ"ל
 
Szulim Handwerkier
 
Szmul Giner
Szmul Szac
Szmul Lagierbaum, Ela Lejba Klajman
בונד, יו"ר המפלגה הקומוניסטית
 
1931
כנ"ל
האיגוד פורק בתאריך 29.11.1934 מתוקף החלטת SO בזמושץ'
 
1934
בעלי מלאכה יהודים בפולין (מ-1933 נהפך לאגודה אזורית של בעלי מלאכה בלתי תלויים של נפות זמושץ', בילגוריי, טומשוב , חרוביישוב)
 
Chaim Lejba Milc
 
Abram Huber
Ela Kinigiel
Kuna Becher, Zelamn Gewercman
 
30
נוסד 1927
כנ"ל
Pereca 3
Zelamn Gerszon Giewermanנגר
 
Ignacy Cukierman
Chaja Etla Hilf
 
בונד
160
1929
כנ"ל
 
Salomon Stengiel,   ספר
Berko Putter, מסגר
Szaja Mermelsztajn, צבע
Hersz Gryj, שען
חייטים: Gerszon Kielmanowicz, Rubin Holc, Szaja Fuks, Beniamin Sztuden, אופהSzyja Topf, כובען
 
 
1931
כנ"ל
 
Ignacy Cukierman
Josef Ebesfeld
Mendel Mongul
Mejloch Frenkiel
 
 
85
XII 1931
כנ"ל
Pereca 3
Ignacy Cukierman, צבע
Moszko Szwarcberg, נגר
Szmul Putter, מסגר
Milech Frenkiel, נגר
Jakób Lejba Zetz, malarz, Mendel Gewercman, נגר
בונד
80
1932
קצבים יהודיים
Ormiańska 3
Icek Tulkopf
 
 
 
 
מזרחי
 
 נוסד 1926
כנ"ל
 
Hersz Pach
 
 
 
 
 
39
1929
סנדלרים, תופרי גפות נעליים ומקצועות דומים (אחרי מרץ 1926 – פועלי תעשיית העור)
NO, Rzymska 9
Berko Ber
 
Jankiel Kojl
Mendel Mangiel
Szyja Kojl, Wigdor Engelsztajn
100% קומוניסטים
100
zał. 1925
תובלה בפולין
Żydowska 11
Lejba Gildyner
Abram Haken
Chaskiel Oberferszt
Moszko Bronfenbrener
Szloma Zylber, Wolf Szwarc, Hersz genzler
בונד
22
zał. 1928
כנ"ל
Pereca 3
Gecel Lajnwand
Abram Haken
Dawid Korn
Moszko Bronfenbrener
Chaskiel Oberferszt, Szloma Zylber
כנ"ל
 
1931
כנ"ל
Pereca 3
כנ"ל
 
כנ"ל
Moszko Bronfenbrener
Moszko Lander
 
כנ"ל
-
1932
כנ"ל
Ormiańska 10
Abram Haken
Srul Frid
Szloma Zylber
Anszel Dajcz
 
כנ"ל
42
1933
כנ"ל
 
Gecel Lajnwand
Moszko Bronfenbrener
Hersz Mandelbaum
Moszko Lander
 
כנ"ל
30
1934
כנ"ל
 
כנ"ל
כנ"ל
Matias Altberg
Moszko Brener
Srul Fryd, Abram Haken
כנ"ל
23
1937
כנ"ל
Kołłątaja 10
כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל
27
1939
כנ"ל
האיגוד פורק בהחלטת ראש העיר ב-27.6.1939
1939