אברהם צבי (הערשלה) שק

 


נוטר בימי "חומה ומגדל"

ממייסדי מכבי האש בחיפה

אברהם צבי הערשלה, בן מרים-מירל (לבית שווארץ) וישראל-יצחק, שניהם בני זמושץ'.

 נולד בשנת 1905 בזמושץ'. למד בחדר ובבית הספר בעיירה והיה חניך פועלי ציון. בשנת 1926 - ימי תחילת "העלייה הרבעית" עלה לארץ-ישראל, בהשאירו את הוריו, שלושה אחיו ואחותו. שנים ספורות אחריו עלה ארצה גם אחיו יענקל, אף הוא מפועלי ציון, עבד בסלילת כבישים, אך הוא רעב ללחם וחזר לפולניה (ואח"כ נרצח בבוכענוואלד).
כפועל ידע הערשלה שנים של רעב וחוסר עבודה ונדד ממקום אחד למשנהו.
עבד במחצבות נשר, במשטרה, בעבודה "כיבושית" בצפת, בטחנות הגדולות בחיפה והיה מראשוני המתנדבים למכבי-האש בהדר הכרמל בחיפה ובמכבי אש פעל כחבר ההגנה. ארח בחיפה את רעו יוחנן מורגנשטרן, מראשי פועלי ציון בפולניה.
 


אברהם הערש שק (משמאל) עם יוחנן מורגנשטרן (מימין) וחבר נוסף
חיפה, 1927

עם הקמת פלוגות השדה (הפו"ש) ע"י ההגנה לקראת סוף מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-9), הצטרף אברהם-הערשל כנוטר (גאפיר) במסגרת "סולל בונה", והתנדב להגנת יישובי "חומה ומגדל", בהם בעליה לחניתה. בקיץ 1939, כאשר היישוב נאבק במרד הערבי, הגיע לקיבוץ נגבה בדרום. הוא התנדב להחליף חבר במשמרתו, וביום 31 באוגוסט נסע מבאר-טוביה אל נגבה עם מכלי מים. טנדר הנוטרים בו נסע עם גרשון רוגוזאנסקי מפולניה, חבר קיבוץ נגבה, עלה עם על מוקש, ואברהם-הערש נורה מן המארב ("תקרית משאית המים"). אחרי יומיים, ביום 2 בספטמבר 1939, י"ח באלול תרצ"ט, הלך לעולמו.
בהלוויתו השתתפו רבים מתושבי חיפה, נציגי ההגנה, ההסתדרות, מכבי האש, הנוטרים ואנשי ההתיישבות העובדת.

הוריו ישראל-יצחק ומרים-מירל ואחותו פייגאלע-פעלה נרצחו במחנה ההשמדה בעלז'עץ באפריל 1942. אחיו יענקל נרצח במחנה בוכענוואלד במאי 1945. שרדו אחיו שמעון ויוסל.

הערשלה נקבר בחלקת ראשוני "ההגנה" בבית העלמין בחוף-הכרמל בחיפה.

במותו הותיר אחריו אלמנה - חיה לבית פארוש ושני ילדים יתומים: משה בן עשר (יליד צפת, 1929) ויהושע (שוקה) בן ארבע (יליד חיפה, 1935). 

במדור "לזכר נעדרים" שבעיתון "דבר" פורסמו רשימות לזכרו וסוקרה הלוויתו בחיפה. 

 


דבר, 4 בספטמבר 1939

דבר, 3 בספטמבר 1939


ערוך ע"י אחיינו ישראל שק

 

ראה דף "יזכור" של אברהם צבי (הערשלה) שק באתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל