Rampa_Plaques

 

האנדרטה לזכר שילוח יהודי זמושץ' והסביבה למחנה ההשמדה בלז'ץ,
רציף הרכבת בזמושץ', אפריל 1942 - אוקטובר 2018

ביום ג' 16 באוקטובר 2018 נערך ברציף הרכבת בזמושץ' טקס מרשים: משם שולחו באפריל 1942 יהודי העיר  וסביבתה וממקומות אחרים שכונסו בגטו, אל מחנה ההשמדה בלז'ץ, כארבעים ק"מ דרומית לעיר.


על הרציף הוקמה ע"י גורמים מקומיים אנדרטה עם כיתובים בעברית, בפולנית ובאנגלית, מעוצבת לפי הרעיון של "אבן נגף" – 
(Stolperstein), כפי שנמצא כעת במקומות רבים באירופה. לדאבוני לא הסתייע לכתוב גם ביידיש.
צנוע אבל מרשים. נקווה שהיא תישמר לאורך זמן.
זוהי בעצם העדות הפומבית היחידה בעיר המעידה על הרצח הנורא של הקהילה.
היה חשוב לי, גם כנכד, אחיין ודודן לקרובים היקרים לי, שעדות כזאת תהיה מפורסמת בעיר. על כן פעלתי במשך כמה שנים אצל העיריה ובעיקר אצל גורמים פרטיים פרו-יהודיים. הרעיון להקמת אנדרטה ברציף עלה בסיור שערכתי ב-2010 עם בני אוֹרי שֶׁק בפלך לובלין, בעירות בסביבה, בזמושץ' וברציף עצמו, יחד עם ידידנו רוברט קוּוַאלֶק המנוח וקְשִישְטוֹף בַּאנַאךְ.

 
את הנושא העלינו בפני ראש העיריה דאז, מארצ'ין זאמויסקי, בפגישתנו בלשכתו.

שמונה שנים עברו, מאמצים רבים נעשו והרבה התכתבויות נשלחו, עד שהדבר התגשם בכהונת ראש העיריה הנוכחי.
לפני הטקס נערך באולם בית העיריה סימפוזיון אקדמי בהשתתפות היסטוריונים מאוניברסיטאות בלובלין בנושא קהילת יהודי העיר והסביבה לפני השואה ובזמן השואה. ההשקעה המחקרית ורמת ההרצאות גבוהות מאד ומכבדות הן את הקהילה והן את החוקרים עצמם. נכחו בסימפוזיון כמאה וחמישים אנשים, 
בהם תלמידי תיכון מן העיר שהאזינו בכבוד, מה שהוא בעל חשיבות רבה. את הארוע ארגן מורה בבית הספר התיכון.

באתר האנדרטה (Orlicz-Dreszera and Peowiakow Street) נשאו נאומים ראש העיריה אנדז'י וְנוּק, מארגן הטקס מארֶק קוֹלְצוֹן, שעבד ללא לאות, הפסל יוצר האנדרטה, ונציגים מקומיים נוספים. נכחו נציגי אגודות מגרמניה, שתרמו את מרבית הכספים לאנדרטה לזכר יהודים מגרמניה שגורשו לזמושץ'. הודלקו נרות נשמה.
הרב הראשי ליהודי פולין הרב מיכאל שׁוּדְרִיךְ נשא דברים.
כנציג הקהילה נתבקשתי לשאת את הנאום העיקרי, המצורף להלן בעברית ובאנגלית.
טקסט הנאום בעברית.         טקסט הנאום באנגלית.
כמו כן אמרתי קדיש, למרות שבמקום לא היה מנין, אלא רק שני גברים יהודים (טענתי לפני הרב שבמקום מונח דמם של אלפי עדים יהודים !).
ההדים לדְבַרַי היו מצוינים (לעדות אחרים).

  
מעבר לייצוג של הארגון ואפילו של הקהילה, סגרתי לשביעות רצוני, מעגל פרטי שלי.
טקסט האנדרטה בעברית:
ממקום זה יצאו בשנת תש"ב 1942 רכבות שהובילו את יהודי זמושץ' ויהודי הערים הסמוכות אל מחנות ההשמדה של הגרמנים הנאצים.
לזכרם הברוך של יהודי פולין, צ'כוסלובקיה, גרמניה ואוסטריה,
אסירי גטו זמושץ' שנרצחו בשנים 1939-1942.
טקסט האנדרטה באנגלית:
This Commemorative Plaque marks the spot where Jews from Zamosc and Neighboring areas were assembled for transport to Nazi death camps.
In Memory of prisoners of Zamosc Ghetto Polish Czech German and Austrian Jews, Murdered between 1939-1942.

טקסט האנדרטה בפולנית:
Z tego miejsca w 1942 r. odjeżdżały pociągi wywozace Żydów z Zamościa i okolicznych miejscowosci do Niemieckich Nazistowskich obozów zagłady.
Ku pamieci Żydów Polskich, Czeskich, Niemieckich, Austriackich, mieszkanców Getta w Zamościu zamorodowanych w latach 1939-1942
.