ארגון יוצאי זמושץ נוסד על מנת להנציח את העבר המפואר של קהילת יהודי זמושץ, עברם, אורח חייהם, מנהגם והפעילות החברתית, הכלכלית והתרבותית בקרבם ובקרב האוכלוסייה הפולנית בה חיו.

מוקדש לזכר קהילת יהודי זמושץ' שנרצחו בידי הגרמנים ועוזריהם.

סיפור הקהילה

העיר זמושץ' נמצאת בדרום מזרח פולין בקרבת הגבול עם אוקראינה. כשפולין השתרעה כמאתיים קילומטרים מזרחה, זמושץ' היתה בערך בדרום-מרכז פולין והיו בה למעלה מעשרים אלף תושבים, למעלה ממחציתם יהודים. היא הוקמה ע"י הטמן יאן זמויסקי (1542-1605) , קנצלר הממלכה על אדמותיו בתכנונו של האדריכל ברנארדו מוראנדי איש פדואה (1540-1600) ונחנכה בשנת 1580 בסגנון הרנסאנס כעיר האידיאלית.
הקהילה נכרתה סופית באפריל 1942 כששרידי הקהילה הובלו למחנה ההשמדה הסמוך בלז'ץ, ובכך תם קיום מפואר בן למעלה מ-340 שנה.

אתרים יהודיים בזמושץ'

בשנת 1992, נוספה העיר העתיקה של זמושץ' לרשימת המורשת העולמית של אונסק"ו (UNESCO World Heritage Site), כדוגמה לפיתוח עירוני מתקופת הרנסנס, להלן אתרים שונים בעיר, כלליים ויהודיים שראוי לבקר בהם, בדרגות שונות של ענין, לפי ראות עיניכם; לזיכרון, ללימוד ולהנאה.

חורבן הקהילה בשואה

עם פרוץ המלחמה ובמשך כשנתיים, אלפים ספורים מבני הקהילה הצליחו לברוח מזרחה לברה"מ, אבל רוב יהודי זמושץ' נספו באקציות שנערכו בעיר ובסביבתה, ובעיקר במחנה ההשמדה הסמוך בעלזשעץ (Belżec), כ-40 ק"מ דרומית לעיר, שם נרצחו לפי הערכה מינימלית כחצי מיליון יהודים בעיקר מדרום מזרח פולין (וגם ממערב אירופה). האקציה הגדולה נערכה ע"י הנאצים ועוזריהם יומיים אחרי פסח תש"ב, בשבת כ"ד בניסן, 11 באפריל 1942. יום זה נקבע יאהרצייט של הקהילה.

קהילות יהודיות בסביבה

כמו כל הקהילות היהודיות באירופה ובמזרחה בפרט, זמושץ' היתה קשורה לקהילות בסביבתה, דרום פלך לובלין – קשרי תרבות, דת, פוליטיקה, מסחר ונישואין.

ספרים על זמושץ' והסביבה

זמושץ' מוזכרת כבר בספר יוון מצולה (ספור גזירות ת"ח-ת"ט) של נתן נטע בן משה האנובר. מאז יצאו לאור ספרים על ההיסטוריה והארכיטקטורה של העיר. אבל רוב הספרים הנוגעים לקהילה יצאו לאור אחרי חורבן הקהילה: שני ספרי זכרון של הקהילה, מחקרים של היסטוריונים יהודים ופולנים וספרי זכרון של ניצולי הקהילה.

לזכר בני העיר
שנפלו במלחמות ישראל

לא מעט מבני העיר נפלו במערכות קוממיות הארץ, החל ממאורעות תרצ"ט, במלחמת השחרור וביתר מערכות המדינה.

דילוג לתוכן