ספרים על זמושץ' והסביבה

  1. ראשי
  2. ספרים על זמושץ' והסביבה
יוון מצולה (ספור גזירות ת"ח-ת"ט) (עברית), נתן נטע בן משה האנובר,
ונציה, תי"ג 1653

פנקס זאמאשטש יזכור-בוך נאך דער פארשניטענער דורך די נאצים
עיר ואם בישראל
 (יידיש), רעדאקטירט: מרדכי וו. בערנשטיין,
בוענאָס איירעס, תשי"ז 1957

זמושץ' בגאונה ובשברה
 (עברית), הוצאת ועד עולי זמושץ' בישראל, עורך משה תמרי,
תל אביב, תשי"ג 1953

איבער שטיין און שטאק: א רייזע איבער הונדערט חרוב געווארענע קהילות אין פולן

(תל עולם – מסע על פני 100 קהילות חרבות בפולין)
 (יידיש, עברית), מרדכי צאנין,
הוצאת מנורה, תל אביב, תש"ב 1952

זמושץ' בגדולתה ובחורבנה
 (עברית), הוצאת בי"ס תיכון עירוני "אחד העם",
פתח תקווה, תשל"א 1971

מסמכים לתולדות זמושץ' בזמן המלחמה 1939-1944, 
(3 כרכים, פולנית),
זיגמונט קלוקובסקי, משרד החינוך והתרבות הפולני, זמושץ', 1945-1947

השמדת יהודי זמושץ'
 (פולנית), אדם קופצ'ובסקי,
הוצאת אוניברסיטת מאריה קירי-סקלודובסקה, לובלין, 2005

שם עולם
 – רשימת היהודים בזמושץ' שנערכה ע"י היודנראט, במקור בפולנית
(עברית, אנגלית), הוצאת ארגון יוצאי זמושץ' והסביבה, תל אביב, תשס"א 2001

זמושץ'
 (ארכיטקטורה של העיר) (פולנית), ולאדיסלאב הרבסט, וורשה, 1954

אנציקלופדיה של העיר זמושץ'
 (פולנית), אנדז'י קנדזיורה, חלם, 2000

בזמושץ', 
פרק מתוך אנשים וחוצות (יידיש), יוסף אופאטושו (אופטובסקי),
עברית: דב בער מלכין, ספרית פועלים, מרחביה, תש"ה 1945

י. ל. פרץ וסופרי דורו
 (יידיש), נחמן מייזל, תרגם מיידיש מרדכי חלמיש,
ספרית פועלים, מרחביה, תש"ך 1960

י. ל. פרץ – מכתבים ואמרות (בריוו און רעדעס)
 (יידיש), נחמן מייזל, ניו יורק, 1944

י. ל. פרץ ויצירתו (דברי הערכה וזכרונות)
 (עברית), שמואל ניגר (טשרני),
הוצאת דביר, תל אביב, תשכ"א 1961

אדם בעירו
 (זכרונות על חרוביישוב, וכן על זמושץ', שברשין והסביבה, מוקדש לשלום ויינר),
ברל ינובר, הוצאת "רעות" של עובדי עירית תל אביב, תש"ז 1957

יוסף עפשטיין (קאלאנעל זשיל) – דער העראישער יידישער פרייהייטס-קעמפער

על אודות גיבור המחתרת הצרפתית, יליד זמושץ' (יידיש), משה זאלצמאן, פאריז, 1980

מדריך מרוכז לזמושץ' 
(פולנית), זדיסלאב קאז'ימיירצ'וק, יז'י צאבאי, זמושץ', 1998

זכרונות ועדויות:

מזמושץ' לירושלים, סיפורו של יורם גולדווג גולן, הוצאת המשפחה, הפקה דנה גובי, עריכה חמוטל פרת, תשפ"ד 2024

להשרד ולהעיד, טראומת השואה של ילד יהודי מזמושץ' (עברית), משה פרנק
פנקסי עדות, בית לוחמי הגיטאות, תשנ"ג 1993
ניתן לרכוש אצל המחבר משה פרנק, 054-5914646 , 03-6960559

פעם הייתי ילד, סיפורי ילדות מזמושץ' לפני מלחמת העולם השנייה (עברית),
זלמן (זיגה) שרר, הוצאת טרקלין עקד, תל אביב
ניתן לרכוש אצל המחבר זלמן (זיגה) שרר [email protected] 04-9832126

שובר שתיקה, מסע השרדות (עברית), מרדכי פלץ, בגוף ראשון, יד ושם, תשס"ט 2009
ניתן לרכוש ביד ושם

זכרונות (עברית), ישעיהו גוטליב, הוצאה פרטית, תשמ"ח 1988

מסעותי בדרך חתחתים (עברית), יחזקאל בירנצוויג, הוצאת קוים אישיים, תשס"ח 2008

מחלום להגשמה (עברית), עמנואל הררי, הוצאת ש. גל-און, תשנ"ד 1994

קורות איש אחד עם קצת …מזל (עברית), צבי אקרמן, הוצאה עצמית, שנה אינה מצוינת

עוד סיפור וסיפור (עברית), שרה ברנע, הוצאה עצמית, תש"ס 2000

רומנים ומחזות:

במחזה (בלילה בשוק הישן) (עברית), י. ל. פרץ, דביר, תל אביב, תש"י, 1950

חורבן קרשוב, מעשה טישוויץ
, נובלות (יידיש), יצחק באשעוויס זינגר,
תרגום לעברית: בלהה רובינשטיין, הוצאת כרמל, ירושלים, תשס"א, 2000

פויגלמן
, רומן (עברית), אהרן מגד, עם עובד, תל אביב, 1987

הם היו ארבעה
, רומן על רקע אוטוביוגראפי (עברית), בתיה שק-אוארבך,
ירון גולן, תל אביב, 1995

אהבות בצל האפר
, רומן ביוגראפי (עברית), הדסה מור ,
כוכב, תל אביב 2011, ניתןלרכוש אצל המחברת [email protected]
או: http://bookworld.mazo.biz/bookworld/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=61
Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939-1944 (Polish),
Zygmunt Kłukowski, LubelskaSpoldzielnia Wydawnicza, Lublin, 1958

A Concise
Guide to Zamość i Okolice, ZdzisławKazimierczuk (Polish)
Jerzy
Cabaj ,Zamość, 1998

Zamość Wczoraj i Dziś 
(Polish), Krystyna Gruszka, Stanisław Rudy, Jerzy Cabaj,
Andrzej Kędziora, Anna Rudy, 
Zamość, 1998

Zamość 
 Wiesław Lipiec (Polish), text Adam Kulik, Wydawniectwo Lipiec, Zamość, 2003
From Lublin to Bełżec, Traces of Jewish Presence and the Holocaust
in South-Eastern Part of the Lublin
Region (English),
Robert Kuwałek,
 AD REM, Lublin, yearunspecified

Encyklopedia miasta Zamościa
 (Polish),
Andrzej Kędziora, Towarzystwo Opieki nadZabytkami, Chełm, 2000

Rotunda Zamojska, The Zamość Rotunda
 (Polsih and English),
MariaRzeźniak, Polska Agencja Promocji Turistykia, 1995 and 2007

Ohne Rueckkehr, Die Deportation der Juden aus 
Regierungsbezirk Arnsberg
nach Zamośćim April 1942 (German),
Ralf Piorr, Mahn- und Gedenkstaette Steinwache Dortmund, 2012

W blasku swiec (Opowiesci Tyszowieckie)
 (Polish), Robert Horbaczewski
El-Press, Lublin, 2005
דילוג לתוכן