עם סיום מלחמת העולם הראשונה נוסדו הרבה בתי ספר אידישאיים חילוניים.
בתקופה זו פעלה ההסתדרות למען בתי ספר אידישאיים "ציש"א", והיא עסקה
בהגשת עזרה חומרית לבתי –הספר המסונפים לה, כיוונה את פעילותם החינוכית
ודאגה להם לספרי לימוד ולצוות של מורים.
לא כך היה בזמושץ', שבה לא נמצאו בעלי יוזמה שידאגו להקים בעיר בית ספר
יהודי חילוני. רק בקיץ 1924 חל מפנה כאשר בא לביקור בעיר הסופר מלך ראוויטש
ובעזרתו נוסדה קבוצה יוזמת של ידידי בית הספר החילוני בעיר.
חוג היזמים יסד חוג דרמתי שהציג מחזות של סופרים יהודים. כמוכן נערכו
הרצאות של סופרים שהגיעו במיוחד מוורשה. מלבד תועלתן הרבה היו גם מקור
הכנסות חשוב.
ההרצאות וההצגות נערכו לעיתים קרובות בעיר וגם יצאו לסיבוב בערים הסמוכות.
כך גדלה הקרן שנועדה לפתיחת בית- הספר.
לא קל היה למצוא בזמושץ' מבנה מתאים לבית-הספר, באותה תקופה הייתה
מצוקת דיור, בנוסף לכך האוכלוסייה הייתה מפוזרת על-פני 3 חלקים נפרדים של
העיר. ההנהלה ניסתה לשכן את ביה"ס בשטח פנוי בין העיר הישנה לעיר החדשה
אך לשווא. בסופו של דבר נמצאה דירה מתאימה בחלקה הלובלינאי של העיר ברח'
לובלסקה.
בסתיו 1925 נפתח בית הספר אותו ניהלה הגב' אסתר מנדלסון אשר קיבלה באותה
שנה את תעודת ההסמכה שלה לניהול בתי ספר. בביה"ס למדו ילדי הפרבר וילדים
מחלקי העיר האחרים. ביה"ס זכה להצלחה והתפתח יפה, כל שנה נוספה בו כתה
חדשה גבוהה יותר.
ההנהלה לא ויתרה על פתיחת בית ספר גם בעיר החדשה . בשנת הלימודים 1929-30
נפתח בית הספר חילוני אידישאי, כתובתו רח' ספודק 14 וזאת לאחר מלחמה קשה
ביהודים החרדים המתגוררים שם.
תכנית הלימוד הייתה לפי תכנית הלימוד הממשלתית ל- 7 כתות לימוד. השפה
הייתה אידיש . פולנית למדו מכתה ב'. לימודי היסטוריה וגיאוגרפיה היו בפולנית.
למדו שישה ימים בשבוע מלבד משבת. ספרי הלימוד היו זהים לאלו שבבתי הספר
הפולנים.את הפיקוח הפדגוגי על בית הספר עשה המפקח של בתי הספר בזמושץ'.
המורים עברו הכשרות שונות להוראה וקורסים שונים במטודיקה.
מערכת השעות לתלמידי כתות א' וב'
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
י
הדות י
הדות י
הדות י
הדות י
הדות יהדות
ס
פרות י
הדות י
הדות ס
יפורים ס
יפורים יהדות
א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה עבודה
משחקים
ועבודות יד
ע
בודות יד מ
שחקים ע
בודה מ
שחקים משחקים
כתה ב'
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
פ
ולנית פ
ולנית פ
ולנית פ
ולנית פ
ולנית פולנית
א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה א
ריתמטיקה אריתמטיקה
י
הדות י
הדות י
הדות י
הדות י
הדות יהדות
יהדות
ס
פרות י
הדות צ
יור ס
יפורים סיפורי חגים
ה
תעמלות ט
בע צ
יור צ
יור ט
בע זמרה
התעמלות
בית הספר לא שרד הרבה שנים, ההכנסות הלכו והצטמצמו ומועצת העיר החליטה
להפסיק את התמיכה הכספית שנתנה קודם. באותם שנים צימצמה גם ציש"א את
עזרתה החומרית וגם מאיגוד זמושץ' בארה"ב שנהג לשלוח כפים לתמיכה לא הגיע
הכסף. בסופו של דבר גדל הגירעון של ביה"ס ובשנת הלימודים 1931-32 אי אפשר
היה יותר להזמין מורים ללמד ולשלם את שכרם ולא ניתן יתר לכסות את ההוצאות
השוטפות של ביה"ס ולכן הוא נסגר.

דילוג לתוכן