יוסף צ'סלר סופר ומורה בגימנסיה קדימה, הגיע אל זמושץ' מפינסק.

היה פעיל בהסתדרויות הציוניות. וממניחי היסוד לשפה העברית בזמושץ'.

ההסתדרות ריכזה סביבה כמעט את כל הנועד היהודי בזמושץ׳, נאספו תרומות למען קק״ל, הפיצו שקלים, ניהלו עבודת הסברה מקיפה, ארגנו שיעורי ערב עבריים וקיימו להקה דרמטית. את השיעורים ניהלו צבי חיים גליבטר ויוסף צ׳סלר שהגיע מפינסק. ההסתדרות בזמושץ׳ שימשה כוועד מחוזי לעיירות הסמוכות. צבי חיים גליבטר ביקר בכל העיירות הסמוכות לזמושץ׳ ועודר את הנוער לפעולה ציונית, ותודות לזה נוסדו בסביבה רשת שלמה של הסתדרויות ציוניות.

יוסף צ'סלר ותלמידותיו, 1924

בשנת 1916 הוקמו ע״י הסתדרות ״צעירי ציון" שיעורי ערב לעברית עם כיתות למתחילים ומשתלמים. מורי השיעורים היו יוסף צ׳סלר, צבי חיים גליבטר, ויינשטיין, ויטלין, אנשל סובול ואחרים.

בשנת 1917 התקיים בזמושץ׳ כינוס מחוזי של כל ההסתדרויות הציוניות

בשנת 1917 נוסד ע״י ה״מזרחי״, ביזמתו של מרדכי יוסף ברוגפלד, בי״ס דתי-לאומי ״יבנה״ שבו חונכו הרבה מהנוער היהודי בעירנו ברוח התרבות העברית המסורתית והמתחדשת. בית ספר זה נתקיים עד שנת 1923.

עבודה תרבותית מסועפת התנהלה על-ידי מורי שיעורי-הערב ובתי-הספר העבריים: שלום וינר, יוסף צ׳סלר, וצבי חיים גליבטר. נערכו הופעות בשפה העברית , הרצאות, נשפי תרבות, משפטים ספרותיים שהשפיעו בהרבה לקירוב הלבבות של הדור הצעיר לשפה העברית.

מכתבו אל בת הזוג שלו: "בעד יקירתי, יוסף בברכת נצח בזמושץ'
היית לי לשמש-חיי. במרחקים את לי ענן-בקר המבשר בוא השמש… סתום. מערפל. געגועים.. זמושץ', שעת הפרידה, תרפ"ח 22/11/1920"

 

דילוג לתוכן