1939
1940
1941
1.9 – 12,500
ח' 10– בסביבות 4,000
ח' 12– 4,500
1.1 – 5,000 (מתוכם 1,000מגורשים)
15.3 – 5,500 (1,490 מגורשים)
במחצית השנה – 6,984
בסוף השנה – 7,500 (2,500 מגורשים)
1.1– 7,500
בתחילת השנה – 7,625
ח' 3 – 7,430
עד ה-1.5 – העברה ל-Nowe Miasto
ח' 7 עד 8 – 7,500
ח' 9 – בסביבות 7,000 
נוספו
פחתו
נוספו
פחתו
נוספו
פחתו
19.12 – 556 מגורשים מ-Włocławek, 175 מ-Koło ומספר לא ידוע מ-Łódź
ח' 9 – בסביבות 100 הרוגים כתוצאה מהפצצות
6.10 – 7,000-8,000 נמלטים מזרחה
תוך שנה כ-1,500 מגורשים
ח' 6 – 9 – 250 ל-Bortatycz (מחנה עבודה)
ח' 6 – 9 – 250 ל-Bełżec (מחנה עבודה)
ח' 8 – 26 ל-Bełżec
ח' 5 – 78 מ-Częstochowa
אחרי ח' 6 – מספר לא מוגדר מבריה"מ
ח' 5 – 250 ל-Komarów
ח' 5 – כמה מאות ל- Krasnobród

 

1942
Izbica 1942 – 43
1943
ח' 2 – 7,500
11.4 – 7,200 – 7,300
12.4 – 4,056
3.5 – 6,900 – 7,000
תחילת מאי – 6,100 – 6200
27.5 – 4,700 – 4,800
12.8 – 4,400
1.9 – הגבלת מקום השהות ב-Nowa Osada
16.10 – 4,000
סוף ח' 10 – 70
ח' 10 – בסביבות 6,000
30.11 – העיר הוכרזה כ-Judenrein
חורף 1942 – אביב 1943 – מה שכונה גטו בפעם שניה
 
ח' 1 – בסביבות 600 – 800 במספר אתרים ו- 4 מחנות עבודה
ח' 3 – ריכוזם במחנה ה-Luftwaffe
ח' 3 – בסביבות 500
31.5 – 400
נוספו
פחתו
פחתו
נוספו
פחתו
30.4 – 1,000 מ-Terezienshtadt (יהודים מצ'כיה)
2.5 – 1,000 מ- Terezienshtadt (יהודים מצ'כיה)
3.5 – 800 מ- Dortmund (יהודים מגרמניה)
11.4 – 3,150 (2,900 ל- Bełżec, כ-250 נרצחו מיידית במקום)
בתחילת מאי – 700 יהודים מחו"ל ל- Komarów
28.4 – 30 "קומוניסטים" הוצאו להורג ביריה ב- Rotunda
24 – 27.5- 1,500 ל- Sobibór
(1,000 יהודים מחו"ל ו-500 מקומיים) יחד עם מספר לא מוגדר של יהודים מעיירות סמוכות
11.8 – כ-350 ל- Majdanek (70 נרצחו מיידית במקום)
תחילת ח' 9 – 400 ל-Bełżec
16 – 18.10-4,000 ל- Izbica
20.11 -200 בעלי מלאכה הוצאו להורג ביריה ב- Rotunda
19.10.42 – 5,000 ל- Bełżec ו- Sobibór
2.11.42 – כמה אלפים ל- BełżecSobibór, ו- Majdanek
28.4.43 – חיסול הגטו (שהוקם קודם בפעם השניה), כ-300 ל- Sobibór
חורף 42/43 – כמה מאות מסתתרים – למחנות עבודה
בתחילת השנה – 300 ממחנה SS ב- Janowice ל- Łabunie (מחנה ב- Łabunie חוסל בח' 11 1943)
31.5 – כ- 400 (53 נשים) ממחנה של ה- Luftwafe ל- Majdanek
דילוג לתוכן