מבוסס על מידע במוסד יד-ושם ועל עדויות של בני זמושץ'

עד לאקציות (אוסזידלונג Aussiedlung)

הזמן האירוע פרטי האירועים הערות
שבת

9.9.39

הפצצת העיר

ע"י גרמנים

כשבוע וחצי לאחר פרוץ המלחמה, נשמעו הצופרים שמעל תחנת החשמל. נפגעו רבים, בתים קרסו, שרפות מבנים.

בערב, נמלטו תושבים רבים לישובי הסביבה והסתתרו.

עדותו של אהרון צוירין
10.9.39 כיבוש גרמני ה-1 הגרמנים נכנסו לעיר. התנהגותם הייתה מאופקת. שהו בעיר 12 יום ונסוגו לטובת הצבא הרוסי. כנ"ל
סוף ספטמבר הרוסים נכנסים יחידות הצבא הפולני שהסתתרו ביערות מסביב נכנסו לעיר עם הפינוי הגרמני, אך הצבא הרוסי הגיע והשתלט. חלק גדול של יהודי העיר היו פרו-סובייטים, ביניהם קומוניסטים פעילים ששאפו להקים שלטון ומליציה בחסות הרוסים.

מרבית הפולנים "חרקו שיניים".

כנ"ל
אוקטובר

1939

הגרמנים חוזרים בעקבות הסכם גרמני-רוסי, נקבע שמחוז לובלין יהיה בתוך הגנרלגוברנמן. (גבול נהר הבוג).

הצבא האדום נסוג. כ-11,000 יהודים או יותר (כ-80% מיהודי זמושץ) נסוגים אתו מפחד הנקמה של הפולנים שתמכו בכיבוש הגרמני. הפולנים מקבלים את הגרמנים בשמחה ופורעים ביהודים שנשארו.

אהרון צוירין

יקותיאל צויליך

ואחרים

מחצית

אוקטובר

הקמת

היודנראט

יו"ר: עו"ד ממק גורפינקל בתחילה 12 איש אח"כ 24.

מתמקמים ב "לינת צדק" בעיר העתיקה. הוראות הגרמנים:

א.      קונטריבוציות של 100,000 זלוטי (3 פעמים)

ב.       החרמת סחורות, כלי בית, ריהוט, פרוות וכו'.

ג.        העמדת מכסה יומית של 250 לעבודות כפייה.

ד.       שיכון יהודים שגורשו לזמושץ ממערב פולין.

בהמשך, מופעלים צווי הגבלה, סרטי שרוול טלאי צהוב.

מוקם מטבח ציבורי ונאסרה יציאת היהודים מהעיר.

נשארו בעיר כ-2000 יהודים

(עפ"י מפקד)

 

עדיין לא מוקם גטו

נוב-דצמ

1939

הסתננות

מ-רוסיה

במהלך חודשי החורף, מסתננים קבוצות יהודים זמושץ בחזרה לעיר. הרוב, העדיפו להישאר ב-לבוב.  
אביב 1940 הלחץ גובר ב-פסח, מתקבל משלוח מצות משוויץ.

עולה מכסת הכפייה ונלקחים לבניית מחנות: בלז'ץ, ינוביצה ותשתית. התנאים קשים אך מסתיימים ב-נובמבר, כאשר מחזירים את העובדים מ-בלז'ץ.

 
פורים

1941

הקמת הגטו

בעיר החדשה

תכונה בעיר. (כנראה לקראת הפלישה לבריה"מ) רובע קומרוב מוכרז ל-גטו. יהודי העיר הישנה למגורשים אליו.

מגיעים משלוחי יהודים גם ממערב פולין ומצ'כיה.

היודנראט עובר לבית הכנסת בעיר החדשה. מוקמת משטרה שרובה מהצ'כים ובה 12 יהודים מזמושץ.

מתח בתוך האוכלוסייה היהודית: הצ'כים "מתנשאים".

נפער פער בין היודנראט לאנשי זמושץ (מושחתים, מתהוללים)

הגטו "פתוח"
קיץ 1941

 

חזרת הרבים

מ-לבוב

בעקבות הפלישה הגרמנית ל-בריה"מ חלים שינויים בעיר:

מגיעים פולקדוייטשה להתיישב במחוז.אלפי יהודים חוזרים לזמושץ. פולנים מקומיים ויהודים מסולקים מבתיהם.

פורצת מגפת טיפוס קשה בגטו.

בגטו הפתוח

מצטופפים 12.000 איש

חורף

41 – 42

אישורי עבודה שמועות בגטו: הגרמנים מתכוונים להגלות את הלא-עובדים

ומי שחיוני יישאר. התרוצצות להשגת אישורים והתנדבות לכל עבודת כפייה שמוצעת. במקביל בונים מחבוא ומסתור.

 

חיסול גטו זמושץ' והקהילה

הזמן האירוע פרטי האירועים הערות
פסח

11.4.42

אקצייה ראשונה יום ראשון של חול המועד, בשעה 12:00 הגטו מכותר ויושביו נקראים לרינק הצפוני. ב- 17:00 פורצים הגרמנים, עורכים חיפוש אלים בגטו ורוצחים מסתתרים. ב-21:00 מסדרים 3000 איש בחמישיות ומובלים לרכבת ל-בלז'ץ.

בחיפושים נרצחו כ-100 איש. הנותרים קוברים אותם בקבר אחים בביה"ק.(לזכרם קמה המצבה שבמקום אחרי המלחמה)

ב- 25.4 מגיע טרנספורט גדול של יהודים מטרייזנשטט.

לעדויות נוסף יעקב פרנק

 

 

הגופות הובלו ע"י עגלון יהודי בשם אלישברג

17.5.42 אקציית הזקנים פורסמה הודעה בגטו: הזקנים שלא עובדים מיועדים לשילוח.

הזקנים הוחבאו. הגרמנים נקטו בסחיטה שיישלחו תחתם ילדים ונשים. נתפשו בני ערובה. השוטרים נשלחו לאסוף מכסה וכלאו את הזקנים בביהח"ר לסודה. מאות אחדות כולל ילדים שנתפשו הועלו לרכבת, אך מיד הורדו ונרצחו במקום.

רוב הנרצחים באקצייה זו היו הצ'כים.
יוני 1942 צמצום שטח הגטו ניתנה הוראה לפיה עובדי הכפייה יגורו במחנה עבודה שהוקם ע"י הרטונדה (דרך שברשצין). הגטו צומצם לשטח הדרומי של רח' לבובסקה. היודנראט עבר לבית של יניצקי מעל המכולת.

החלו מופצות שמועות שיהיה פינוי נוסף ל-איזביצה.

חזרה בהלת רישיונות העבודה
18.10.42 הפינוי לאיזביצה ב- 05:00 הוקף הגטו,התושבים נצטוו להתייצב ברינק הקטן.

לאחר חיפושים החלה השיירה בצעידה מזורזת לאיזביצה.

ירד גשם, מסע מפרך וכשהחבילות נזרקו,נערים פולנים רדפו אחר ההולכים לאסוף שלל. מי שלא עמד בקצב, נורה.

בעליה של יער זמושץ הישן כשלו ונרצחו כ-100 איש.

אחרי 22 ק"מ הגיעו לאיזביצה ושוכנו באולמות צפופים.

 
21.10.42 האקצייה באיזביצה

שלב א'

השמועה אמרה שאיזביצה תהייה עיר "חופשית" ובה ירוכזו יהודי הסביבה. באותו בוקר, הגיעה פל' חיילים אוקראינים, במדים שחורים והחלו להתקדם אל הריכוז היהודי תוך כדי ירי. כך הורצו היהודים אל תחנת הרכבת המקומית. הקרונות לא יכלו להכיל את הציבור המבועת ונעשתה סלקציה חפוזה. בעיקר נשים וילדים הועלו על הרכבת שהובילה ל-בלז'ץ.

כ- 4500 יהודים הובלו ב-40 קרונות להשמדה.

העדים מספרים על הצעות שוחד ותחנונים של הקורבנות
תחילת נוב' 42 אקציית החיסול לאחר כשבועיים, חזרו הרכבת והאוקראינים לאיזביצה.

האקצייה התנהלה יומיים-שלושה כשהיהודים מסתתרים במקומות מסתור בעיירה. נאספו כמה אלפים ונשלחו לבלז'ץ.

למחרת השילוח, הזעיקו הגרמנים צוותי מכבי-אש פולניים והחלו עוברים מבית לבית, תוך שימוש בזרנוקי מים וגרזני פריצה לאיתור המסתתרים. את מאות הניצודים ריכזו באולם הקולנוע המקומי ושם החזיקו בהם 8 ימים ללא מזון ומים.

בתום התקופה, הוצאו התשושים בקב' של 40 איש לבית הקברות היהודי ושם נרצחו כולם ביריות.

 

ביבליוגרפיה

א. זמושץ' בגאונה ובשברה. עורך משה תמרי. הוצ' ועד עולי זמושץ' בישראל – תשי"ג.

ב. להישרד ולהעיד. טראומת השואה של ילד יהודי מזמושץ', מאת: יעקב פרנק. הוצ' בית לוחמי הגטאות.

ג. אתרים: יד-ושם, ואחרים תחת הערך זמושץ'. אינציקלופדיה של השואה – זמושץ'.

דילוג לתוכן