דער זאמאשטשער לינת הצדק – אגודת לינת הצדק בזמושץ'

נכתב ע"י עקיבא איירווייס,

מופיע בספר פנקס זמושץ' דף 790- 791 .

כאחד המייסדים הפעילים של ארגון  לינת הצדק, יורשה לי, לזכרם של הטהורים והקדושים, להזכיר את

לינת צדק הארגון אשר בלב ובנפש פעל למען בריאות הקהילה היהודית וראשית כל לחסרי היכולת בזמושץ'.

רואה אני, כאילו כעת, אנו קבוצת עסקנים, בלילה מקפיא עצמות בשנת 1919 התאספנו ב"קהל- שטיבל", בדעה שיש להקים את ארגון לינת הצדק.

שנות המלחמה, הכיבוש והעברת  השליטה בעיר משלטון אחד לאחר, יצרו קרקע לכל מיני מחלות ומגפות. המצב הכלכלי המעורער של הקהילה היהודית, עינויים ורעב גרמו לכל מיני תחלואים בעלי אופי של מגפות. באסיפה זאת אני זוכר, היינו: פרט לי,  (עקיבא איירווייס) , ברל בלום, שמואל איצ'ה קורנבליט, שמחה כהן, דוד גנץ, יעקב הכטקופ, שלמה דוד פרשטנדיק, משה יוסף בלך, זליק אקרמן, אליהו צויליך ותנחום זינגרמן.  אם חלילה ומי שהוא נשכח ממני, ימחלו לי הנפטרים והנספים ויסלחו לי החיים, כי  לא בכוונה נשכחו ממני,  כבר חלפו שנים רבות מאז, ועוד איזה שנים !!  ואפשר לשכוח.

באסיפה  נבחרו מוסדות הארגון, כיו"ר  נבחר: ברל בלום;  לסגן היו"ר נבחר: עקיבא איירווייס; מזכיר: שמואל איצ'ה קורנבליט;  נבחר "ציבור" : משה יוסף בלך; קופאי: שלמה דוד פרשטנדיק; חברי הנהלה: יעקב הכטקופ, אליה צויליך, דוד גנץ, זליק אקרמן, שמחה כהן, תנחום זינגרמן.

להקים ולנהל ארגון חדש לא היה קל. העיר העתיקה בזמושץ' רגילה הייתה למוסדות גדולים ומבוססים, וכאן לא היה לנו ניסיון ולא אמצעים כספיים. היינו ללא מאגר רופאים,  מכשור וכלים עבור החולים ונזקקנו להרבה דברים.

מההתחלה, הייתה הענות חמה מיהודי זמושץ' היקרים לדרישתנו והוסיפו והתנדבו, הניחו לבנה על לבנה, עד שהארגון לינת הצדק  היה לאחד הארגונים החשובים בעיר,  ובאמת אפשר היה להתגאות בו.  הארגון הקיף הרבה חברים והיה בעל שם של ארגון  המתנהל באופן מסודר.  ארבעת הרופאים בארגון לינת הצדק היו : גליבטר, רוזנבוש, צינברג, בגוצקי. ושני עוזרים לרופאים: איצ'לה וכטר ובייצ'מן.

היה לנו מלאי גדול של אביזרים לשימוש החולים. ובמקרה הצורך השתמשו בהם גם בעלי האמצעים.

ארגון לינת הצדק נהיה כל כך פופולרי, שלא היה כמעט יהודי אחד בעיר, שלא היה חבר ב לינת הצדק  ושלם דמי חבר באופן סדיר לארגון.

לארגון לינת  הצדק היו הכנסות פרט לדמי חבר  שגבו:  הוקם חוג דראמתי שערך הצגות ונערכו כנסים שסובסדו ע"י  הקהילה, ובמקרים שונים תרמו גם מחוץ לעיר, בזכות השם הטוב של ארגון לינת הצדק בזמושץ' , שפתח דלתות ( וכיסים), לכל  מי שפנו.

ובאמת "צמח" הון בארגון לינת הצדק שהסתכם ל 2000 גילדן (או יותר)  זה היה סכום נכבד לאותם הזמנים.

באחת מהאסיפות הוחלט לבנות ביער קרסנוברוד היפה ובאוירה הצח, בית הבראה  לחולים מזמושץ'.

נרכשה גבעה יפה מיוערת  ב-1000 גילדן, ולאט לאט העניין התקדם.

עזבתי את זמושץ' בשנת 1928 ועברתי לוורשה, בית ההבראה הוקם והפך לדוגמה לארגוני עזרה בכל פולין.

דילוג לתוכן