מכתב מראש עירית זמושץ'

בנושא תלונה בדבר בחירתו של רב הקהילה – דצמבר 1925

זמושץ' 23.12.1925                                                 ראש העיר זמושץ'

מיופי כח

אל:     ישראל רוסט, אפשטיין, ו. ריכטמן, נ. רכנר,  וי.ד. שלם

          חברי אסיפה בעלי כח של קהילת מאמינים היהודית בעיר זמושץ'

אני מודיע, שהתלונה מתאריך 9.12 שנה שוטפת בענין בחירת הרב, עקב חוסר יסודות חוקיים, החלטתי בלי הסתמכות וזאת מן הסיבות הבאות:

  1. בחירת הרב בקהילה גדולה בהתאם לסעיף 68 מן סדר הבחירות מיום 25.11.1921 מבצעת האסיפה של באי הכח לעומתן חברי השלטון של הקהילה אינם לוקחים חלק בבחירות רק יכולים להיות נוכחים בישיבת האסיפה של באי הכח עם זכות של כל יועץ. לכן מסקנת האסיפה שלהם אינה מחייבת את באי הכח ולכן אין מכניסים אותם לפרוטוקול ההוראה מיום 1.11.1916 של שלטונות הכיבוש כעת לא מחייבת.

לעומת זאת מחייבים כתובים שהוצאו מכוח הכרזה מתאריך 7.2.1919 (יומן סעיף מס' 14 מקום 175) הנוגע לאירגון קהילות מאמינים יהודיות בשטחי "המלכות של הקונגרס" לשעבר, שאליהם ברוח סעיף 21 החלטות אסיפה באי הכוח הקשורים לבחירת הרב, מסקנות שלטונות קהילה שבמקרה דנן שמרו על הכלל שמעיד על כך שכמה פעמים בקשה ההנהלה לבצע תהליך של בחירות.

  1. שימוש בקריאה הנוגע להזמנת מיופי כח בישיבה שנערכה ב- 29.11 שנה השוטפת הנשא ענין הרב במתאר סדר יום לא משנה את עיקר הענין מכיוון שבכל מיופי הכח כעת כמו מקודם באופן מוחלט היו מיודעים שלא מדובר במשהו אחר רק בבחירת רב מבין המועמדים שהציעו עצמם לתפקיד זה. שאלות אחרות לא יכלו להיות מועילות לדין משום שצורך כללי של בחירת הרב כבר מזמן הוחלט. הקריטריונים שקבעו זאת אומר: שכר ואחרים הקשורים שייכים לתקציב הקהילה אין להם כל קשר לבחירת הרב עצמו.
  2. החלטה 65 של חוק הבחירות לוקחת בחשבון רק בבחירת עוזרי הרב. בחירת הרב בזמושץ' נתקבל ע"י הדתות עוד ביום 10.7  3R-4659 ובאותו מעמד הוסבר ענין התפקיד וסכומי הכסף שיהנה בהמשך הוצאות של תקציב הקהילה. ההחלטה של 29.11 שנה שוטפת ע"י באי הכח שקשור בבחירתו של רב בלום; למרות שבישיבה ____ למרות זאת להשפעה על תוצאה של הבחירות ההחלטה מתקבלת עם רוב של שני שליש במקרה שלנו 8 שרוב זה לפי סעיף 23 של החוק מיום 7.11.1919 מולאה במלואה.
  3. המסמך שהוצג למועצת העיריה, ההעתק מפרוטוקול 20 פגישת מיופי כח מ- 29.11 שנה שוטפת _____ החלטה של הישיבה של מיופי הכח 23.7 שנה שוטפת כוללת במסגרת את כל מהות בחירת הרב. לכן הטענה או התלונה שבפרוטוקול לא עונה למציאות. אני מוצא שלא מוכח ומבוסס. טענות נוספות שהועלו בענין זה בתלונה לא שייכים מבחינה פורמלית לענין בחירת הרב מכיוון ש:

א.                 חלוקת הכנסות והוצאות בין תושבי העיר הוא נושא ששיך לכל ___ הקהילה.

ב.                  הוראות החלק של הבחירות לא מתייחסות למיופי הכח למגורי באי הכח בשטח אותה הקהילה.

ג.                   תושבים של _________ לא יכולים ל____ למ. שטרנדל כרב משום שהוא לא נבחר חוקית ולא אושר ע"י השלטונות.

ד.                  התוספת בספר הפרוטוקול לפגישת באי הכח מאחר ולא השתתף באסיפת הבחירות, אני מקבל כלא נכון כמבוצע אחרי הישיבה שבה הוא לא לקח חלק.

בכל סמך החלטה הנ"ל החוק מאפשר לערער על החלטה זו במחוז לובלין עיריית זמושץ' רשאים תוך 14 יום לערער על החלטה זו.

על החתום:

______________

ראש העיר Geisler

מאשר תיאום המסמך למקור מיום 23.12.1925

_______________

חתימה

דילוג לתוכן